KLkab01-1887-1918-nr264-5999
Id Dato Beskrivelse Motiv Fotonr Stk Pris Navneform Bemærkninger
1 01-04-1887
Gruppe 264 1 kr 3,00 Gulmann
2 01-04-1887 Slagter Sørensen, Tvergaden
265 3 kr 7,00 Sørensen
3 01-04-1887 N.S. Sørensen, Hoffmanns Hotel, Frederikshavn
266 3 kr 7,00 Sørensen, N.S.
4 01-04-1887 Kjøbmand M. Chr. Christensen Bundgaard, ?
267 6 kr 7,00 Bundgaard, M. Chr.
5 01-04-1887 Chr. Jensen, Vester Ugilt Gruppe 268 6 kr 7,00 Jensen, Chr.
6 01-04-1887 Peder Christensen, Bagterp
269 1 kr 3,00 Christensen, Peder
7 01-04-1887 Niels Jungersen, Sæsing, Taars
270 3 kr 5,00 Jungersen, Niels
8 01-04-1887 Fru Skriver, Ulstedbo
271 6 kr 12,00 Skriver
9 01-04-1887 Kjøbmand Bodelsen Søn 272 1 kr 3,00 Bodelsen
10 01-04-1887 Her bager Lange Med frue 273 8 kr 16,00 Lange
11 01-04-1887 Gendarm Jensen
274 1 kr 3,00 Jensen
12 01-04-1887 Christensen, Svineslagteriet Gruppe 275 4 kr 9,00 Christensen
13 01-04-1887 Tilskærer Lundberg Med hustru 276 2 kr 6,00 Lundberg
14 01-04-1887 Urmager Koefoed Gruppe 277 6 kr 12,00 Koefoed
15 01-04-1887 Slagter Lassen Med hustru 278 2 kr 6,00 Lassen
16 01-04-1887 Bødker Sørensen Familiegruppe 279 4 kr 9,00 Sørensen
17 01-04-1887 Th. Berthelsen
280 3 kr 5,00 Berthelsen, Th.
18 06-04-1887 Niels Chr. Jensen, uldspinder
281 3 kr 7,00 Jensen, Niels Chr.
19 06-04-1887 Portrætmaler Smidt Gruppe 281 7 kr 14,00 Smidt
20 06-04-1887 Chr. Svendsen Andersen, Hestehaven
282 6 kr 10,00 Svendsen Andersen, Chr.
21 02-05-1887 Ølhandler Lauritsen
283 1 kr 3,00 Lauritsen
22 02-05-1887 Ølhandler Lauritsen Hustru 284 1 kr 3,00 Lauritsen
23 06-05-1887 Brænderibestyrer Jensen
285 2 kr 4,00 Jensen
24 06-05-1887 Brænderibestyrer Jensen Hustru 286 0 kr 0,00 Jensen
25 06-05-1887 Fru Ohrt, Sindal Gruppe 287 1 kr 3,00 Ohrt
26 06-05-1887 Fru Nielsen, (garver Ulrik Nielsen)
288 1 kr 3,00 Nielsen - Nielsen, Ulrik
27 06-05-1887 Jomfru Johanne Andreasen, Birket
289 4 kr 9,00 Andreasen, Johanne
28 09-05-1887 Smed Christian Nielsen
290 2 kr 3,00 Nielsen, Christian
29 26-05-1887 Højer Chr. Nielsen
291 1 kr 3,00 Nielsen, Højer Chr.
30 26-05-1887 Peter Thomsen, Kraghede, Hørby, Sæby
292 6 kr 12,00 Thomsen, Peter
31 30-05-1887 Pedersen, skræddersvend, Falbe Hansen
293 2 kr 5,00 Pedersen - Falbe Hansen
32 30-05-1887 Sine Nielsen, Aarhus
294 2 kr 5,00 Nielsen, Sine
33 30-05-1887 Lars Christensen
295 6 kr 7,00 Christensen, Lars
34 30-05-1887 Jens Andreas Mikkelsen
296 4 kr 5,00 Mikkelsen, Jens Andreas
35 30-05-1887 Tømmermester Andersen Gruppe 297 6 kr 5,00 Andersen
36 30-05-1887 Tømmermester Andersen Hustru 297 0 kr 10,00 Andersen
37 30-05-1887 Chr. Pedersen, sognefoged, Bjergby
298 16 kr 0,00 Pedersen, Chr.
38 08-06-1887 Frøken Obel, Gl. Hammelmose
299 3 kr 8,00 Obel
39 11-06-1887 Fru Fabricius, Poulstrup Andelsmejeri, Vraa St.
300 1 kr 6,00 Fabricius
40 11-06-1887 Madame Kasors, Løkken Gruppe 301 1 kr 3,00 Kasors
41 11-06-1887 Sypige Mette Andrea Nielsen
302 4 kr 9,00 Nielsen, Mette Andrea
42 16-06-1887 Chr. Pedersen, Mølgaards Mark, Ugilt
303 6 kr 7,00 Pedersen, Chr.
43 16-06-1887 Skræddermester Krebs
304 1 kr 3,00 Krebs
44 22-06-1887 I. P. Thomsen, Tornby
305 6 kr 7,00 Thomsen, I.P.
45 14-06-1887 Jens Christoffersen, Vrendsted, Løkken
306 4 kr 5,00 Christoffersen, Jens
46 28-06-1887 Karen Sørensen, her Gl. Kone 307 6 kr 12,00 Sørensen, Karen
47 07-07-1887 Gørtler P.C. Christensen, Lønstrup
308 6 kr 7,00 Christensen, P.C.
48 07-07-1887 Former Chlemmensen, Frederikshavn
309 10 kr 20,00 Chlemmensen
49 07-07-1887 Overportør Jørgensen
310 3 kr 5,00 Jørgensen
50 01-08-1887 Andrea Christiansen
311 6 kr 12,00 Christiansen, Andrea
51 01-08-1887 Mejerist Nielsen, Kjærsgaard
312 1 kr 3,00 Nielsen
52 01-08-1887 Fru Lauritsen, Taars
313 1 kr 3,00 Lauritsen
53 01-08-1887 Augusta Lund, Aars
314 1 kr 3,00 Lund, Augusta
54 01-08-1887 Frøken Kortsen Gruppe 315 6 kr 3,00 Kortsen
55 01-08-1887 Syjomfru Kirstine Jensen, Løkken
316 6 kr 3,00 Jensen, Kirstine
56 01-08-1887 Anders Peter Christensen, Gunderup Gruppe 317 7 kr 12,00 Christensen, Anders Peter
57 01-08-1887 Glud, Baggesvogn
318 6 kr 12,00 Glud
58 01-08-1887 Frk. Jost, Taagholt
319 1 kr 3,00 Jost
59 01-08-1887 To skomagerdrenge
320 2 kr 5,00

60 01-08-1887 Enkefru Bodelsen
321 3 kr 7,00 Bodelsen
61 01-08-1887 Blikkenslager Danker, Sæby
322 1 kr 3,00 Danker
62 01-09-1887 Strandkontrollør Mathiasen
323 1 kr 3,00 Mathiasen
63 01-09-1887 Kjøbmand C.M. Nielsen
324 8 kr 16,00 Nielsen, C.M.
64 01-09-1887 Lærer Galasius
325 3 kr 6,00 Galasius
65 01-09-1887 Ritmester Bülow
326 2 kr 5,00 Bülow
66 01-09-1887 Dyrlæge Lund, Sæby
327 2 kr 5,00 Lund
67 01-09-1887 Frøken Springborg, Hobro
328 3 kr 7,00 Springborg
68 01-09-1887 Lønstrup, 2
329 0 kr 0,00 Lønstrup
69 01-09-1887 August Jensen, Bindslev Præstegaard
330 7 kr 15,00 Jensen, August
70 01-09-1887 Former Larsen, Løkken
331 2 kr 5,00 Larsen
71 01-09-1887 Tømmermester Andersen Gruppe 332 3 kr 7,00 Andersen
72 01-09-1887 Amerika-Foresen
333 6 kr 12,00 Foresen
73 01-09-1887 Fuldmnægtig Boss
334 1 kr 3,00 Boss
74 01-09-1887 Brænderibestyrer Olesen
335 2 kr 5,00 Olesen
75 01-09-1887 Chr. Jensen, Løkken Copi 336 1 kr 3,00 Jensen, Chr.
76 01-09-1887 Frøken Wendholz
337 1 kr 3,00 Wendholz
77 01-09-1887 Kjøbmand Munck, Sindal Datter 338 1 kr 3,00 Munck
78 01-09-1887 Bager Olsen, Løkken
339 1 kr 3,00 Olsen
79 01-09-1887 Tilskærer Lundby Med hustru 340 2 kr 6,00 Lundby
80 01-09-1887 Gendarm Jensen
341 1 kr 3,00 Jensen
81 01-09-1887 Larsen, opvarter du Nord
342 3 kr 7,00 Larsen
82 01-10-1887 Fru Olesen, kjøbmand Olesen, Østergade
343 2 kr 5,00 Olesen - Olesen
83 01-10-1887 Agent Andersen
344 6 kr 12,00 Andersen
84 01-10-1887 Frøken Berg, Sindal
345 2 kr 5,00 Berg
85 01-10-1887 Parti i baaden og gyngen
346 0 kr 0,00

86 01-10-1887 Frøken Nielsen Vendelbo
347 1 kr 3,00 Vendelbo, Nielsen
87 01-10-1887 Fru Segelcke
348 1 kr 3,00 Segelcke
88 01-10-1887 Kjøbmand Lyckegaard
349 3 kr 7,00 Lyckegaard
89 01-10-1887 Kirstine Jensen, her
350 1 kr 3,00 Jensen, Kirstine
90 01-10-1887 Frøken Mørk, Aasendrup
351 2 kr 5,00 Mørk
91 01-10-1887 Frøken Sørensen I gyngen 352 1 kr 3,00 Sørensen
92 01-10-1887 Agent Andersen Kone og børn 353 6 kr 12,00 Andersen
93 01-10-1887 Hans Bodelsen
354 1 kr 3,00 Bodelsen, Hans
94 01-10-1887 Kirstine Lund
355 1 kr 3,00 Lund, Kirstine
95 01-10-1887 Postmester Lauritsen, Taars
356 1 kr 3,00 Lauritsen
96 01-10-1887 Væver Niels Peter Nielsen, Skudsig, Skjærum, Lendum
357 3 kr 5,00 Nielsen, Niels Peter
97 28-10-1887 Fredrik Jensen, Krogen, Tværsted
358 6 kr 12,00 Jensen, Fredrik
98 30-10-1887 Andersen, Forsamlingsbygningen
359 1 kr 3,00 Andersen
99 06-11-1887 Postbud Olsen
360 3 kr 0,00 Olsen
100 06-11-1887 Helene Sørensen, Gjurup
361 2 kr 5,00 Sørensen, Helene
101 06-11-1887 Telegrafbestyrer Faurschou Børn 362 2 kr 5,00 Faurschou
102 01-12-1887 Kaptein Thomsen Og frue 363 4 kr 8,00 Thomsen
103 01-12-1887 Musikdirektør Møller Søn 364 2 kr 0,00 Møller
104 01-12-1887 Fyrmester Jensen, Hirtshals
365 1 kr 3,00 Jensen
105 01-12-1887 Dhrr. Bertelsen & Pallesen
366 1 kr 3,00 Bertelsen og Pallesen
106 01-12-1887 Uhrmager Schmidt, her
367 6 kr 12,00 Schmidt
107 01-12-1887 Frk. Clok, her
368 1 kr 3,00 Clok
108 01-12-1887 Pige Birgith og husbon
369 2 kr 3,00

109 01-12-1887 Bagersvendene i maskeradecoustumer
370 1 kr 3,00

110 01-12-1887 Fru Bansholm Børn 371 1 kr 3,00 Bansholm
111 01-12-1887 Frk. Larsen, Tversted
372 1 kr 3,00 Larsen
112 01-12-1887 Tømrermester Scleel, Taars
373 6 kr 12,00 Scleel
113 01-12-1887 Fru Schou Børn 374 1 kr 2,00 Schou
114 01-12-1887 Dhr. Olesen, Chon og Brændstrup, her
375 2 kr 5,00 Olesen, Chon og Brændstrup
115 01-12-1887 Redaktør Carlsen Børn 376 1 kr 3,00 Carlsen
116 01-12-1887 4 konfirmandinderne
377 1 kr 3,00

117 01-12-1887 Vitt & Wessels personale
378 4 kr 8,00

118 01-12-1887 Simonsen fra Uggerby
379 4 kr 8,00 Simonsen
119 01-12-1887 Hr. commis Christensen og kjæreste af Frederikshavn
380 4 kr 8,00 Christensen
120 01-12-1887 Mejersken fra Baggesvogn
381 1 kr 3,00

121 01-12-1887 Hr. & fru Lange, her
382 33 kr 12,00 Lange
122 01-12-1887 Pigeskolen
382 1 kr 3,00

123 Jan-feb 1888 Pigeskole
383 1 kr 3,00

124 Jan-feb 1888 Bjørn Faye
384 2 kr 0,00 Faye, Bjørn
125 Jan-feb 1888 Pigeskole
385 1 kr 3,00

126 Jan-feb 1888 Enkefru Holmen, her
386 6 kr 24,00 Holmen
127 Jan-feb 1888 Mejersken
387 1 kr 3,00

128 Jan-feb 1888 Kjøretøjet
388 3 kr 3,00

129 Jan-feb 1888 Skrædder Lundberg Børn 389 1 kr 0,00 Lundberg
130 Jan-feb 1888 Pigeskole
390 1 kr 3,00

131 Jan-feb 1888 Kjøbmand Petersen Barn, Sigge 391 1 kr 0,00 Petersen
132 Jan-feb 1888 Commis Hollesen, her
392 1 kr 3,00 Hollesen
133 Jan-feb 1888 Sognefogden
393 6 kr 12,00

134 Jan-feb 1888 Skolefrøknen
394 3 kr 0,00

135 Jan-feb 1888 Præstmarks personale
395 7 kr 14,00

136 Jan-feb 1888 Friheden
396 2 kr 0,00

137 Jan-feb 1888 Fire sødskende fra ?
397 6 kr 12,00

138 Jan-feb 1888 Bagerfamilien i Taars
398 6 kr 12,00

139 Jan-feb 1888 De forlovede fra Vraa
399 6 kr 12,00

140 Jan-feb 1888 3 børnegrupper fra Brønderslev
400 4 kr 8,00

141 Jan-feb 1888 Clovn fra Cirkus Mihe
401 2 kr 5,00

142 Jan-feb 1888 Dhrr. Juhl & Larsen
402 4 kr 9,00 Juhl og Larsen
143 Jan-feb 1888 Skovfogden Hundermark, Taars
403 1 kr 3,00 Hundermark
144 Mar-april 1888 Bankbogholder Mathiasen
404 0 kr 0,00

145 Mar-april 1888 Frøknen hos Marinus Petersen
405 1 kr 3,00

146 Mar-april 1888 Hr. Christensen, Svineslagteriet
406 0 kr 0,00 Christensen
147 Mar-april 1888 Frk. Andersen, Forsamlingsbygningen
407 1 kr 3,00 Andersen
148 Mar-april 1888 Rings fra Elkjær karnevalsgrupper
408 16 kr 0,00

149 Mar-april 1888 Tre herrer som drikker portvin
409 4 kr 8,00

150 Mar-april 1888 Familien Lassen
410 4 kr 8,00 Lassen
151 Mar-april 1888 Dhrr. Hassing, Astrup, Olsen & Blok
411 4 kr 8,00 Hassing/Astrup/Olsen/Blok
152 Mar-april 1888 Redacteur Carlsen Familie 412 4 kr 8,00 Carlsen
153 Mar-april 1888 Sagfører Nielsen
413 2 kr 0,00 Nielsen
154 Mar-april 1888 Sagfører Nielsen Børn 414 1 kr 0,00 Nielsen
155 Mar-april 1888 Kjøbmand Vejby, Løkken
415 6 kr 12,00 Vejby
156 Mar-april 1888 Martin Møller Børnegruppe 416 1 kr 3,00 Møller, Martin
157 Mar-april 1888 W. Rasmussen, her
417 1 kr 3,00 Rasmussen, W.
158 Mar-april 1888 Proprietær Carlsen, Hammerholt
418 2 kr 5,00 Carlsen
159 Mar-april 1888 Fru Carlsen Børn 419 2 kr 5,00 Carlsen
160 Mar-april 1888 Teglbrænder M. Jensen, Smidstrup
420 6 kr 0,00 Jensen, M.
161 Mar-april 1888 Frøken Andreasen, Kyppers Hotel
421 3 kr 7,00 Andreasen
162 Mar-april 1888 Fru Helms Gruppe 422 1 kr 3,00 Helms
163 Mar-april 1888 Frk. Kirstine Lund, Frederikshavn
423 2 kr 4,00 Lund, Kirstine
164 April-maj 1888 Fuldmægtig Boss Lille barn 424 3 kr 7,00 Boss
165 April-maj 1888 Fru Schibbye Gruppe 425 5 kr 11,00 Schibbye
166 April-maj 1888 Pouline Petersen, Hirtshals
426 2 kr 5,00 Petersen, Pouline
167 April-maj 1888 Commis Th. Jensen, Skagen
427 1 kr 3,00 Jensen, Th.
168 1888-06-03 Forvalter Ankjær Og sammes forlovede 428 1 kr 3,00 Ankjær
169 1888-06-03 Oekonom Simonsen, Frederikshavn
429 3 kr 7,00 Simonsen
170 1888-06-03 Marie Rasmussen
430 6 kr 12,00 Rasmussen, Marie
171 1888-06-20 Styrmand I.F. Jensen, Frederikshavn
431 4 kr 9,00 Jensen, I.F.
172 1888-06-20 Mejerske Marie Madsen, Baggesvogn
432 1 kr 3,00 Madsen, Marie
173 1888-06-21 Proprietær Degner, Enggaarden
433 0 kr 0,00 Degner
174 1888-07-02 Salomon Ditz, Løth, Børglum pr. Vraa
434 10 kr 0,00 Ditz, Salomon
175 1888-07-02 Julius Tanck, Høgholt, Sindal
435 8 kr 0,00 Tanck, Julius
176 1888-07-02 Frk. Larsen, Tversted pr. Sindal Børnegruppe 436 1 kr 0,00 Larsen
177 1888-07-03 Martin Larsen, Nørgaard, Tolne
437 6 kr 12,00 Larsen, Martin
178 1888-07-03 Skagen
438 8 kr 0,00

179 1888-07-03 Hr. Holm & frk. Claist
439 1 kr 3,00 Holm/Claist
180 1888-07-03 Kjøbmand Mogensen, her Gruppe 440 3 kr 0,00 Mogensen
181 1888-07-03 Morthensens fra Løkken
441 0 kr 0,00 Morthensen
182 1888-07-03 Fru Andersen fra Kjøbenhavn
442 4 kr 8,00 Andersen
183 1888-07-03 Pastor Jacobsen Med familie 443 3 kr 0,00 Jacobsen
184 1888-06-21 Jens Chr. Petersen, Østergård, Aalstrup pr. Brønderslev
444 6 kr 12,00 Petersen, Jens Chr.
185 1888-06-21 Proprietær Buchwald Gruppe 445 6 kr 12,00 Buchwald
186 1888-06-21 Frk. Bolle, her
446 1 kr 3,00 Bolle
187 1888-06-21 Garver Kaas Familie 447 6 kr 12,00 Kaas
188 1888-06-21 Hr. N. Jensen, Aalborg
448 2 kr 5,00 Jensen, N.
189 1888-06-21 Frk. Jesse, Aalborg
449 1 kr 3,00 Jesse
190 1888-06-21 Even Nielsen, Kjøbenhavn
450 1 kr 0,00 Nielsen, Even
191 1888-08-12 Smed Larsen Familiegruppe 451 3 kr 7,00 Larsen
192 1888-08-12 Læderhandler Bach Familiegruppe 452 1 kr 0,00 Bach
193 1888-08-12 Søren Andersen, Ny Hvidegaard
453 6 kr 12,00 Andersen, Søren
194 1888-08-12 Redaktør Carlsen
454 3 kr 5,00 Carlsen
195 1888-08-12 Peter Ole Lukøje
455 0 kr 0,00 Lukøje, Peter Ole
196 1888-08-12 Commis Christensen
456 4 kr 9,00 Christensen
197 1888-08-12 Gendarm Andersen
457 1 kr 3,00 Andersen
198 1888-08-12 Frk. Kjær, ? Kjøbmand Lyckegaard
458 1 kr 3,00 Kjær - Lyckegaard
199 1888-08-12 Frugthandler Sørensen, her
459 6 kr 12,00 Sørensen
200 1888-08-12 Hende fra fattiggaarden
460 4 kr 0,00

201 1888-08-12 Hr. Salto og frk. Steen Møller
461
kr 0,00 Salto/Møller, Steen
202 1888-08-12 Kristian Johansen, Vraa St.
462 1 kr 3,00 Johansen, Kristian
203 1888-08-12 Martin Larsen, Nørgaard, Tolne
463 6 kr 12,00 Larsen, Martin
204 Sept 1888 Skrædderen fra Tornby
464 1 kr 3,00

205 Sept 1888 Pigen fra Norge
465 2 kr 0,00

206 Sept 1888 Larsen fra Bagterp
466 1 kr 0,00 Larsen
207 Sept 1888 Tandlæge Friis, her
467 1 kr 0,00 Friis
208 Sept 1888 Skolegruppe fra Hjørring
468 1 kr 3,00

209 Sept 1888 NB. NB.
469 0 kr 0,00

210 Sept 1888 Lille Thomsen som Mikado
470 6 kr 0,00 Thomsen
211 Sept 1888 Familien Jensen, Nørgaard, Sterup, Brdlv.
471 1 kr 3,00 Jensen
212 Sept 1888 Marius Mikkelsen, Martin Jensen
472 1 kr 3,00 Mikkelsen, Marius - Jensen, Martin
213 Sept 1888 Frøken Carlsen, Nørrelund Ladegaard, Arden St.
473 1 kr 3,00 Carlsen
214 1888-10-09 Fru Elisa Kessler, Frederikshavn
474 1 kr 3,00 Kessler, Elisa
215 1888-10-23 Chr. Christensen, Grimstedbro
475 10 kr 20,00 Christensen, Chr.
216 Nov 1888 Her Schøller, Thorshøj Mejeri, Ø. Vraa
476 4 kr 3,00 Schøller
217 Nov 1888 Familiegruppen
477 0 kr 0,00

218 Nov 1888 Agnes Ruud
478 0 kr 0,00 Ruud, Agnes
219 Nov 1888 Nielsen, Menholt Gruppe 479 3 kr 7,00 Nielsen
220 Nov 1888 Christensen, bankbogholder
480 6 kr 12,00 Christensen
221 Nov 1888 Mejerist Sørensen, Sæsing, Taars
481 3 kr 6,00 Sørensen
222 Nov 1888 Grosserer Nielsen, Jernbanegade Børn 482 2 kr 5,00 Nielsen
223 1888-11-7 Marie Christiansen, Møjen, Hørmested
483 2 kr 5,00 Christiansen, Marie
224 1888-11-10 Frøken Kruse, Enggaarden
484 1 kr 3,00 Kruse
225 1888-11-10 Mejeriassistent Bang
485 2 kr 5,00 Bang
226 1888-11-10 Frøken Mathea Hasselbalck, Store Skipperholt
486 1 kr 3,00 Hasselbalck, Mathea
227 1888-11-10 Ræbild, Møjen
487 3 kr 7,00 Ræbild
228 1888-11-15 Fru Rüttel, Tornby Præstegaard
488 1 kr 3,00 Rüttel
229 1888-11-15 Ella Lund
489 0 kr 0,00 Lund, Ella
230 1888-11-22 Skolegruppe
490 1 kr 3,00

231 1888-11-22 Forvalter Berthelsen
491 2 kr 5,00 Berthelsen
232 1888-11-22 Forvalter Bethelsen I gruppe 492 3 kr 7,00 Berthelsen
233 1888-11-31 Frøken Lassen, H.K. Lassen
493 1 kr 3,00 Lassen - Lassen, H.K.
234 1888-11-31 Sørensen, Tornby
494 2 kr 5,00 Sørensen
235 1888-11-31 Sørensen, Tornby Forlovede 495 2 kr 3,00 Sørensen
236 1888-12-01 Emmy Bang
496 2 kr 3,00 Bang, Emmy
237 1888-12-01 Ella Lund
497 0 kr 0,00 Lund, Ella
238 1888-12-01 Petra Lund
498 0 kr 0,00 Lund, Petra
239 1888-12-08 Nielsen, Brønderup
499 1 kr 3,00 Nielsen
240 1888-12-08 Jensen, Nørgaard, Sterup, Brdlv.
500 1 kr 3,00 Jensen
241 1888-12-08 Sagfører Nielsen Gruppe 501 2 kr 5,00 Nielsen
242 1888-12-08 Sagfører Nielsen Børn 502 1 kr 3,00 Nielsen
243 1888-12-09 Commis Lie
503 1 kr 3,00 Lie
244 1888-12-09 Former Petersen
504 3 kr 7,00 Petersen
245 1888-12-09 Herredsfoged Gulstad Gruppe 505 1 kr 3,00 Gulstad
246 1888-12-09 Avlsbruger Nielsen
506 4 kr 9,00 Nielsen
247 1888-12-09 Kellner Hansen
507 6 kr 12,00 Hansen
248 1888-12-12 Kjøbmand V. Mogensen
508 2 kr 5,00 Mogensen, V.
249 1888-12-12 Fru Dorf Petersen, Bøgsted
509 3 kr 7,00 Dorf Petersen
250 1888-12-12 Bager Schibbye
510 1 kr 3,00 Schibbye
251 1888-12-12 Bager Schibbye Børn 511 1 kr 3,00 Schibbye
252 1888-12-12 Kjøbmand Jelstrup, Frederikshavn
512 1 kr 3,00 Jelstrup
253 1888-12-15 Chr. Lund, Slagelse
513 9 kr 9,00 Lund, Chr.
254 1888-12-15 Tømrer Beck
514 1 kr 3,00 Beck
255 1888-12-20 Pastor Knudsen
515 2 kr 5,00 Knudsen
256 1888-12-25 Lille frk. Christensen, Torvet
516 1 kr 3,00 Christensen
257 1888-12-26 Kjøbmand V. Mogensen Datter 517 2 kr 5,00 Mogensen, V.
258 1888-12-27 Lassen hos M. Petersen
518 7 kr 12,00 Lassen - Petersen, M.
259 1889-01-03 Anna Jensen, Fjeldsted, Sindal
519 1 kr 3,00 Jensen, Anna
260 1889-01-03 Munck, Sindal
520 6 kr 11,00 Munck
261 1889-01-03 Begge i gruppe
521 2 kr 5,00 Jensen, Anna/Munck
262 1889-01-05 Niels Peter Larsen, Børglum
522 1 kr 3,00 Larsen, Niels Peter
263 1889-01-05 Gutzen Jensen, her
523 8 kr 14,00 Jensen, Gutzen
264 Jan 1889 Svanepavillionen
524 0 kr 0,00

265 Jan 1889 Blikkenslager Schraur
525 6 kr 12,00 Schraur
266 Jan 1889 Jomfru Carlsen
526 1 kr 3,00 Carlsen
267 Jan 1889 Frøken Thomsen & Berthelsen
527 1 kr 3,00 Thomsen/Berthelsen
268 Jan 1889 Knudsen hos Heise
528 3 kr 7,00 Knudsen - Heise
269 Jan 1889 Wolfgang Rasmussen Børn 529 1 kr 3,00 Rasmussen, Wolfgang
270 Jan 1889 ?, Sindal
530 3 kr 7,00 ?
271 Jan 1889 Niels Peter Larsen, Børglum
531 1 kr 200,00 Larsen, Niels Peter
272 Jan 1889 Hr. C. Baltzer, Vester Tværsted
532 6 kr 0,00 Baltzer, C.
273 Jan 1889 Jens Peter Larsen, Emb, Vraa St.
533 3 kr 7,00 Larsen, Jens Peter
274 Jan 1889 Jens Chr. Jensens enke, Tveden, Jerslev, Brdlv.
534 3 kr 7,00 Jensen, Jens Chr. (enke)
275 Jan 1889 Christine Nielsen, kjøbmand Eriksen, Emb
535 1 kr 3,00 Nielsen, Christine - Eriksen
276 Jan 1889 Snedker Johnsen, Basingade
536 1 kr 3,00 Johnsen
277 Jan 1889 Chr. Nielsen, Spaanhuset, Hjørring Mark
537 6 kr 12,00 Nielsen, Chr.
278 Jan 1889 Chr. Nielsen, Søndre Harritslev
538 4 kr 9,00 Nielsen, Chr.
279 Jan 1889 Frøknerne Jakobsen, Vraa Prstgrd.
539 1 kr 3,00 Jakobsen
280 Jan 1889 Maren Veiby
540 2 kr 5,00 Veiby, Maren
281 Jan 1889 Niels Jensen, Furreby
541 3 kr 7,00 Jensen, Niels
282 Jan 1889 Redactør Carlsen
542 6 kr 12,00 Carlsen
283 Jan 1889 Gendarmer Rasmussen & Sørensen
543 2 kr 5,00 Rasmussen/Sørensen
284 Feb-mar-april 1889 Lørs, her
544 0 kr 0,00 Lørs
285 Feb-mar-april 1889 Bødker Dahl, Sindal
545 6 kr 12,00 Dahl
286 Feb-mar-april 1889 Bodelsen & Friis, her
546 1 kr 3,00 Bodelsen/Friis
287 Feb-mar-april 1889 Fru Møller, her
547 3 kr 0,00 Møller
288 Feb-mar-april 1889 Hr. Møller
548 3 kr 0,00 Møller
289 Feb-mar-april 1889 Emma Poulsen, Brønderslev
549 2 kr 3,00 Poulsen, Emma
290 Feb-mar-april 1889 Gendarm Rasmussen
550 1 kr 3,00 Rasmussen
291 Feb-mar-april 1889 Mads Skrædder
551 6 kr 12,00 Skrædder, Mads
292 Feb-mar-april 1889 Lilli Springborg
552 1 kr 3,00 Springborg, Lilli
293 Feb-mar-april 1889 Frk. Skram & Lassen
553 2 kr 3,00 Skram/Lassen
294 Feb-mar-april 1889 Kelner Hansen, Kypper
554 3 kr 5,00 Hansen Visit 8457
295 Feb-mar-april 1889 Fabrikant Thomsen
555 2 kr 4,00 Thomsen
296 Feb-mar-april 1889 Frøken Lassen, (H.K.)
556 3 kr 5,00 Lassen
297 Feb-mar-april 1889 Frøken Ambrosen
557 1 kr 3,00 Ambrosen
298 Feb-mar-april 1889 Gendarm Rasmussen, Brønderslev
558 1 kr 3,00 Rasmussen
299 Feb-mar-april 1889 Frøken Lassen, (H.K.)
559 3 kr 5,00 Lassen
300 Feb-mar-april 1889 Johan Bast, Løkken
560 1 kr 3,00 Bast, Johan
301 Feb-mar-april 1889 Kaffesøster Lønstrup
561 3 kr 5,00

302 Feb-mar-april 1889 Steffen Mikkelsen
562 3 kr 5,00 Mikkelsen, Steffen
303 Feb-mar-april 1889 Kristine Nielsen, Emb, Vraa
563 1 kr 3,00 Nielsen, Kristine
304 April 1889 Retoucheur Brønborg, Frdh.
564 1 kr 3,00 Brøndborg
305 April 1889 Snedker Jonsen, Bassingade
566 1 kr 3,00 Johnsen
306 April 1889 Ludvig Hansen, gartner Sørensen
567 1 kr 3,00 Hansen, Ludvig - Sørensen
307 April 1889 Niels Peder Pedersens enke, Hejselholt
568 7 kr 0,00 Pedersen, Niels Peder (enke)
308 April 1889 Commis Jensen
569 0 kr 0,00 Jensen
309 April 1889 Frk. Lassen
570 0 kr 0,00 Lassen
310 April 1889 Konsul Nielsen
571 0 kr 0,00 Nielsen
311 April 1889 Thomas Nielsen
572 0 kr 0,00 Nielsen, Thomas
312 April 1889 Thomas Olsen
573 0 kr 0,00 Olsen, Thomas
313 April 1889 Kjøbmand Olsen
574 0 kr 0,00 Olsen
314 April 1889 Redagtur Wulff
575 0 kr 0,00 Wulff
315 April 1889 Veiinspegtur Lund
576 2 kr 4,00 Lund
316 April 1889 Bankderiktur Møller
577 8 kr 16,00 Møller
317 April 1889 Branderiktur Koch
578 12 kr 10,00 Koch
318 April 1889 Assistendt Mikkelsen
579 0 kr 0,00 Mikkelsen
319 April 1889 Contorist Polt
580 0 kr 0,00 Polt
320 April 1889 Borgermester Kampmann
581 0 kr 0,00 Kampmann
321 April 1889 Fuldmægtig Hov
582 0 kr 0,00 Hov
322 April 1889 Frk. Obel
583 0 kr 0,00 Obel
323 April 1889 Fru Møller
584 0 kr 0,00 Møller
324 Maj-juni 1889 Gøbell Med forlovede 585 1 kr 3,00 Gøbell
325 Maj-juni 1889 Milling
586 1 kr 3,00 Milling
326 Maj-juni 1889 Milling Alene 587 1 kr 3,00 Milling
327 Maj-juni 1889 Hollesen Med forlovede 588 4 kr 9,00 Hollesen
328 Maj-juni 1889 Tømrer Andersen Lille barn 589 1 kr 3,00 Andersen
329 Maj-juni 1889 Pastor Jakobsen, Vraa
590 1 kr 0,00 Jakobsen
330 Maj-juni 1889 Pastor Jakobsen, Vraa Fru 591 1 kr 0,00 Jakobsen
331 Maj-juni 1889 C.F. Jensen, her, skomager Gruppe 592 2 kr 0,00 Jensen, C.F.
332 Maj-juni 1889 M. Christensen, Kornum, Brønder
593 1 kr 3,00 Christensen, M.
333 Maj-juni 1889 M. Christensen, Kornum, Brønder I gruppe 594 1 kr 3,00 Christensen, M.
334 Maj-juni 1889 Kjømand Emil Møller
595 6 kr 0,00 Møller, Emil
335 Maj-juni 1889 Kjømand Poulsen I gruppe 596 1 kr 3,00 Poulsen
336 Maj-juni 1889 N.H. Lund, Uggerby
597 1 kr 0,00 Lund, N.H.
337 Maj-juni 1889 Her Chr. H. Nielsen
598 1 kr 3,00 Nielsen, Chr. H.
338 Maj-juni 1889 Fru Johst, her
599 1 kr 0,00 Johst
339 Maj-juni 1889 Adolf Jensen, Mogensens
600 1 kr 0,00 Jensen, Adolf - Mogensen
340 Maj-juni 1889 Frk. Sangenberg
601 0 kr 0,00 Sangenberg
341 Maj-juni 1889 Jomfru Poulsen, her
602 1 kr 0,00 Poulsen
342 Maj-juni 1889 Gartner Sørensen, her
603 2 kr 0,00 Sørensen
343 Maj-juni 1889 Her Pagh
604 1 kr 0,00 Pagh
344 Juni 1889 Oluf Hansen, Skandinavien
605 2 kr 0,00 Hansen, Oluf
345 Juni 1889 Fru Jensen
606 2 kr 0,00 Jensen
346 Juni 1889 Frøken Bøstrup, Teglgaardsgade 67 2. Sal, Aarhus
607 3 kr 0,00 Bøstrup
347 1889-06-06 Frøken Petra Jensen, Villerup
608 1 kr 3,00 Jensen, Petra
348 1889-06-06 Lærer Christensen, Astrup
609 1 kr 3,00 Christensen
349 1889-06-06 Frøken Anna Eriksen, Egeberg
610 2 kr 5,00 Eriksen, Anna
350 1889-06-06 Chr. Sørensen, Lund Mark, Sindal St.
611 4 kr 8,00 Sørensen, Chr.
351 1889-06-06 Frøken Høst
612 0 kr 0,00 Høst
352 1889-06-19 Jens Thomsen, Lemmergaard
613 3 kr 7,00 Thomsen, Jens
353 1889-06-19 Jens Thomsen, Lemmergaard Hustru 614 3 kr 7,00 Thomsen, Jens
354 1889-06-20 Niels Chr. Jensen, Lille Vaaen, Sindal
615 1 kr 3,00 Jensen, Niels Chr.
355 1889-06-20 Niels Chr. Jensen, Lille Vaaen, Sindal Hustru 616 1 kr 3,00 Jensen, Niels Chr.
356 1889-06-21 Werner Klejn, Chr. H. Nielsen
617 1 kr 3,00 Klejn, Werner - Nielsen, Chr. H.
357 1889-06-21 Poul Andersen, Hjertholm, V. Hjermitslev, Brdlv.
618 1 kr 3,00 Andersen, Poul
358 1889-06-21 Diakonisse Frede Andersen
619 1 kr 2,00 Andersen, Frede
359 1889-06-21 Diakonisse Frede Andersen I gruppe 620 1 kr 2,00 Andersen, Frede
360 1889-06-21 Fru Nielsen, fabrikant Nielsen
621 0 kr 0,00 Nielsen - Nielsen
361 1889-06-21 Malergruppe, maler Jensen
622 1 kr 3,00 Jensen
362 1889-06-28 Modehandlerinde Erikke Jensen
623 2 kr 5,00 Jensen, Erikke
363 1889-06-28 Høker Petersen, her
624 2 kr 5,00 Petersen
364 1889-06-28 Høker Petersens hustru
625 2 kr 5,00 Petersen
365 1889-08-06 Karoline Steffensen, Skandinavien
626 3 kr 7,00 Steffensen, Karoline
366 1889-08-06 Kjøbmand Jens Christensen
627 6 kr 12,00 Christensen, Jens
367 1889-08-06 Fru Iversen
628 1 kr 3,00 Iversen
368 1889-08-11 Poul Lassen, Rubjerg
629 6 kr 12,00 Lassen, Poul
369 1889-08-11 Commis Clemmensen, Crome & Goldsmith
630 1 kr 3,00 Clemmensen
370 1889-08-12 Christine Axelsen, Ulstrupgaard
631 1 kr 3,00 Axelsen, Christine
371 1889-08-13 Fru Nielsen, Kjærgaard
632 1 kr 3,00 Nielsen
372 1889-08-13 Frøken Andersen, postkontrahent Holm
633 1 kr 3,00 Andersen - Holm
373 1889-08-13 Kjøbmand Jørgensen, her
634 6 kr 12,00 Jørgensen
374 1889-08-13 Schrøder, Skandinavien 2 børn 635 3 kr 2,00 Schrøder
375 1889-08-24 Kjøbmand Niels Christensen, Torvet
636 1 kr 3,00 Christensen, Niels
376 1889-08-24 Frøken Fabiansen, Aalborg
637 2 kr 0,00 Fabiansen
377 1889-08-24 Niels Herman Jensen, Søndre Harritslev
638 1 kr 3,00 Jensen, Niels Herman
378 1889-08-24 Frøken Møller, Tislund Nørgaard
639 2 kr 5,00 Møller
379 1889-08-27 Kjøbmand Svendsen, Løkkens Vejkro
640 1 kr 3,00 Svendsen
380 1889-08-27 Th. Berthelsen, Aalborg Hustru 641 1 kr 3,00 Berthelsen, Th.
381 1889-08-27 Telegrafbestyrer Faurskov
642 6 kr 12,00 Faurskov
382 1889-09-10 Staldforpagter Ovesen, Skandinavien
643 2 kr 5,00 Ovesen
383 1889-09-12 Chr. Jensen Møller, Løkken
644 3 kr 6,00 Møller, Chr. Jensen
384 1889-09-12 Mejerist Pedersen, Vidstrup
645 12 kr 10,00 Pedersen
385 1889-09-12 Mejerist Pedersen, Vidstrup Hustru 646 0 kr 0,00 Pedersen
386 1889-09-12 Frøken Lise Sørensen
647 6 kr 12,00 Sørensen, Lise
387 1889-09-12 Fru Lund
648 1 kr 3,00 Lund
388 1889-09-16 Fru Wilckens, Hammelmose Mølle, Brdlv.
649 1 kr 3,00 Wilckens
389 1889-09-21 Typograf Andersen
650 2 kr 5,00 Andersen
390 1889-09-21 Fru Johnsen
651 1 kr 3,00 Johnsen
391 1889-09-23 Niels Nørgaard, Vraa
652 1 kr 3,00 Nørgaard, Niels
392 Okt 1889 Maren Sørensen
653 1 kr 3,00 Sørensen,Maren
393 Okt 1889 Fotograf Christensen
654 1 kr 3,00 Christensen
394 Okt 1889 Wogdrup, Taars
655 1 kr 3,00 Wogdrup
395 Okt 1889 Fru Christiansen, Frederikshavn
656 2 kr 5,00 Christiansen
396 Okt 1889 Typograf Andersen
657 2 kr 5,00 Andersen
397 Okt 1889 Sine Christensen, Runten, Taars
658 1 kr 3,00 Christensen, Sine
398 Okt 1889 Frøken Miie
659 1 kr 3,00 Miie
399 Okt 1889 Vett Wessel
660 1 kr 3,00

400 Okt 1889 Blikkenslager Wendelbo
661 2 kr 5,00 Wendelbo
401 Okt 1889 Grosserer Olsen Smaapiger 662 3 kr 7,00 Olsen
402 Okt 1889 Brøndberg
663 1 kr 3,00 Brøndberg
403 Okt 1889 Frøken Jensen, Drensted, Flauenskjod
664 1 kr 3,00 Jensen
404 Mar 1890 Frk. Jakobsen, Vraa Præstegaard
705 1 kr 3,00 Jakobsen
405 Mar 1890 Sognefogdens kone fra Lørslev
706 1 kr 3,00

406 Mar 1890 Frøken Fredriksen, Vidstrup
708 1 kr 3,00 Fredriksen
407 1890-04-05 Niels Poulsen, Kaalsager, Sindal St.
709 6 kr 12,00 Poulsen, Niels
408 1890-04-06 C.A. Petersen, Skjøttrup, Løkken
710 4 kr 4,00 Petersen, C.A.
409 1890-04-06 Gaardejer Niels Jensen, Bøgholt, Astrup, Sindal
711 4 kr 4,00 Jensen, Niels
410 April 1890 Madame Kok
712 1 kr 3,00 Kok
411 April 1890 Søren Nielsen, Jonstrup
713 8 kr 15,00 Nielsen, Søren
412 April 1890 Madame Christiansen, Fredrikshavn
714 1 kr 3,00 Christiansen
413 April 1890 Bager Christensen, her Kostume 715 3 kr 7,00 Christensen
414 April 1890 Ella & Petra Lund
716 1 kr 0,00 Lund, Ella og Petra
415 April 1890 Hr. postmester Lund, Aars
717 6 kr 12,00 Lund
416 April 1890 Hr. pastor Jakobsen, Vraa
718 1 kr 3,00 Jakobsen
417 April 1890 Kjøbmand I.P. Jensen, Lendum, Frdhn.
719 3 kr 5,00 Jensen, I.P.
418 April 1890 Lærer Stensig
720 1 kr 0,00 Stensig
419 April 1890 Frk. Nielsen
721 0 kr 0,00 Nielsen
420 April 1890 Konfirmanderne
722 1 kr 3,00

421 April 1890 Lærer Hermansen, her Lille dreng 723 1 kr 3,00 Hermansen
422 April 1890 Pastor Nielsen, Løkken Lille barn 724 0 kr 0,00 Nielsen
423 April 1890 Fabrikant Th. Nielsen Børnegruppe 725 1 kr 3,00 Nielsen, Th.
424 1890-05-02 Mine Fredriksen, Nørre Bindslev
726 1 kr 3,00 Fredriksen, Mine
425 1890-05-02 Haurslev Ramsing
727 5 kr 10,00 Haurslev Ramsing
426 1890-05-04 Melchiorsen, Rønnovsholm
728 1 kr 3,00 Melchiorsen
427 1890-05-04 Frøken Augusta Bøgsted, Østergaard, Astrup
729 1 kr 3,00 Bøgsted, Augusta
428 1890-05-07 Niels Kirkelund, Østergaards Mark, Sindal
730 5 kr 10,00 Kirkelund, Niels
429 1890-05-07 Fausbøll, Knudsholm, Ugilt
731 3 kr 7,00 Fausbøll
430 1890-05-07 Frk. Andersen, her
732 0 kr 0,00 Andersen
431 1890-05-14 C. Skibsbye, Egeberg
733 1 kr 3,00 Skibsbye, C.
432 1890-05-15 Fru Poulsen
734 1 kr 0,00 Poulsen
433 1890-05-15 P. Christiansen, kjøbmand Børch, Løkken
735 1 kr 3,00 Christiansen, P. - Børch
434 1890-05-20 Frøknerne Kypper & Amitsbøll
736 1 kr 3,00 Kypper/Amitsbøll
435 1890-05-20 Børnegruppe fra skolen & Petra & Ellen
737 1 kr 3,00

436 1890-05-29 Else Mikkelsen, Uggerby Kro
738 2 kr 5,00 Mikkelsen, Else
437 1890-05-29 P. Poulsen, Skjæve Mejeri, Flauenskjold
739 2 kr 5,00 Poulsen, P.
438 1890-05-29 Anders Ejstrup, Ugilt
740 7 kr 14,00 Ejstrup, Anders
439 1890-05-29 Redactor Vulf Familiegruppe 741 4 kr 9,00 Vulf
440 1890-05-29 Lanelunden
742 0 kr 0,00 Lanelunden
441 1890-05-30 Fru Poulsen, her
743 0 kr 0,00 Poulsen
442 1890-05-30 Kjøbmand Glyssing, her
744 1 kr 3,00 Glyssing
443 1890-05-30 Fabrikant Hejdemann, her
745 1 kr 3,00 Hejdemann
444 Juni 1890 Student Andersen, Vrejlev, Høgsted
746 1 kr 3,00 Andersen
445 Juni 1890 Niels Andersen, Aasendrup, Løkken
747 6 kr 12,00 Andersen, Niels
446 Juni 1890 Dorthea Knudsen, Melbæk, Ugilt
748 1 kr 3,00 Knudsen, Dorthea
447 Juni 1890 Kæmner Knudsen, her Børn 749 1 kr 3,00 Knudsen
448 Juni 1890 Tømrer Andersen, her Lille dreng 750 1 kr 3,00 Andersen
449 Juni 1890 Manufakturhandler Rasmussen, her Lille dreng 751 1 kr 0,00 Rasmussen
450 Juni 1890 Niels Andersen, her
752 3 kr 7,00 Andersen, Niels
451 Juni 1890 Sodavandsfabrikant Jørgensen, her Børn 753 1 kr 0,00 Jørgensen
452 Juni 1890 Gartner Koch, her
754 2 kr 5,00 Brev fra A. Jakobsen til Bernhard Jakobsen 26.6.1905.
453 Juni 1890 Lærer Andreassen, Gjærum, Frederikshavn
755 2 kr 5,00 Andreassen
454 Juni 1890 Chr. Andersen, Uggerby
756 0 kr 0,00 Andersen, Chr.
455 Juni 1890 Anton Togersen, Lønstrup
757 12 kr 18,00 Togersen, Anton
456 Juni 1890 Kjøbmand Jens Christensen, Østergade
758 1 kr 0,00 Christensen, Jens
457 Juni 1890 Jensen, her Paa bicykle 759 3 kr 7,00 Jensen
458 Juni 1890 Chr. Andersen, Uggerby
760 4 kr 9,00 Andersen, Chr.
459 Juni 1890 Akrobater fra skolen
761 2 kr 5,00

460 Juni 1890 Jungersen, Hundelev
762 1 kr 3,00 Jungersen
461 Juni 1890 Fru Poulsen, Vraa
763 0 kr 0,00 Poulsen
462 1890-06-17 Anders Houmann, Løkken
764 2 kr 5,00 Houmann, Anders
463 1890-06-19 Stine Vestergaard, Skallerup
765 1 kr 3,00 Vestergaard, Stine
464 Juli 1890 Lars Chr. Nielsen, Ørnbøl, Bjergby
766 6 kr 12,00 Nielsen, Lars Chr.
465 Juli 1890 Jens Chr. Sørensen, Højrup, Horne
767 1 kr 0,00 Sørensen, Jens Chr.
466 Juli 1890 Bæk, Lønstrup
768 0 kr 0,00 Bæk
467 Juli 1890 Commis Jensen, her
769 1 kr 3,00 Jensen
468 Juli 1890 Fru Borck, Kongensgade
770 1 kr 0,00 Borck
469 Juli 1890 Niels Christensen Kiel, Bindslev, Sindal
771 3 kr 7,00 Kiel, Niels Christensen
470 Juli 1890 Karen Marie Poulsen, Vidstrup
772 1 kr 3,00 Poulsen, Karen Marie
471 Juli 1890 Toldforvalter Klejst
773 1 kr 3,00 Klejst
472 Juli 1890 Commis Christoffersen
774 3 kr 7,00 Christoffersen
473 Juli 1890 Proprietær Lorentsen, Spangerhede
775 3 kr 7,00 Lorentsen
474 Juli 1890 Søren Byrgesen, Uggerby
776 6 kr 12,00 Byrgesen, Søren
475 Juli 1890 Chr. Nørgaard, Borup, Vraa St.
777 1 kr 3,00 Nørgaard, Chr.
476 Juli 1890 Chr. Nørgaard, Borup, Vraa St. Hustru 778 1 kr 3,00 Nørgaard, Chr.
477 Juli 1890 Frøken Borup
779 2 kr 5,00 Borup
478 Juli 1890 Frøken Borup og frk. Lund, her
780 0 kr 0,00 Borup/Lund
479 1890-08-05 Niels M. E. Nielsen, Ny Bundgaard, Vraa
781 2 kr 5,00 Nielsen, Niels M.E.
480 1890-08-06 Søren Andersen, Sindal
782 6 kr 12,00 Andersen, Søren
481 1890-08-07 L.E. Morthensen, Rønnebjerg
783 3 kr 7,00 Morthensen, L.E.
482 1890-08-07 Carl Tolberg, Segelcke
784 4 kr 8,00 Tolberg, Carl - Segelcke
483 1980-08-07 O.C. Andersen, Øster Dammen
785 1 kr 0,00 Andersen, O.C.
484 1890-08-07 Skomager Petersen
786 5 kr 0,00 Petersen
485 1890-08-07 Binneballe, Boller Lille befordring 787 6 kr 0,00 Binneballe
486 1890-08-24 Hjørring Kirke
788 0 kr 0,00

487 1890-08-24 Svanelunden
789 0 kr 0,00

488 1890-08-24 Andreassen
790 2 kr 5,00 Andreassen
489 1890-08-24 Fru Morten Christensen, her
791 1 kr 3,00 Christensen, Morten
490 1890-08-24 Frk. Gad, Elna, Aalborg
792 2 kr 5,00 Gad, Elna
491 1890-08-24 Snedker Christensen, her Seng og møbler 793 2 kr 3,00 Christensen
492 1890-08-24 Sørine Sørensen, dyrlæge Mørk
794 1 kr 3,00 Sørensen, Sørine - Mørk
493 1890-08-24 Peter B. Nielsen Gruppe 795 1 kr 3,00 Nielsen, Peter B.
494 1890-08-24 Lærer Andreassen, her
796 4 kr 9,00 Andreassen
495 1890-08-24 Kjøbmand Bjørn, her
797 2 kr 5,00 Bjørn
496 1890-08-24 Blikkenslagersvend Hager
798 2 kr 5,00 Hager
497 1890-09-07 Frøknerne Andersen
799 1 kr 0,00 Andersen
498 1890-09-07 I. Toft
800 1 kr 0,00 Toft, I.
499 1890-09-07 Fru Hasselbalck
801 3 kr 6,00 Hasselbalck
500 1890-09-07 Niels Hansen, Sindal St.
802 3 kr 6,00 Hansen, Niels
501 1890-09-07 Frøken Thomsen
803 2 kr 5,00 Thomsen
502 1890-09-07 Frøken Ræbbild
804 1 kr 3,00 Ræbbild
503 1890-09-08 Frøken Hilda Morthensen, Løkken
805 1 kr 3,00 Morthensen, Hilda
504 1890-09-08 Fru Wolcter
806 1 kr 3,00 Wolcter
505 1890-09-17 Frøken Lorentsen, her
807 2 kr 4,00 Lorentsen
506 1890-09-17 Frøken Ellen Nielsen, Løkken
808 1 kr 3,00 Nielsen, Ellen
507 1890-09-17 Teglbrænder Grüner, Sindal St.
809 3 kr 7,00 Grüner
508 1890-09-17 Skolegruppe
810 0 kr 0,00

509 1890-09-19 Mourits Albrecktsen, Poulstrup, Vraa St.
811 2 kr 5,00 Albrecktsen, Mourits
510 1890-09-19 Peder Christiansen, Løkken
812 1 kr 3,00 Christiansen, Peder
511 1890-09-19 Ring, Terpetgaard
813 4 kr 9,00 Ring
512 1890-09-19 Christiansen, Frederikshavn
814 1 kr 3,00 Christiansen
513 1890-10-08 Søren Peter Nielsen, Asdal
815 4 kr 8,00 Nielsen, Søren Peter
514 1890-10-19 N.P. Olesen
816 3 kr 5,00 Olesen, N.P.
515 1890-10-19 Anders Chr. Christensen, Ugilt Hede
817 4 kr 9,00 Christensen, Anders Chr.
516 1890-10-21 Fru bager Larsen, Løkken
818 1 kr 3,00 Larsen
517 1890-10-21 Skomager Jensen, her
819 0 kr 0,00 Jensen
518 1890-10-21 Frk. Larsen, frk. Skræm Gruppe 820 4 kr 9,00 Larsen/Skræm
519 1890-11-20 Møllerkarl Jens Laurits Christensen, Laurits Skibsby
821 10 kr 15,00 Christensen, Jens Laurits - Skibsby, Laurits
520 1890-11-20 Åhgren, Spangerhede
822 0 kr 0,00 Åhgren
521 1890-11-20 Frøknerne Jørgensen, her
823 4 kr 9,00 Jørgensen
522 1890-11-20 Christensen
824 0 kr 0,00 Christensen
523 1890-11-20 N.C. Nielsen, kjøbmand Olsen
825 6 kr 12,00 Nielsen, N.C. - Olsen
524 Dec 1890 Niels Chr. Thirup, Skallerup
826 4 kr 9,00 Thirup, Niels Chr.
525 Dec. 1890 David Christensen, Rakkeby
827 2 kr 4,00 Christensen, David
526 1891-01-02 Ansine Jensen, snedker Thøgersen
828 1 kr 3,00 Jensen, Ansine - Thøgersen
527 1891-01-02 Sofie Marie Jensen, Grynerup, Vraa
829 1 kr 3,00 Jensen, Sofie Marie
528 1891-01-02 Frøken Jensen, brænderibestyrer Jensen
830 3 kr 7,00 Jensen - Jensen
529 1891-01-03 Sofie Marie Jensen, Karoline Andersen, Harritslev Fattiggaard, Hjørring
831 1 kr 3,00 Jensen, Sofie Marie/Andersen, Karoline
530 1891-01-03 Thomsen, Tulle
832 1 kr 0,00 Thomsen, Tulle
531 1891-01-03 Bager Larsen, Løkken
833 1 kr 3,00 Larsen
532 1891-01-03 Hasselback, Aastrup
834 1 kr 0,00 Hasselback
533 1891-01-03 Hasselback, Linderumgaard
835 2 kr 5,00 Hasselback
534 1891-01-03 Møller, Tolne
836 1 kr 3,00 Møller
535 1891-01-03 Fru Møller
837 1 kr 3,00 Møller
536 1891-01-03 Frøken Kofod, her
838 2 kr 4,00 Kofod
537 1891-01-03 Chr. Skoven, Vraa
839 0 kr 0,00 Skoven, Chr.
538 1891-01-03 Garver Kaas, her
840 4 kr 8,00 Kaas
539 1891-01-03 Fru Kaas
841 4 kr 8,00 Kaas
540 1891-01-03 Postbudene
842 1 kr 3,00

541 1891-01-03 Fuldmægtig Andersen Børn 843 2 kr 5,00 Andersen
542 1891-01-03 Fabrikant Nielsen Hus 844 1 kr 0,00 Nielsen
543 1891-01-26 Teglbrænder Christoffersen, Sindal
845 8 kr 10,00 Christoffersen
544 Jan 1891 Ole Chr. Olsen, Bagterp Hede
846 0 kr 0,00 Olsen, Ole Chr.
545 Jan 1891 Anthon Olsen, Rakkeby Hustru 847 1 kr 3,00 Olsen, Anthon
546 Jan 1891 Snedkersvend Andersen, enkefru Brønden, Sæby
848 2 kr 5,00 Andersen - Brønden
547 Jan 1891 Redaktør Carlsen Familiegruppe 849 3 kr 7,00 Carlsen
548 jan 1891 Martha Petrea Madsen, assistent Møller
850 1 kr 3,00 Madsen, Martha Petrea - Møller
549 1891-01-31 Christine Nielsen, Store Toften, Torslev, Øster Vraa
851 3 kr 6,00 Nielsen,Christine
550 Jan-feb-mar 1891 Brøndberg, Frederikshavn
852 1 kr 3,00 Brøndberg
551 Jan-feb-mar 1891 Carl Neve
853 3 kr 7,00 Neve, Carl
552 Jan-feb-mar 1891 Marie Grøn, Rakkeby Skole, Hjørring
854 1 kr 3,00 Grøn, Marie
553 Jan-feb-mar 1891 Fru Holmen Pige 855 1 kr 3,00 Holmen
554 Jan-feb-mar 1891 Pastor Gulstad Familiegruppe 856 1 kr 3,00 Gulstad
555 Jan-feb-mar 1891 Pastor Gulstad Søn 857 1 kr 3,00 Gulstad
556 Jan-feb-mar 1891 Jakobe Jensen, Løkken
858 1 kr 3,00 Jensen, Jakobe
557 Jan-feb-mar 1891 Redaktør Carlsen Komediegruppe 859 2 kr 5,00 Carlsen
558 Jan-feb-mar 1891 Kjeldgaard, Hjermitslevgaard Tegl 860 12 kr 24,00 Kjeldgaard
559 Jan-feb-mar 1891 Jens Peter Jensen, Sindal
861 6 kr 12,00 Jensen, Jens Peter
560 Jan-feb-mar 1891 Lærer Ravn, Rakkeby
862 6 kr 11,00 Ravn
561 Jan-feb-mar 1891 Fru Jensen, her
863 3 kr 7,00 Jensen
562 Jan-feb-mar 1891 M. Christensen, Kalstrup, Hjr.
864 1 kr 3,00 Christensen, M.
563 Jan-feb-mar 1891 Chr. Bak, Horne
865 6 kr 12,00 Bak, Chr.
564 April-maj 1891 Lars Peter Andersen, Høgsted Mark
866 4 kr 9,00 Andersen, Lars Peter
565 April-maj 1891 Anna Marie Nielsen, her
867 2 kr 5,00 Nielsen, Anna Marie
566 April-mej 1891 Bankbogholder Mathiassen Gruppe 868 1 kr 0,00 Mathiassen
567 April-mej 1891 Anthon Bertelsen
869 3 kr 7,00 Bertelsen, Anthon
568 April-maj 1891 Jakobsen, maskinstrikkeriet, her
870 1 kr 3,00 Jakobsen
569 April-maj 1891 Gruppen fra Vraa Højskole
871 7 kr 14,00

570 April-maj 1891 Frk. Mortensen, Løkken Gruppe 872 2 kr 5,00 Mortensen
571 April-maj 1891 Christiansens commis Gruppe 873 6 kr 12,00

572 April-maj 1891 Jens Chr. Christensen, Ilbro
874 3 kr 7,00 Christensen, Jens Chr.
573 April-maj 1891 Realskolegruppen
875 1 kr 3,00

574 April-maj 1891 Emil Møller Lille barn 876 1 kr 3,00 Møller, Emil
575 April-maj 1891 Frederik Grønhøj Hustru 877 1 kr 3,00 Grønhøj, Frederik
576 April-maj 1891 Konrad Rasmussen Søn, ældste 878 3 kr 6,00 Rasmussen, Konrad
577 April-maj 1891 Konrad Rasmussen Yngste søn 879 4 kr 8,00 Rasmussen, Konrad
578 April-maj 1891 Kaptejn Petersen
880 1 kr 3,00 Petersen
579 April-maj 1891 Drengene fra Frelsens Hær
881 1 kr 3,00

580 April-maj 1891 Agent Andersen Børn 882 1 kr 3,00 Andersen
581 April-maj 1891 Nielsen, gymnast, her
883 4 kr 5,00 Nielsen
582 April-maj 1891 Skolegruppe, fra frk. Hansens skole
884 1 kr 3,00

583 April-maj 1891 A.C. Christiansen, Hørmested pr. Sindal
885 2 kr 5,00 Christiansen, A.C.
584 Maj 1891 Fru Wilckens Lille barn 886 2 kr 5,00 Wilckens
585 Maj 1891 Frk. Skræm Gruppe 887 2 kr 5,00 Skræm
586 Maj 1891 Smed Jørgensens enke
888 1 kr 3,00 Jørgensen
587 Maj 1891 Toldforvalter Kleist
889 2 kr 4,00 Kleist
588 Maj 1891 Sæbyposten
890 2 kr 5,00

589 Maj 1891 Chr. Peter Nielsen, Aalborgvejen
891 6 kr 12,00 Nielsen, Chr. Peter
590 1891-05-21 Kjøbmand Nielsen, Børsen Børnegruppe 892 3 kr 7,00 Nielsen
591 1891-05-21 Postekspeditør Madsen, Øster Vraa
893 1 kr 0,00 Madsen
592 1891-05-21 Bager Christiansen Barn 894 2 kr 5,00 Christiansen
593 1891-05-21 Slagter Larsen Barn 895 2 kr 5,00 Larsen
594 1891-05-23 Thomas Ibsen, Klokagergade
896 6 kr 9,00 Ibsen, Thomas
595 1891-05-24 Madame Andersen, Hirtshals
897 6 kr 12,00 Andersen
596 1891-05-24 Chr. Møller Christensen, Nørre Vraa
898 1 kr 3,00 Møller Christensen, Chr.
597 1891-05-24 Fru Løgstrup, Frederikshavn
899 1 kr 3,00 Løgstrup
598 1891-05-26 Grethe Christensen, her Gruppe 900 1 kr 2,00 Christensen, Grethe
599 1891-05-26 Gymnastikgruppen fra Frederikshavn
901 0 kr 8,00

600 1891-05-26 Holmen Lille Johan 902 5 kr 10,00 Holmen
601 1891-05-26 Forvalter Christensen, Asdalgaard
903 1 kr 3,00 Christensen
602 1891-05-26 Smed Christensen, Hugdrup, Flauenskjold
904 4 kr 8,00 Christensen
603 1891-05-26 Søren Hejlesens enke, Øster Brønderslev
905 14 kr 7,00 Hejlesen, Søren
604 1891-06-09 Niels Ejstrup, Krustrup
906 0 kr 0,00 Ejstrup, Niels
605 1891-06-09 Lærer Jakobsen, Skoven Skole, Bindslev, Sindal
907 4 kr 8,00 Jakobsen
606 1891-06-10 Tutejn Boller
908 1 kr 3,00 Boller, Tutejn
607 1891-06-13 Jens Peter Nielsen, Sindal
909 7 kr 14,00 Nielsen, Jens Peter
608 1891-06-20 Brendstrup, Fladbirk, Øster Vraa
910 1 kr 3,00 Brendstrup
609 1891-06-21 Kornbak, Lilholt, Mygdal
911 1 kr 0,00 Kornbak
610 1891-06-21 Niels Mikal Jensen, S. Bindslev, Sindal
912 2 kr 5,00 Jensen, Niels Mikal
611 1891-06-24 Ursin
913 4 kr 8,00 Ursin
612 1891-06-24 Pastor Jakobsen, Vraa Gruppe 914 0 kr 0,00 Jakobsen
613 1891-06-25 Fabrikant Nielsen Børn 915 0 kr 0,00 Nielsen
614 1891-06-25 Augusta Lund, Aars
916 0 kr 0,00 Lund, Augusta
615 1891-06-28 Marskandiser Madsen
917 1 kr 3,00 Madsen
616 1891-06-28 Mads Thomsen, Skallerup
918 4 kr 8,00 Thomsen, Mads
617 1891-06-28 Mads Hesselholt, Kandestæderne
919 1 kr 3,00 Hesselholt, Mads
618 Juli 1891 Prospecter fra Lønstrup
920 0 kr 0,00

619 Juli 1891 Nielsen, Kjærgaard Børnegruppe 921 2 kr 5,00 Nielsen
620 Juli 1891 Fabrikant Nielsen Gruppe 922 1 kr 3,00 Nielsen
621 1891-07-11 Lærer Larsen, Try Skole, Øster Vraa
923 1 kr 3,00 Larsen
622 1891-07-11 Chr. Petersen Redskaber 924 0 kr 0,00 Petersen, Chr.
623 1891-07-11 Lærer Sørensen, Sindal
925 6 kr 12,00 Sørensen
624 1891-07-10 Fru Stenbuck
926 1 kr 3,00 Stenbuck
625 1891-07-10 Mariane Christensen, Skagen
927 1 kr 3,00 Christensen, Mariane
626 1891-07-10 H. Holmen Døtre 928 0 kr 0,00 Holmen, H.
627 1891-07-28 Henrik Frederik Ulrik Andersen, Øster Vidstrup
929 1 kr 2,00 Andersen, Henrik Frederik Ulrik
628 1891-07-28 Oscar Petersen Børnegruppe 930 4 kr 8,00 Petersen, Oscar
629 1891-08-01 Carl Madsen, Annexgaarden, Hørmested, Sindal
931 3 kr 7,00 Madsen, Carl
630 1891-08-01 Jakob Jensen, Volstrup, Hørmested, Sindal
932 1 kr 2,00 Jensen, Jakob
631 1891-08-01 Peder Møller Gruppe 933 1 kr 3,00 Møller, Peder
632 1891-08-01 Laurits Dahl, Skallerup
934 1 kr 3,00 Dahl, Laurits
633 1891-08-05 Christen Nielsen Gaarden, Tornby
935 4 kr 8,00 Gaarden, Chr. Nielsen
634 1891-08-05 Lars Andersen, Vidstrup
936 0 kr 0,00 Andersen, Lars
635 1891-08-08 Lars Peter Berthelsen Hustru 937 1 kr 3,00 Berthelsen, Lars Peter
636 1891-08-08 Chr. Bundgaards enke, Vester Heden
938 1 kr 3,00 Bundgaard, Chr.
637 1891-08-14 P.C. Christensen, gørtler, Lønstrup
939 6 kr 10,00 Christensen, P.C.
638 1891-08-14 Madame Frantsen
940 1 kr 3,00 Frantsen
639 1891-08-15 Lars Peter Berthelsen, Smidstrup
941 1 kr 3,00 Berthelsen, Lars Peter
640 1891-08-16 Karetmager Trane
942 2 kr 5,00 Trane
641 1891-08-16 Værtshusholder Chr. Nielsen
943 6 kr 3,00 Nielsen, Chr.
642 1891-08-16 Anthon Olsen, Rakkeby
944 1 kr 0,00 Olsen, Anthon
643 1891-08-18 Grosserer Olsen Børnegruppe 945 12 kr 20,00 Olsen
644 1891-08-19 Jens Larsen, Skraal, Taars
964 1 kr 3,00 Larsen, Jens
645 1891-08-23 Jens Laurits Jensen, Vellingshøj
965 3 kr 6,00 Jensen, Jens Laurits
646 1891-08-23 Snedker Christensen
966 1 kr 3,00 Christensen
647 1891-08-25 Frk. Jesse
967 3 kr 7,00 Jesse
648 1891-08-25 Stine Sygehus
968 1 kr 3,00 Sygehus, Stine
649 1891-08-30 Medhjælper Christensen, Store Plet, Vraa
969 6 kr 12,00 Christensen
650 1891-08-30 Niels C. Nielsen, Østergade
970 2 kr 5,00 Nielsen, Niels C.
651 1891-08-30 Fru Christensen
971 0 kr 0,00 Christensen
652 1891-08-30 Fru Holmens tante
972 2 kr 5,00

653 1891-09-12 Kjøbmand I Andersen, Serritslev, Brønderslev
973 4 kr 8,00 Andersen, I.
654 1891-09-13 Simon Kristensen, Højbjerg, Ugilt pr. Taars
974 9 kr 18,00 Kristensen, Simon
655 1891-09-13 Slagter Pedersens husholderske
975 1 kr 3,00

656 1891-09-20 Hellsten, her
976 1 kr 3,00 Hellsten
657 1891-09-22 Marie Sørensen, jernstøber Larsen, Løkken
977 2 kr 6,00 Sørensen, Marie - Larsen
658 1891-09-23 Redaktør Carlsen Fader og søn 978 0 kr 0,00 Carlsen
659 1891-09-26 Mejerske Marie Andersen, Mariendals Mølle, Frdhv.
979 1 kr 3,00 Andersen, Marie
660 1891-09-26 Micael Hejlesen Kjøbstad, Tornby
980 1 kr 3,00 Kjøbstad, Micael Hejlesen
661 1891-09-27 Magdalene Steffensen, Østergaard, Ålstrup, Brdsl.
981 1 kr 3,00 Steffensen, Magdalene
662 1891-10-05 Jens Nielsen, Lie, Vrejlev, Taars
982 0 kr 0,00 Nielsen, Jens
663 1891-10-05 Herrerne Amnitsbøll o.s.v.
983 6 kr 12,00 Amnitsbøll
664 1891-10-05 Fru Nielsen, Brønderup
984 0 kr 0,00 Nielsen
665 1891-10-15 Fru Brandrup, kjøbmand Brandrup, Faaborg
985 1 kr 3,00 Brandrup - Brandrup
666 1891-10-15 Fru Jensen, Konstantia, Frederikshavn
986 1 kr 3,00 Jensen
667 1891-10-16 Landpost Niels Chr. Nielsen, Sindal
987 6 kr 10,00 Nielsen, Niels Chr.
668 1891-10-17 Niels Jørgen Pedersen, Skjørneshede, Tolne St.
988 4 kr 8,00 Pedersen, Niels Jørgen
669 1891-10-17 Fru Munck, Sindal Gruppe 989 1 kr 3,00 Munck
670 1891-10-17 I.P. Hansen, Højstrupgaard, Torslev, Ø. Vraa
990 4 kr 8,00 Hansen, I.P.
671 1891-10-20 Arrestforvarer Christensen Familiegruppe 991 6 kr 6,00 Christensen
672 1891-10-23 Chr. Christensen, Ilbro, Hjørring
992 1 kr 3,00 Christensen, Chr.
673 1891-10-23 Værkfører Brüel, Th. Nielsen
993 4 kr 9,00 Brüel - Nielsen, Th.
674 1891-10-25 Fru Jørgensen, mineralvandsfabrikant Jørgensen
994 1 kr 3,00 Jørgensen - Jørgensen
675 1891-10-25 Chr. Jørgensen, Rakkeby
995 2 kr 4,00 Jørgensen, Chr.
676 1891-10-25 Chr. Rasmussen, Børsen
996 1 kr 3,00 Rasmussen, Chr.
677 1891-10-25 C.M. Nielsen, Skandinavien
997 0 kr 0,00 Nielsen, C.M.
678 1891-10-25 Urmager Chr. Jensen, Springvandspladsen
998 4 kr 8,00 Jensen, Chr.
679 1891-10-25 Frk. Høgsted
999 6 kr 12,00 Høgsted
680 1891-11-03 Peder Jensen, Rubjerg
1000 2 kr 5,00 Jensen, Peder
681 1891-11-03 Fru Møller, Stationen
1001 0 kr 0,00 Møller
682 1891-11-03 Olsen
1002 0 kr 0,00 Olsen
683 1891-11-03 Kaserer Jensens husholderske
1003 1 kr 3,00

684 Dec 1891 Niels Chr. Jensen, Lars Damgaard, Børglum
1004 1 kr 3,00 Jensen, Niels Chr. - Damgaard, Lars
685 Dec 1891 Peter Vrangdrup, Emb
1005 2 kr 5,00 Vrangdrup, Peter
686 Dec 1891 Carl Chr. Christensen, Bagterp
1006 3 kr 6,00 Christensen, Carl Chr.
687 Dec 1891 Niels Peter Larsen, Bagterp
1007 4 kr 8,00 Larsen, Niels Peter
688 Dec 1891 Frøken Petersen, Vanggaard
1008 1 kr 3,00 Petersen
689 Dec 1891 Ramsing Med frue 1009 6 kr 0,00 Ramsing
690 Dec 1891 Friis, tandlæge Gruppe 1010 1 kr 3,00 Friis
691 Dec 1891 Wehnert
1011 1 kr 3,00 Wehnert
692 Dec 1891 Sofie Nielsen
1012 1 kr 3,00 Nielsen, Sofie
693 Dec 1891 Chr. Peder Pedersen, Sørup, Taars
1013 6 kr 12,00 Pedersen, Chr. Peder
694 Dec 1891 Fru Christensen Børnegruppe 1014 0 kr 0,00 Christensen
695 Dec 1891 Børstenbinder Gertsen
1015 12 kr 20,00 Gertsen
696 Dec 1891 Jens Kodal
1016 2 kr 5,00 Kodal, Jens
697 Dec 1891 Forvalter Christiansen, Odden, Mygdal
1017 1 kr 3,00 Christiansen
698 Dec 1891 Frk. Ellen Nielsen, Løkken
1018 1 kr 3,00 Nielsen, Ellen
699 Dec 1891 Frk. Bolle & Klitgaard
1019 6 kr 12,00 Bolle/Klitgaard
700 Dec 1891 Valborg Holst, her
1020 1 kr 2,00 Holst, Valborg
701 Dec 1891 Pastor Christensen Gruppe 1021 4 kr 8,00 Christensen
702 Dec 1891 Fabrikant Nielsen Brstbl. 1022 12 kr 24,00 Nielsen
703 Dec 1891 Fabrikant Nielsen Med fruen 1023 12 kr 24,00 Nielsen
704 Jan 1892 Fabrikant Nielsen Familiegruppe 1024 12 kr 24,00 Nielsen
705 Jan 1892 Rasmus Bonderups enke, Vrendsted
1025 1 kr 3,00 Bonderup, Rasmus
706 Jan 1892 Peter Larsen, Rønnovsholms Teglværk
1026 6 kr 12,00 Larsen, Peter
707 Jan 1892 Fru Schiøler Gruppe 1027 1 kr 0,00 Schiøler
708 Jan 1892 Fru Christensen, frugthandler
1028 1 kr 3,00 Christensen
709 Jan 1892 Fru Christensen, frugthandler Lille pige 1029 1 kr 3,00 Christensen
710 Jan 1892 Albertine Andersen
1030 1 kr 3,00 Andersen, Albertine
711 1891-01-14 Chr. Ejlert Christensen, Stuben, Lendum, Sindal
1031 6 kr 12,00 Christensen, Chr. Ejlert
712 1892-01-14 Former Petersen
1032 2 kr 5,00 Petersen
713 1892-01-14 Frk. Mørk, Gjurup
1033 1 kr 3,00 Mørk
714 1892-01-14 Jens Peter Jensen, Bryggergade 8
1034 0 kr 0,00 Jensen, Jens Peter
715 1892-02-06 Chr. Jørgensen, S. Harritslev Hustru 1035 4 kr 8,00 Jørgensen, Chr.
716 1892-02-06 Saddelmager Seelen
1036 2 kr 4,00 Seelen
717 1892-02-06 Fru Hansen, Stationen
1037 4 kr 8,00 Hansen
718 1892-02-06 Fru C.M. Nielsen
1038 1 kr 0,00 Nielsen, C.M.
719 1892-02-06 Urmager M. Hansen, Vraa St.
1039 6 kr 12,00 Hansen, M.
720 1892-02-06 Frk. Larsen, Skandinavien Maskedragt 1040 1 kr 1,00 Larsen
721 1892-02-06 Slagter Larsen
1041 1 kr 3,00 Larsen
722 1892-02-06 Chr. Abrahamsen, Harritslev
1042 5 kr 10,00 Abrahamsen, Chr.
723 1892-02-06 Frk. Regine Carlsen Maskedragt 1043 1 kr 3,00 Carlsen, Regine
724 Mar 1892 Fru Holmen Maskedragt 1044 4 kr 8,00 Holmen
725 Mar 1892 Commis Møller Maskedragt 1045 2 kr 4,00 Møller
726 Mar 1892 Assistent Holeufer
1046 2 kr 4,00 Holeufer
727 Mar 1892 Niels Christensen, Torvet Datter 1047 2 kr 5,00 Christensen, Niels
728 1892-03-17 Frk. Werwolt
1048 1 kr 3,00 Werwolt
729 1892-03-17 Christine Sørensen, Peter Sørensen, Løth, Børglum
1049 2 kr 2,00 Sørensen, Christine - Sørensen, Peter
730 1892-03-19 Chr. Mikkelsen, Mogensbæk, S.- Bindslev, Sindal
1050 4 kr 8,00 Mikkelsen, Chr.
731 1892-03-20 Rubæk Larsen
1051 4 kr 8,00 Rubæk Larsen
732 1892-03-20 Sagfører Schørring
1052 8 kr 4,00 Schørring
733 1892-03-20 Cand. Phil. Aug. Augustson, Aalborg
1053 2 kr 4,00 Augustson, Aug.
734 1892-03-20 Oscar M. Lundgren, Aalborg
1054 0 kr 0,00 Lundgren, Oscar M.
735 1892-03-26 Søren Sørensen, Borup Mark, Taars
1055 6 kr 10,00 Sørensen, Søren
736 1892-03-26 Jørgensen, Apotheket Maskedragt 1056 4 kr 8,00 Jørgensen
737 Mar-april 1892 Hane-Schmidt, Aas
1057 2 kr 5,00 Hane-Schmidt
738 Mar-april 1892 Bybud Jensen
1058 4 kr 8,00 Jensen
739 Mar-april 1892 Th. Berthelsen
1059 0 kr 0,00 Berthelsen, Th.
740 Mar-april 1892 Skrædersvendene
1060 3 kr 6,00

741 Mar-april 1892 Jomfru Boline Thomsen
1061 6 kr 12,00 Thomsen, Boline
742 Mar-april 1892 Dhr. Frederiksen, Markvardsen
1062 0 kr 0,00 Frederiksen/Markvardsen
743 Mar-april 1892 Dhr. Rasmussen, Frederiksen, Markvardsen
1063 0 kr 0,00 Rasmussen/Frederiksen/Markvardsen
744 April 1892 Lærer Samuelsen
1064 3 kr 0,00 Samuelsen
745 April 1892 Bülow, redaktionssekretær
1065 2 kr 0,00 Bülow
746 April 1892 Lund, Aalborg Gruppe 1066 6 kr 12,00 Lund
747 April 1892 Frk. Nielsen
1067 1 kr 3,00 Nielsen
748 April 1892 Snedker Christensen
1068 1 kr 0,00 Christensen
749 April 1892 Hanne Thomsen, Hundelev, Løkkens Vejkro
1069 2 kr 5,00 Thomsen, Hanne
750 April 1892 Carlsens barnepige Gruppe 1070 3 kr 3,00

751 April 1892 Gendarm Olsen, Løkken
1071 1 kr 2,00 Olsen
752 April 1892 Christiansen, Frederikshavn
1072 6 kr 12,00 Christiansen
753 April 1892 Slagtersvend Aaqvist
1073 2 kr 5,00 Aaqvist
754 April 1892 Frederiksne, Vidstrup
1074 1 kr 3,00 Frederiksen
755 1892-04-27 Kaffehandler Christensen, Skolegade Gr. 1075 1 kr 3,00 Christensen
756 April-maj 1892 Th. Nielsen Gruppe af kusiner 1076 4 kr 0,00 Nielsen, Th.
757 April-maj 1892 Nielsen, Menholt Børnegruppe 1077 12 kr 15,00 Nielsen
758 April-maj 1892 Skomager Møller, her
1078 6 kr 10,00 Møller
759 1892-05-07 Martin Jørgensen, Vester Halden, Skjærum, Kvissel
1079 2 kr 5,00 Jørgensen, Martin
760 1892-05-07 Forvaler Nielsen & søster, Odden
1080 2 kr 5,00 Nielsen
761 1892-05-09 Skomagersvende fra Laurits Jensen
1081 8 kr 16,00

762 1892-05-09 Josefine Christensen, Sindal
1082 1 kr 3,00 Christensen, Josefine
763 1892-05-09 Chr. Hjort, Hørmested
1083 2 kr 5,00 Hjort, Chr.
764 1892-05-10 Niels Chr. Hansen, Grønnerup, Vraa
1084 1 kr 3,00 Hansen, Niels Chr.
765 1892-05-13 Urmager Gjelstrup
1085 2 kr 5,00 Gjelstrup
766 1892-05-13 Urmager Gjelstrup Frue 1086 2 kr 5,00 Gjelstrup
767 Maj 1892 Nielsen, Thorsmark
1087 0 kr 0,00 Nielsen
768 Maj 1892 Mejeribestyrer Henningsen, Sejlstrupg.
1088 2 kr 4,00 Henningsen
769 Maj 1892 Rasmussen Hunden 1089 0 kr 0,00 Rasmussen
770 1892-05-29 Gjæstgiver Poulsen, Vraa St. Familiegruppe 1090 6 kr 12,00 Poulsen
771 1892-05-29 Gjæstgiver Poulsen, Vraa St. I gruppe med mejerist Poulsen 1091 2 kr 5,00 Poulsen/Poulsen
772 1892-05-29 Mejerist Olesen
1092 3 kr 7,00 Olesen
773 1892-05-30 Bager W. Jensen, Sindal Familiegruppe 1093 8 kr 16,00 Jensen, W.
774 1892-05-30 Kjøbmand Jensen, Stenum, Brønderslev
1094 6 kr 12,00 Jensen
775 1892-06-10 Bager Rasmussen, Vraa St.
1095 1 kr 3,00 Rasmussen
776 1892-06-10 Frands Chr. Pedersen, Hirtshals
1096 4 kr 9,00 Pedersen, Frands Chr.
777 1892-06-10 Martine Vestergaard, Mellerup, Jerslev, Brøndersl.
1097 1 kr 3,00 Vestergaard, Martine
778 1892-06-10 Fru Møller, Kolding Lille barn 1098 0 kr 0,00 Møller
779 1892-06-10 Niels Jensen, Lørslev Gruppe 1099 1 kr 3,00 Jensen, Niels
780 1892-06-10 Bager Rasmussen, Vraa St.
1100 1 kr 3,00 Rasmussen
781 1892-06-12 Tømrer Carl Christensen, Fimb
1101 4 kr 7,00 Christensen, Carl
782 1892-06-12 Jens Jørgen Jensen
1102 0 kr 0,00 Jensen, Jens Jørgen
783 1892-06-12 Frøken Laura Johnson, Borgerforeningen
1103 3 kr 6,00 Johnson, Laura
784 1892-06-15 Marie Jensen, Grønnerup, Vraa St.
1104 1 kr 3,00 Jensen, Marie
785 1892-06-15 Jens Nørgaard, Sæsing, Taars
1105 1 kr 0,00 Nørgaard, Jens
786 1892-06-18 Søren Sørensen, Pilegaard, Skallerup
1106 6 kr 12,00 Sørensen, Søren
787 1892-06-19 Christiane Andreassen, Høgholt
1107 1 kr 0,00 Andreassen, Christiane
788 1892-06-19 Hoff
1108 1 kr 0,00 Hoff
789 1892-06-19 Thorning
1109 0 kr 0,00 Thorning
790 1892-06-19 Fru Nielsen
1110 0 kr 0,00 Nielsen
791 1892-06-19 Fru Nielsen Familiegruppe 1111 2 kr 5,00 Nielsen
792 1892-06-23 Bülow
1112 2 kr 0,00 Bülow
793 1892-06-23 Christiane Andreassen, Høgholt
1113 1 kr 3,00 Andreassen, Christiane
794 1892-06-25 Lars Chr. Jensen, Vellingshøj
1114 12 kr 20,00 Jensen, Lars Chr.
795 1892-06-25 August Jensen, Bindslev
1115 7 kr 14,00 Jensen, August
796 1892-07-01 Murer Jørgensen
1116 3 kr 6,00 Jørgensen
797 1892-07-01 Karethmager Christensen
1117 4 kr 8,00 Christensen
798 1892-07-01 Slagter Christensen Børnegruppe 1118 2 kr 5,00 Christensen
799 1892-07-08 Jens Jensen, Nørre Vraa, Vraa St. Gruppe 1119 2 kr 5,00 Jensen, Jens
800 1892-07-08 Kirstine hos Petersen Forældre 1120 12 kr 1,00 ?, Kirstine - Petersen
801 1892-07-09 Niels Peter Jensen, Vang Søndergaard, Torslev, Ø. Vraa
1121 4 kr 8,00 Jensen, Niels Peter
802 1892-07-09 Degner, Enggaarden Børnegruppe 1122 1 kr 3,00 Degner
803 1892-07-10 Marius Hansen, Rakkeby Mølle, Hjørring
1123 3 kr 7,00 Hansen, Marius
804 1892-07-10 Niels Jensen, Mygdal Gruppe 1124 7 kr 0,00 Jensen, Niels
805 1892-07-10 Steffen Andreassen, Aalstrup, Hjørring
1125 4 kr 9,00 Andreassen, Steffen
806 1892-07-10 Chr. Pedersen, Nørre Tornby
1126 6 kr 12,00 Pedersen, Chr.
807 1892-07-10 Fru Hesseldal
1127 0 kr 0,00 Hesseldal
808 1892-07-10 Nielsen, frugthandler Andersen
1128 3 kr 7,00 Nielsen - Andersen
809 1892-07-10 Kjøbmand Svendsen Børnegruppe 1129 1 kr 0,00 Svendsen
810 1892-07-19 Fru Lange
1130 0 kr 0,00 Lange
811 1892-07-20 Frk.Ingemann Petersen, Elmegade
1131 2 kr 5,00 Petersen, Ingemann
812 1892-07-23 Chr. Nielsen, Hjortemos, Torslev, Ø. Vraa
1132 2 kr 5,00 Nielsen, Chr.
813 1892-07-23 Frands Christensen, Nørre Bindslev, Sindal
1133 6 kr 12,00 Christensen, Frands
814 1892-07-26 Enke Jensine Nielsen, Kolmissegade
1134 2 kr 0,00 Nielsen, Jensine
815 1892-07-26 Frans Eskildsen, Horne
1135 2 kr 5,00 Eskildsen, Frans
816 1892-07-31 Pontoppidan
1136 0 kr 0,00 Pontoppidan
817 1892-07-31 Lûtzhøff, Fuglsig
1137 3 kr 7,00 Lützhøff
818 1892-07-31 Pastor Gulstad Familiegruppe 1138 5 kr 11,00 Gulstad
819 1892-08-10 Hans Pedersen, Bjergby, Hjr.
1139 3 kr 7,00 Pedersen, Hans
820 1892-08-10 Chr. Petersen Lille barn 1140 1 kr 3,00 Petersen, Chr.
821 1892-08-10 Postfuldmægtig Pallesen
1141 0 kr 0,00 Pallesen
822 1892-08-10 Lærer Møller, Bindslev
1142 6 kr 12,00 Møller
823 1892-08-10 Andreas Larsen, Løkken Hustru 1143 0 kr 0,00 Larsen, Andreas
824 1892-08-20 Christian Christensen, Nørmark, Bjergby
1144 6 kr 12,00 Christensen, Christian
825 1892-08-20 Frk. Christensen, her
1145 0 kr 0,00 Christensen
826 1892-08-22 Christensen, uhrmager Kofod
1146 4 kr 9,00 Christensen - Kofod
827 1892-08-22 Julius Nielsen, Baggesvogn
1147 2 kr 0,00 Nielsen, Julius
828 1892-08-26 Opvarter Böse, Skandinavien
1148 1 kr 2,00 Böse
829 1892-08-27 Hmd. Chr. Pedersen, Horne Terp
1149 2 kr 5,00 Pedersen, Chr.
830 1892-08-27 Landmaaler Larsen, Gjurup
1150 2 kr 0,00 Larsen
831 1892-09-04 Gartner Sørensen
1151 6 kr 12,00 Sørensen
832 1892-09-04 Overportør Jørgensen Gravsted 1152 12 kr 0,00 Jørgensen
833 1892-09-12 Fru bager Christensen
1153 3 kr 7,00 Christensen
834 1892-09-12 Sørensen, Ulstrup Gruppe 1154 4 kr 8,00 Sørensen
835 1892-09-17 Søren Knudsen, Melbak, Ugilt
1155 8 kr 12,00 Knudsen, Søren
836 1892-09-22 Oskar Møller Lille dreng 1156 1 kr 0,00 Møller, Oskar
837 1892-09-22 Lützhøft Gr. 1157 2 kr 0,00 Lützhøft
838 1892-09-22 Konfirmanter
1158 3 kr 5,00

839 1892-09-22 Liget
1159 0 kr 0,00

840 1892-09-22 Weirum, Tversted
1160 4 kr 9,00 Weirum
841 1892-09-22 Staldforpagter Ovesen
1161 4 kr 8,00 Ovesen
842 1892-09-22 Chr. Jespersen, Brunbakken
1162 6 kr 12,00 Jespersen, Chr.
843 1892-10-16 Sagfører Nielsen Børnegruppe 1163 1 kr 0,00 Nielsen
844 1892-10-16 Jomfru Caroline Christensen, Søby
1164 0 kr 0,00 Christensen, Caroline
845 1892-10-16 Frkn. Kraglund
1165 3 kr 7,00 Kraglund
846 1892-10-18 Chr. Andersen Hust, Bindslev, Sindal
1166 12 kr 20,00 Hust, Chr. Andersen
847 1892-10-18 Rosine Christensen
1167 2 kr 3,00 Christensen, Rosine
848 1892-10-18 N.F. Nielsen, Østergade
1168 1 kr 3,00 Nielsen, N.F.
849 1892-10-18 Bankbogholder Christensen Lille pige 1169 1 kr 3,00 Christensen
850 1892-11-07 Peter Chr. Jensen, Bryggergade 20
1170 2 kr 4,00 Jensen, Peter Chr.
851 1892-11-12 Karoline Frederiksen, snedker Christensen, ?
1171 2 kr 4,00 Frederiksen, Karoline - Christensen
852 1892-11-12 Laurine Christensen, Teglgaarden, Hørmested
1172 3 kr 7,00 Christensen, Laurine
853 1892-11-12 Frøken Anna Jensen
1173 1 kr 3,00 Jensen, Anna
854 1892-11-12 Gotfred Christensen
1174 1 kr 2,00 Christensen, Gotfred
855 1892-11-12 Fru Hansen Karen 1175 4 kr 9,00 Hansen
856 1892-11-12 Fru Sara Holmen
1176 3 kr 7,00 Holmen, Sara
857 1892-11-27 H.C. Eskildsen
1177 2 kr 4,00 Eskildsen, H.C.
858 1892-11-27 Fuldmægtig Jensen, Gjødegaard
1178 3 kr 7,00 Jensen
859 1892-11-27 Hans Christensen Familiegruppe 1179 2 kr 0,00 Christensen, Hans
860 1892-11-27 Fru Prior
1180 1 kr 3,00 Prior
861 1892-11-27 Ellen Sigrid & Astrid
1181 0 kr 0,00 ?, Ellen Sigrid og Astrid
862 1892-11-27 Forvalter Hansen, Hestrupgaard
1182 2 kr 5,00 Hansen
863 1892-11-28 Bager Christensen, her
1183 5 kr 11,00 Christensen
864 1892-11-28 Onkel Andersen Rollinger 1184 3 kr 7,00 Andersen
865 1892-11-28 Smukke Søren, Børglum
1185 1 kr 3,00 ?, Søren
866 1892-11-28 Fru Kindt, Sæby
1186 1 kr 3,00 Kindt
867 1892-11-28 Frk. Ingemann Petersen
1187 1 kr 3,00 Petersen, Ingemann
868 1892-11-28 Enkefru madame Larsen, sviger
1188 3 kr 7,00 Larsen
869 1892-12-03 Ole Slynge, Asdal
1189 5 kr 10,00 Slynge, Ole
870 1892-12-04 Niels Isaksen, Vidstrup
1190 2 kr 2,00 Isaksen, Niels
871 1892-12-04 Fru Olsen, Vraa
1191 3 kr 7,00 Olsen
872 1892-12-04 Frøken Ussing, Vraa
1192 2 kr 5,00 Ussing
873 1892-12-04 Blikkenslager Møhl
1193 1 kr 3,00 Møhl
874 1892-12-04 Frk. Prior
1194 1 kr 3,00 Prior
875 1892-12-04 Fru Christensen, bager
1195 4 kr 9,00 Christensen
876 1892-12-04 Johanne Nielsen, Lundergaard
1196 1 kr 3,00 Nielsen, Johanne
877 1892-12-11 Faktor Nielsen
1197 1 kr 3,00 Nielsen
878 1892-12-11 Faktor Nielsen Hustru 1198 1 kr 3,00 Nielsen
879 1892-12-11 Slagter Jaobsen
1199 9 kr 17,00 Jakobsen
880 1892-12-13 Fru Hansen, telegrafbestyrer Hansen Og hunden 1200 3 kr 6,00 Hansen - Hansen
881 1892-12-13 Fanny Christensen
1201 1 kr 3,00 Christensen, Fanny
882 1892-12-13 Skomager Sejbak Børnegruppe 1202 2 kr 5,00 Sejbak
883 1892-12-15 Gartner Rasmussen, Tørholm Børnegruppe 1203 3 kr 7,00 Rasmussen
884 1892-12-15 Isenkræmmer Jensen Lille pige 1204 1 kr 3,00 Jensen
885 1892-12-15 Chr. Jensen, skrædder, N. Bindslev
1205 2 kr 5,00 Jensen, Chr.
886 1892-12-15 Frøken Anna Jensen
1206 1 kr 3,00 Jensen, Anna
887 1892-12-15 Frøken Geertsen
1207 1 kr 3,00 Geertsen
888 1892-12-15 Frøken Karen Andersen, Lørslev
1208 1 kr 3,00 Andersen, Karen
889 1892-12-28 Helene Poulsen
1209 1 kr 3,00 Poulsen, Helene
890 Jan 1893 Gendarm Hansen, Løkken
1210 1 kr 3,00 Hansen
891 1893-01-20 Frk. Ingeborg Møller
1211 1 kr 3,00 Møller, Ingeborg
892 1893-01-22 Aug. Hansen, Præstmark
1212 1 kr 3,00 Hansen, Aug.
893 1893-02-05 Kjøbmand Christensen, Østergade
1213 1 kr 3,00 Christensen
894 1893-02-05 Elvine Christensen, Hans Christensen, Skeen, Mygdal
1214 1 kr 2,00 Christensen, Elvine - Christensen, Hans
895 1893-02-25 Frøken Nielsen, Søndergade 8
1215 1 kr 3,00 Nielsen
896 1893-02-26 Chr. Larsen, Henrik Nielsen
1216 2 kr 5,00 Larsen, Chr. - Nielsen, Henrik
897 1893-02-26 Direktør Nielsen
1217 1 kr 3,00 Nielsen
898 1893-03-04 Fru Clasen, Sæby
1218 1 kr 3,00 Clasen
899 1893-03-04 Jensine Christine Jensen, Sindal Kro
1219 1 kr 3,00 Jensen, Jensine Christine
900 1893-03-16 Kirstine Marie Madsen, murer Andreassen
1220 1 kr 3,00 Madsen, Kirstine Marie - Andreassen
901 1893-03-16 Jomfruen fra Stationen
1221 1 kr 3,00

902 1893-03-16 Gartner Nielsen Gruppe 1222 4 kr 8,00 Nielsen
903 Mar-april 1893 Madsine Madsen
1223 3 kr 7,00 Madsen, Madsine
904 Mar-april 1893 Læderhandler Back
1224 2 kr 4,00 Back
905 Mar-april 1893 Bastholms enke
1225 2 kr 4,00 Bastholm
906 Mar-april 1893 Niels Chr. Axelsen, Rakkeby
1226 1 kr 3,00 Axelsen, Niels Chr.
907 Mar-april 1893 Jens Peder Pedersen, Odbjerg, Bagterp
1227 1 kr 3,00 Pedersen, Jens Peder
908 Mar-april 1893 Konfirmanderne
1228 2 kr 4,00

909 Mar-april 1893 Frøken Frederiksen
1229 2 kr 5,00 Frederiksen
910 1893-04-21 Marie Christensen, Nørre Harritslev
1230 1 kr 3,00 Christensen, Marie
911 1893-04-21 Anders Chr. Christiansen, Krustrup
1231 6 kr 12,00 Christiansen, Anders Chr.
912 1893-04-28 Vilhelm Jensen, smed, Fuglsig
1232 1 kr 3,00 Jensen, Vilhelm
913 1893-04-28 Toldassistent Hansen
1233 5 kr 10,00 Hansen
914 1893-04-28 Fru Balslev, Vester Mollerup, Brønderslev
1234 2 kr 0,00 Balslev
915 1893-04-28 Frk. Meldal, Kobberholt
1235 1 kr 3,00 Meldal
916 1893-04-28 Bager Rasmussen, Sindal
1236 1 kr 3,00 Rasmussen
917 1893-05-10 Tømrer Johansen, Vraa St.
1237 2 kr 4,00 Johansen
918 1893-05-10 Tømrer Johansen, Vraa St. Hustru 1238 2 kr 4,00 Johansen
919 1893-05-11 Otto Chr. Christensen, bestyrer, Asdal Fattiggaard
1239 4 kr 8,00 Christensen, Otto Chr.
920 1893-05-11 Jensen, Amerika Gruppe 1240 6 kr 12,00 Jensen
921 1893-05-11 Sognefoged, Hundelev
1241 1 kr 3,00

922 1893-05-11 Nielsen Smaa piger 1242 2 kr 5,00 Nielsen
923 1893-05-16 Jakobine Nielsen, V. Kjærsgaard, Tornby
1243 1 kr 3,00 Nielsen, Jakobine
924 1893-05-16 Den gale apotheker
1244 2 kr 2,00

925 1893-05-16 Den rigtige apoteker Børn 1245 2 kr 4,00

926 1893-05-18 Chr. Steffensens enke, Høngaard
1246 1 kr 0,00 Steffensen, Chr.
927 1893-05-24 Hans Søndergaard, Mølskov, Astrup
1247 5 kr 10,00 Søndergaard, Hans
928 1893-05-24 Lærer Hansen, Harritslev
1248 2 kr 4,00 Hansen
929 1893-05-24 Kbm. Rasmussen Lille dreng 1249 4 kr 2,00 Rasmussen
930 1893-05-24 Pontoppidan
1250 1 kr 3,00 Pontoppidan
931 1893-05-24 Lærer Lauritsen, Hougstrup, Taars
1251 1 kr 3,00 Lauritsen
932 1893-06-12 Kjøbmand Chr. Christensen, S. Bindslev, Sindal
1252 6 kr 12,00 Christensen, Chr.
933 1893-06-12 Peder Christiansen, Store Tammestrup, Ø. Vraa
1253 5 kr 8,00 Christiansen, Peder
934 1893-06-24 Chr. Christensen, Stadshede, Taars
1254 2 kr 4,00 Christensen, Chr.
935 1893-06-24 Chr. Christensen, Stadshede, Taars Hustru 1255 2 kr 4,00 Christensen, Chr.
936 1893-06-24 Fru Lundby Børnegruppe 1256 1 kr 3,00 Lundby
937 1893-07-02 Mads Peter Andersen, Borup, Vraa St.
1257 1 kr 3,00 Andersen, Mads Peter
938 1893-07-03 Margrete Dybbro, her Gruppe 1258 2 kr 5,00 Dybbro, Margrete
939 1893-07-03 Tømrer Schel, Taars
1259 3 kr 6,00 Schel
940 1893-07-03 Madame Jensen, her
1260 1 kr 3,00 Jensen
941 1893-07-03 Madame Ditte Petersen Løth, ladefoged, Løkken
1261 6 kr 12,00 Løth, Ditte Petersen
942 1893-07-03 Assistent Windeballe
1262 1 kr 3,00 Windeballe
943 1893-07-14 Frøken Mikkelsen, Lyngby, Løkken
1263 1 kr 3,00 Mikkelsen
944 1893-07-14 Schibsbye Gruppe 1264 2 kr 5,00 Schibsbye
945 1893-07-18 Lars Ibsen, Trudslev, Løkken
1265 3 kr 6,00 Ibsen, Lars
946 1893-07-19 Frk. Rasmussen, Skandinavien
1266 3 kr 6,00 Rasmussen
947 1893-07-19 Propritær Løkke, Øslev, Ø. Vraa
1267 1 kr 3,00 Løkke
948 1893-07-22 Jens Morthensen, Sindal Fattiggaard
1268 1 kr 2,00 Morthensen, Jens
949 1893-07-22 Bestyrer Hans Jensen, Skjøttrup Fattigaard, Løkken
1269 4 kr 8,00 Jensen, Hans
950 1893-07-22 Jens Nørgaard Kabinet 1270 4 kr 9,00 Nørgaard, Jens
951 1893-07-28 Fru Olsen, Hotel du Nord
1271 1 kr 0,00 Olsen
952 1893-07-28 A. Olsen, husbestyrerinde, kjøbmand Thorsen
1272 1 kr 3,00 Olsen, A. - Thorsen
953 1893-07-28 Julius Justesen, Enggaarden
1273 1 kr 3,00 Justesen, Julius
954 1893-07-28 Jens Chr. Christensen Brudeparret 1274 2 kr 4,00 Christensen, Jens Chr.
955 1893-07-29 Fru Munck, Vraa
1275 1 kr 3,00 Munck
956 1893-07-29 Søren Chr. Christensen, Tværkjær, Sindal
1276 2 kr 5,00 Christensen, Søren Chr.
957 1893-07-29 Fru Springborg
1277 6 kr 12,00 Springborg
958 1893-08-05 Jens Østergaard, Høgsted
1278 1 kr 3,00 Østergaard, Jens
959 1893-08-06 Chr. Ørum, Rønnebjerg
1279 5 kr 7,00 Ørum, Chr.
960 1893-08-06 L.P. Thomsen, Nistrup, Elling, Frederiksh.
1280 8 kr 12,00 Thomsen, L.P.
961 1893-08-07 Lars Peter Larsens enke, Mygdal
1281 0 kr 3,00 Larsen, Lars Peter
962 1893-08-08 Marie Lauritsen, Mads Kjær St. gr. 1282 4 kr 0,00 Lauritsen, Marie - Kjær, Mads
963 1893-08-08 Marie Lauritsen, Mads Kjær Gr. 3 1283 4 kr 0,00 Lauritsen, Marie - Kjær, Mads
964 1893-08-08 Læderhandler H.C. Petersen, Randers Søn 1284 2 kr 5,00 Petersen, H.C.
965 1893-08-09 Saddelmager Christensen
1285 2 kr 5,00 Christensen
966 1893-08-09 Springborg Børn 1286 6 kr 12,00 Springborg
967 1893-08-09 Jomfru Jacobsen Moder 1287 2 kr 4,00 Jacobsen
968 1893-08-12 Jens Mathiassens enke, Brasholt, Sindal
1288 1 kr 3,00 Mathiassen, Jens
969 1893-08-12 Chr. Andreassen, V. Thirup, Hjørring
1289 4 kr 8,00 Andreassen, Chr.
970 1893-08-12 Pastor Hansen, Horne Hus 1290 6 kr 6,00 Hansen
971 1893-08-12 Fibiger
1291 0 kr 0,00 Fibiger
972 1893-08-20 Christine Christensen, Øster Harken
1292 1 kr 3,00 Christensen, Christine
973 1893-08-20 Hougaard, Hestrup
1293 4 kr 8,00 Hougaard
974 1893-08-20 Hirtshalsposten
1294 4 kr 8,00

975 1893-08-20 Former Petersen
1295 0 kr 0,00 Petersen
976 1893-08-20 Lundgreen, Ernst Petersen
1296 6 kr 12,00 Lundgreen - Petersen, Ernst
977 1893-08-20 Madame Petersen
1297 0 kr 0,00 Petersen
978 1893-08-20 Valdemar Jensen, tobaksfabrikant Gruppe 1298 1 kr 0,00 Jensen, Valdemar
979 1893-08-20 Frøken Olsen, Smidstrup
1299 1 kr 3,00 Olsen
980 1893-09-03 Niels Graven, Krustrup
1300 3 kr 6,00 Graven, Niels
981 1893-09-03 C. Beich, Jernstøberiet, Frederikshavn
1301 3 kr 6,00 Beich, C.
982 1893-09-05 Bager Christensen Barn 1302 1 kr 3,00 Christensen
983 1893-09-o9 Niels Damsgaard, Rønnebjerg, Vraa
1303 2 kr 5,00 Damsgaard, Niels
984 1893-09-09 I. Nielsen, boghandler Christiansen
1304 1 kr 3,00 Nielsen, I. - Christiansen
985 1893-09-09 Fru Oscar Møller
1305 1 kr 3,00 Møller, Oscar
986 1893-09-13 Ivar Larsen, smed, Horne
1306 4 kr 0,00 Larsen, Ivar
987 1893-09-13 Hans Chr. Larsen, Stenvad, Vraa
1307 2 kr 0,00 Larsen, Hans Chr.
988 1893-09-17 Niels Chr. Petersen, her
1308 3 kr 7,00 Petersen, Niels Chr.
989 1893-09-17 Commis Faarup Gruppe 1309 6 kr 12,00 Faarup
990 1893-09-21 Nikolaj Nielsen, Odden, Mygdal
1310 2 kr 5,00 Nielsen, Nikolaj
991 1893-09-21 Jens Pedersen, Lørslev Hustru 1311 5 kr 10,00 Pedersen, Jens
992 1893-09-21 Thomas Budolfsen, Nørre Harritslev
1312 1 kr 2,00 Budolfsen, Thomas
993 1893-09-21 Henning Møller M. hest 1313 0 kr 0,00 Møller, Henning
994 1893-09-21 Frk. Jørgensen, bager
1314 1 kr 3,00 Jørgensen
995 1893-09-21 Stud. Med. Lassen Med de ni skønne kvindehoveder 1315 12 kr 0,00 Lassen
996 1893-09-26 O.C. Hansen, gendarm
1316 2 kr 5,00 Hansen, O.C.
997 1893-09-26 Kaptejn Jensen, Hirtshals Familiegruppe 1317 0 kr 0,00 Jensen
998 1893-10-09 Albertine Steffensen, her
1318 1 kr 3,00 Steffensen, Albertine
999 1893-10-11 Grethe Larsen, Skovsmose, Mygdal
1319 8 kr 0,00 Larsen, Grethe
1000 1893-10-14 C.M. Arensbak, Børglumkloster
1320 13 kr 26,00 Arensbak, C.M.
1001 1893-10-14 Johannes Christensen, Hundelev, L. Vejkro
1321 3 kr 0,00 Christensen, Johannes
1002 1893-10-14 Jensine Jespersen
1322 0 kr 0,00 Jespersen, Jensine
1003 1893-11-12 Madame Sørensen, Holmensgade
1323 0 kr 0,00 Sørensen
1004 1893-11-12 Panum, Brunbakken
1324 2 kr 5,00 Panum
1005 1893-11-12 Anders Pedersen, Markedsgade 6
1325 2 kr 4,00 Pedersen, Anders
1006 1893-11-15 Chr. Jensen Melsen, Stenvad, Vraa
1326 8 kr 0,00 Jensen Melsen, Chr.
1007 1893-11-15 Bager Kümmel
1327 1 kr 3,00 Kümmel
1008 1893-11-15 Anders Peter & Sjanowsky
1328 4 kr 8,00 ?, Anders Peter/Sjanowsky
1009 1893-11-15 Anders Chr. Hansen, Rakkeby
1329 0 kr 0,00 Hansen, Anders Chr.
1010 1893-11-15 Frk. Anna Jensen & de la Motte
1330 3 kr 6,00 Jensen, Anna/de la Motte
1011 1893-11-15 Petrine Pedersen, her
1331 3 kr 7,00 Pedersen, Petrine
1012 1893-11-20 Frk. Marie Christine, Forsamlingsbygningen
1332 1 kr 0,00 ?, Marie Christine
1013 1893-11-20 Flensted Andersen, her
1333 1 kr 3,00 Flensted Andersen
1014 1893-11-23 Frknr. Ammitzbøll
1334 0 kr 0,00 Ammitzbøll
1015 1893-11-23 Ammitzbøll
1335 2 kr 6,00 Ammitzbøll
1016 1893-11-23 Bankbogholder Christensen Børn 1336 2 kr 0,00 Christensen
1017 1893-11-26 Alfred Andersen, N.C. Sørensen, Tornby
1337 6 kr 12,00 Andersen, Alfred - Sørensen, N.C.
1018 1893-11-30 Frøken Bodelsen
1338 1 kr 3,00 Bodelsen
1019 1894-01-09 Niels Anthon Pedersen, Storgaard, Rønnebjerg
1339 6 kr 12,00 Pedersen, Niels Anthon
1020 1894-01-14 Oluf Sørensen, snedkersvend
1340 0 kr 0,00 Sørensen, Oluf
1021 1894-01-23 Bødker Carlsen, Fiskerbakken
1341 8 kr 16,00 Carlsen
1022 1894-02-01 Hr. skomager Laurits Jensen Gruppe 1342 1 kr 3,00 Jensen, Laurits
1023 1894-02-01 Skrædder Mads Lassen Datter & svigersøn 1344 0 kr 0,00 Lassen, Mads
1024 1894-02-01 Toldkontrollør Mathiassen Hus m. gruppe 1345 0 kr 0,00 Mathiassen
1025 1894-02-09 Chr. Hansen, Jonstrup
1346 1 kr 3,00 Hansen, Chr.
1026 1894-02-09 Familien Ring
1347 1 kr 3,00 Ring
1027 1894-02-09
Maskedragt 1348 3 kr 6,00 ?
1028 1894-02-09 Ludvig Christensen
1349 1 kr 3,00 Christensen, Ludvig
1029 1894-02-28 Chr. Pedersen, Chr. Thøgersen, Skjøttrup
1350 12 kr 20,00 Pedersen, Chr. - Thøgersen, Chr.
1030 1894-02-28 Urmager Petersen Med trolovede 1351 2 kr 5,00 Petersen
1031 1894-03-10 Gartner Sørensen Palmekrands 1352 1 kr 0,00 Sørensen
1032 1894-03-10 Griffenfelt & Friis Ovn 1353 3 kr 0,00 Griffenfelt/friis
1033 1894-03-11 Vilhelmine Albertsen
1354 1 kr 0,00 Albertsen, Vilhelmine
1034 1894-03-11 Frelsens Hær
1355 7 kr 0,00

1035 1894-03-17 Portør Jensen
1356 1 kr 3,00 Jensen
1036 1894-03-17 Niels Marius Jensen, Janus Lassen, Tværsted Kro, Sindal
1357 2 kr 0,00 Jensen, Niels Marius - Lassen, Janus
1037 1894-03-17 Høeg Datter 1358 1 kr 3,00 Høeg
1038 1894-03-17 Anna Christensen
1359 1 kr 0,00 Christensen, Anna
1039 1894-03-17 Tobaksfabrikens arbejdere
1360 7 kr 7,00

1040 1894-03-24 Kbm. Jensen, Stokbrogade
1361 6 kr 12,00 Jensen
1041 1894-03-24 Thomas Andersen, Forsamlingsbyg.
1362 0 kr 0,00 Andersen, Thomas
1042 1894-03-31 Vindstrup & Frelsens Hær
1363 8 kr 8,00 Vindstrup
1043 1894-03-31 Fru Valdemar Jensen
1364