KLvis01-1882-1884-nr1-501
ID Dato Beskrivelse Motiv Fotonr Stk Pris Navneform Bemærkninger
1 21-05-1882 Kjøbmand Morthensens datter Marie
1 3 kr 1,50 Morthensen, Marie
2 22-05-1882 Farver Christensens datter
2 4 kr 2,00 Christensen
3 25-05-1882 Frøken Christensen, her
3 6 kr 3,00 Christensen
4 25-05-1882 Frøken Jørgensen
4 4 kr 2,00 Jørgensen
5 26-05-1882 Kjøbmand Morthensens datter Hilde
5 3 kr 1,50 Morthensen, Hilde
6 28-05-1882 Commis Andersen, her m. 4
6 6 kr 11,00 Andersen
7 29-05-1882 Hanne Grønbeks datter, her
7 4 kr 2,00 Grønbek, Hanne (datter)
8 29-05-1882 Line hos Morthensen m. 2
8 4 kr 2,00

9 30-05-1882 Kirstine Pedersen, Vestergård, Vrendsted
9 4 kr 2,40 Pedersen, Kirstine
10 31-05-1882 Bundtmager Andersens børn
10 6 kr 3,00 Andersen
11 31-05-1882 Styrmand Jensens lille dreng
11 4 kr 2,00 Jensen
12 01-06-1882 Snedker Houmøller
12 4 kr 2,00 Houmøller
13 03-06-1882 Marie Christensen (væverpige), Hjermitslevgrd. Br. 2
13 4 kr 2,35 Christensen, Marie
14 04-06-1882 Johanne Jensen hos S.C. Jensen, Trudslev
14 6 kr 3,04 Jensen, Johanne
15 04-06-1882 Else Marie Nielsen, P. Nielsen, Borup Mark
15 6 kr 3,00 Nielsen, Else Marie
16 05-06-1882 Marie Pedersen, Ladegård, Thise
16 6 kr 3,08 Pedersen, Marie
17 05-06-1882 Frøknerne Morthensen & Drewsen 3
17 4 kr 2,70 Morthensen og Drewsen
18 06-06-1882 Frøken Møller, Vrendsted
18 6 kr 3,00 Møller
19 06-06-1882 Døve Ane Marie
19 4 kr 2,00

20 06-06-1882 Smedesven J. Peter Jensen, Thise Kjær
20 2 kr 2,35 Jensen, J. Peter
21 08-06-1882 Frøken Emilie Morthensen
21 4 kr 2,00 Morthensen, Emilie
22 08-06-1882 Kjøbmand Morthensens datter Marie
22 3 kr 1,50 Morthensen, Marie
23 09-06-1882 Ida Sørensen, Skallerup, A. Madsen, Størup
23 4 kr 2,00 Sørensen, Ida og Madsen, A.
24 09-06-1882 Jens Christian Nielsens lille datter, Aasendrup
24 4 kr 2,00 Nielsen, Jens Christian (datter)
25 09-06-1882 Niels Pedersens lille pige, her
25 4 kr 2,00 Pedersen, Niels (datter)
26 10-06-1882 Snedker Houmøller
12 3 kr 2,00 Houmøller
27 10-06-1882 Farver Christensen lille datter
2 2 kr 1,00 Christensen
28 11-06-1882 Else Marie Andersen, N. Andersen, Aasendrup
26 8 kr 4,00 Andersen, Else Marie - Andersen, N.
29 11-06-1882 Johan Christensen, sognefogden, Vejby, Hjørring
27 4 kr 2,00 Christensen, Johan
30 11-06-1882 Christine Christensen, Gjstg. Andersen
28 4 kr 2,00 Christensen, Christine - Andersen
31 11-06-1882 Jensine Hansen, Hans Pedersen, Furreby
29 6 kr 3,00 Hansen, Jensine - Pedersen, Hans
32 13-06-1882 Jens Thorup, Klitten, m. 2.
30 4 kr 2,35 Thorup, Jens
33 14-06-1882 Hanne Mathilde Andersen, And. Nikolaj Rubjerg 2
31 5 kr 2,50 Andersen, Hanne Mathilde - And. Nikolaj Rubjerg
34 15-06-1882 Niels Larsen Løth, Børglum, Vrå St. lille pige 32 5 kr 2,50 Løth, Niels Larsen
35 15-06-1882 Fru Hoffmann, her
33 6 kr 3,00 Hoffmann
36 16-06-1882 Postmester Hartmanns lille datter
34 6 kr 3,00 Hartmann
37 17-06-1882 Rasmus Bonderups enke, Vrendsted
35 2 kr 1,70 Bonderup
38 18-06-1882 Fritz Nissen med 2
36 6 kr 3,00 Nissen, Fritz
39 18-06-1882 Niels Nielsen, her
37 4 kr 2,00 Nielsen, Niels
40 20-06-1882 Chr. Digets datter, Borup med 3
38 3 kr 2,40 Diget, Chr. (datter)
41 20-06-1882 Jomfru Kjellerup, Søndergård
39 4 kr 2,00 Kjellerup
42 22-06-1882 Marie Nielsen, forpagter Chr. Christensen
40 8 kr 4,00 Nielsen, Marie - Christensen, Chr.
43 23-06-1882 Maren Nielsen, pastor Andersen, Vr. Pr.
41 2 kr 1,70 Nielsen, Maren - Andersen
44 23-06-1882 Skrædder A, Vittrup med 3
42 9 kr 4,50 Vittrup, A.
45 24-06-1882 Christiane Lassen, Boller Jensen, Jonstrup, Saltum
43 4 kr 0,00 Lassen, Christiane - Jensen, Boller
46 25-06-1882 Kirsten Pedersen lille dreng 44 4 kr 2,00 Pedersen, Kirsten
47 25-06-1882 Peter Chr. Christensen, Lars Søndermark, Vrendsted
45 4 kr 2,00 Christensen, Peter Chr. - Søndermark, Lars
48 25-06-1882 Fru Jørgensen, her
46 6 kr 3,00 Jørgensen
49 25-06-1882 Skipper Svenning Kaastrup
47 6 kr 3,00 Kaastrup, Svenning
50 25-06-1882 Søren Jørgensens lille pige
48 4 kr 2,00 Jørgensen, Søren (datter)
51 25-06-1882 Bager Lassens pige
49 6 kr 3,00 Lassen
52 25-06-1882 Kirsten Jensen, Jens Christensen, Lyngby Torp
50 4 kr 2,00 Jensen, Kirsten - Christensen, Jens
53 01-07-1882 Christen Morthensen, Trudslev
51 4 kr 3,00 Morthensen, Christen
54 01-07-1882 Niels Pedersen, Saltum Mark
52 8 kr 4,35 Pedersen, Niels
55 02-07-1882 Svend Jensen, Søndergård
53 6 kr 3,00 Jensen, Svend
56 02-07-1882 Ane Kathrine Pedersen, Søren Eriksen, Ingstrup
54 6 kr 3,00 Pedersen, Ane Kathrine - Eriksen, Søren
57 02-07-1882 Postmester Hartmann pige 55 4 kr 2,00 Hartmann
58 02-07-1882 Hilda Morthensen
56 4 kr 2,00 Morthensen, Hilda
59 02-07-1882 Kjøbmand Morthensen to små børn 57 4 kr 2,35 Morthensen
60 04-07-1882 Mejeriassistent Kragh, husm. Lars Chr. Jensen, Kjærgård Hede ?
58 8 kr 4,00 Kragh - Jensen, Lars Chr.
61 04-07-1882 Nielsine Christine Damsgård, Chr. Jensen
59 6 kr 3,00 Damsgaard, Nilesine Christine - Jensen, Chr.
62 08-07-1882 Frøken Schiøler, Vrendsted Prsgrd.
60 1 kr 1,35 Schiøler
63 09-07-1882 Johanne Marie Thomsen, Chr. Jensen, Aasendrup
61 4 kr 2,00 Thomsen, Johanne Marie - Jensen, Chr.
64 09-07-1882 Smed Jensen, her
62 6 kr 3,00 Jensen
65 16-07-1882 Kirsten Marie Nielsen, Lars Christensens enke
63 4 kr 2,00 Nielsen, Kirsten Marie
66 19-07-1882 Ane Margrethe Thomsen, Ingstrup Prsgrd. lille dreng 64 4 kr 2,00 Thomsen, Ane Margrethe
67 19-07-1882 Brink, Ingstrup lille dreng 65 6 kr 3,00 Brink
68 19-07-1882 Brink, Ingstrup større dreng 66 2 kr 1,35 Brink
69 23-07-1882 Niels Christensen, Ladegård, Thise pr. Brønderslev 2 børn 67 6 kr 3,00 Christensen, Niels
70 25-07-1882 Poul Christian Nielsen, Ingstrup lille pige 68 2 kr 1,35 Nielsen, Poul Christian
71 28-07-1882 Fru Petra Petersen, sognefoged Mikkelsen ? Via Løkken Vejkro
69 3 kr 2,00 Petersen, Petra - Mikkelsen
72 30-07-1882 Smed Marinus Nielsen, Vejby, med 2
70 4 kr 2,35 Nielsen, Marinus
73 31-07-1882 Marie Pedersen, Løkken lille pige 71 6 kr 3,00 Pedersen, Marie
74 31-07-1882 Frøknerne Kaas Jensen Jørgensen
72 4 kr 3,00 Kaas - Jensen - Jørgensen
75 31-07-1882 Christen Jensen (sømand) lille dreng 73 4 kr 2,00 Jensen, Christen
76 05-08-1882 Peder Engelbreght Nielsen, Vrendsted Østre Hede med 2 74 6 kr 3,35 Engelbreght Nielsen, Peder
77 06-08-1882 Jens Møller Christensen, skrædder Andersen
75 12 kr 6,00 Møller Christensen, Jens - Andersen
78 06-08-1882 Sine Jensen, her lille pige 76 4 kr 2,00 Jensen, Sine
79 06-08-1882 Murer Chr. Mikael Christensen, grdej. J. Jensen, Smidstrup
77 4 kr 2,00 Christensen, Chr. Mikael - Jensen, J. Fredag
80 06-08-1882 Sypige Juliane Marie Nielsen, N.P. Jørgensen, Vrendsted
78 4 kr 2,00 Nielsen, Juliane Marie - Jørgensen, N.P.
81 07-08-1882 Senius Nissen, Kaattrupgård
79 4 kr 2,00 Nissen, Senius
82 07-08-1882 Petersen, gårdejer, Skjøttrup med 2 80 4 kr 2,00 Petersen
83 07-08-1882 Gunner Fredericia to små børn 81 4 kr 2,00 Fredericia, Gunner
84 13-08-1882 Forvalter Christensen, Børglum Kloster m. fire ? 82 4 kr 5,00 Christensen
85 13-08-1882 Sidsel Marie Nielsen, Ingstrup Prsgrd.
83 4 kr 2,00 Nielsen, Sidsel Marie
86 13-08-1882 Maren Andrea Nielsen, Ingstrup Prsgrd.
84 4 kr 2,00 Nielsen, Maren Andrea
87 13-08-1882 Helene Marie Johansen, Kjættrupg. lille pige 85 4 kr 2,00 Johansen, Helene Marie
88 19-08-1882 Frøknerne Hoffmann, her med to 86 4 kr 2,35 Hoffmann
89 20-08-1882 Martine Nielsen, Christiansdal, Løkken Vejkro
87 4 kr 2,00 Nielsen, Martine
90 20-08-1882 Frøken Christine Thomsen, Christiansdal to små børn 88 4 kr 2,00 Thomsen, Christine
91 20-08-1882 Jakob Andersen, Jens A. Mathisen, Vrendsted Udflyt
89 4 kr 2,00 Andersen, Jakob - Mathisen, Jens A.
92 20-08-1882 Kathrine Tellesen, Niels Peter Alstrup, Vittrup
90 4 kr 2,00 Tellesen, Kathrine - Alstrup, Niels Peter
93 20-08-1882 Magdalene Nielsen, Niels Peter Alstrup, Vittrup
91 4 kr 2,00 Nielsen, Magdalene - Alstrup, Niels Peter
94 20-08-1882 Line Møller, Skjøttrup med to 92 6 kr 3,35 Møller, Line
95 24-08-1882 Christian Peter Nielsens hustru, datter, Vrendsted
93 4 kr 2,35 Nielsen, Christian Peter (hustru og datter)
96 24-08-1882 Frøknerne Hoffmann og Morthensen
94 6 kr 3,70 Hoffmann - Morthensen
97 25-08-1882 Frøknerne Petersen og Drewsen, Børglum Kl.
95 6 kr 4,00 Petersen - Drewsen
98 25-08-1882 Frk. Elisabeth Petersen, Børglum Kloster
96 4 kr 2,00 Petersen, Elisabeth
99 25-08-1882 Hoffmann
97 6 kr 3,00 Hoffmann
100 29-08-1882 Arp Wridth viet 98 6 kr 7,00 Wridth, Arp
101 03-09-1882 Kjøbmand Lauritzen med flere (5)
99 5 kr 3,85 Lauritzen
102 04-09-1882 Ane Margrethe Jørgensen, Christiansdal
100 4 kr 2,00 Jørgensen, Ane Margrethe
103 06-09-1882 MarieYnme, her
101 4 kr 2,00 Ynme, Marie
104 10-09-1882 Sypige Ane Marie Jensen, Vittrup
102 4 kr 2,00 Jensen, Ane Marie
105 10-09-1882 Møller med 3 venner 103 8 kr 5,00 Møller
106 10-09-1882 Snedker Peter to børn 104 4 kr 2,00 Peter
107 10-09-1882 Anders Jensen, Jens Poulsen, Rubjerg Klit, Løkken Vejkro
105 4 kr 2,00 Jensen, Anders - Poulsen, Jens
108 10-09-1882 Husmand Jens Chr. Nielsen, Vrendsted med 2 106 4 kr 2,35 Nielsen, Jens Chr.
109 10-09-1882 Murer Christian Jakobsen, Jelstrup L. V?
107 4 kr 4,00 Jakobsen, Christian
110 10-09-1882 Jomfru Sand, her
108 4 kr 2,00 Sand
111 12-09-1882 Sine Damsgårds moder, Ingstrup
109 6 kr 3,00 Damsgård, Sine (moder)
112 14-09-1882 Snedkersvend Petersen, her
110 4 kr 2,00 Petersen
113 15-09-1882 Frøken Emma Andersen, her
111 4 kr 2,00 Andersen, Emma
114 15-09-1882 Chr. Jensens hustru og søn
112 4 kr 2,35 Jensen, Chr. (hustru og søn)
115 16-09-1882 Levins 3 børn
113 4 kr 2,00 Levin
116 17-09-1882 Josefine Andersen, Nielsminde, Johan Christensen, Vejby
114 4 kr 2,00 Andersen, Josefine - Christensen, Johan
117 17-09-1882 Sadelmagersvend Andersen
115 4 kr 2,00 Andersen
118 17-09-1882 Othea Jensen, Poulstrup, Vrejlev
116 2 kr 1,35 Jensen, Othea
119 17-09-1882 Martinus Pedersen her (Asp)
117 4 kr 2,00 Pedersen, Martinus
120 19-09-1882 Thomas Pedersens lille pige
118 4 kr 2,00 Pedersen, Thomas (datter)
121 19-09-1882 Lars Pedersen hos Asp Morthensen
119 4 kr 2,00 Pedersen, Lars
122 19-09-1882 Thilde Mikkelsen, her 2 120 4 kr 2,35 Mikkelsen, Thilde
123 20-09-1882 Else Marie Christensen m. 2 121 4 kr 2,35 Christensen, Else Marie
124 21-09-1882 Toldforvalter Meyer
122 6 kr 3,00 Meyer
125 23-09-1882 Karen Marie Andersen, Peder Jakobsen Dyhr, Engen, Jetsmark
123 4 kr 2,00 Andersen, Karen Marie - Jakobsen Dyhr, Peder Torsdag
126 23-09-1882 Jens Christian Davidsen, Fristrup med 2 124 4 kr 2,35 Davidsen, Jens Christian
127 24-09-1882 Kirstine Pedersen, Lars Nielsen, Roden, Vrendsted
125 4 kr 2,00 Pedersen, Kirstine - Nielsen, Lars
128 27-09-1882 Ane Christine Christensen, Vittrup
126 4 kr 2,00 Christensen, Ane Christine
129 27-09-1882 Ane Marie Pedersen, Lyngby Torp to børn 127 4 kr 2,35 Pedersen, Ane Marie
130 28-09-1882 Martin Jørgensen, Gjølstrup Hede lille barn og hustru 128 4 kr 2,35 Jørgensen, Martin (hustru og barn)
131 28-09-1882 Uhrmager Conradsen med to 129 4 kr 2,35 Conradsen
132 28-09-1882 Uldhandler A. Jespersen, restauratør H. Jensen ?
130 6 kr 3,00 Jespersen, A. - Jensen, H.
133 01-10-1882 Commis Jensen, Hjørring
131 6 kr 3,00 Jensen - Christoffersen, Jens
134 03-10-1882 Anine Christine Jensen, gårdejer Jens Christoffersen, Vrensted
132 2 kr 1,70 Jensen, Anine Christine
135 03-10-1882 Henriette Marie Bek, Vrendsted
133 4 kr 2,00 Bek, Henriette Marie
136 04-10-1882 Toldassistent Taagerup
134 12 kr 6,00 Taagerup
137 05-10-1882 Christian Jensens to børn
135 4 kr 2,35 Jensen, Christian (børn)
138 05-10-1882 Maren Sofie Simonsen med 3 136 5 kr 2,50 Simonsen, Maren Sofie
139 08-10-1882 Marie Christine Andersen, Anders Jakobsen, Borte Hede, Vrendsted
137 3 kr 1,70 Andersen, Marie Christine - Jakobsen, Anders
140 09-10-1882 Niels Chr. Andersen, Børglum med 3 138 6 kr 3,70 Andersen, Niels Chr.
141 10-10-1882 Andersen, dyrlæge, Vrå
139 4 kr 2,00 Andersen
142 13-10-1882 Petrea Andersen, Jørgen Sørensen, Sejlstrup Mark
140 4 kr 2,00 Andersen, Petrea - Sørensen, Jørgen
143 13-10-1882 Maren Kirstine Larsen, Stade, Vennebjerg
141 4 kr 2,00 Larsen, Maren Kirstine
144 13-10-1882 Marie Christensen, Kjættrupgård
142 4 kr 2,00 Christensen, Marie
145 13-10-1882 Andreas Andersen, Bortehede, Vrendsted
143 4 kr 2,00 Andersen, Andreas
146 13-10-1882 Ane Marie Pedersen, J.P. Pedersen, Mellemkjær, Vester Brøn
144 4 kr 2,00 Pedersen, Ane Marie - Pedersen, J.P.
147 15-10-1882 Kirstine Svenningsen, Toppen, Aasendrup
145 4 kr 2,00 Svenningsen, Kirstine
148 15-10-1882 Maren Svenningsen, Søren Eriksen, Bagterp
146 4 kr 2,00 Svenningsen, Maren - Eriksen, Søren
149 18-10-1882 Maren Vejby med to 147 4 kr 2,35 Vejby, Maren
150 19-10-1882 Henriette Schubert
148 4 kr 2,00 Schubert, Henriette
151 19-10-1882 Maren Christensen, Niels Andersen, Aasendrup
149 4 kr 2,00 Christensen, Maren - Andersen, Niels
152 19-10-1882 Inger Marie Jensen, Niels Andersen, Aasendrup
150 4 kr 2,00 Jensen, Inger Marie - Andersen, Niels
153 19-10-1882 Bodil Marie Thomsen, Niels Andersen, Aasendrup
151 4 kr 2,00 Thomsen, Bodil Marie - Andersen, Niels
154 19-10-1882 Ane Nielsen, Vrendsted med to 152 4 kr 2,35 Nielsen, Ane
155 19-10-1882 Skrædersvend A. Haagesen
153 6 kr 3,00 Haagesen, A.
156 01-11-1882 Christen Andersen, husmand Anders Andersen, V. Hjermitslev
154 4 kr 2,00 Andersen, Christen - Andersen, Anders
157 02-11-1882 Peter Severin Christiansen, Morten Sørensen, V. Hjermitslev
155 4 kr 2,00 Christiansen, Peter Severin - Sørensen, Morten
158 03-11-1882 Ane Thomsen
156 4 kr 2,00 Thomsen, Ane
159 04-11-1882 Erhard Nielsen
157 6 kr 3,00 Nielsen, Erhard
160 05-11-1882 Johanne Marie Thomsen
158 4 kr 2,00 Thomsen, Johanne Marie
161 06-11-1882 Lars Chr. Lassen, Nørre Lyngby med to 159 4 kr 2,35 Lassen, Lars Chr.
162 07-11-1882 Sypige Thomine Jensen, Chr. Søndergaard, Gunnerup, Vrå
160 4 kr 2,00 Jensen, Thomine - Søndergaard, Chr.
163 10-11-1882 Chr. Jensen Lange, Rasmus Bonderups enke ?
161 4 kr 2,00 Lange, Chr. Jensen - Bonderup, Rasmus (enke)
164 10-11-1882 Nicoline Andersen, Hans Chr. Steffensen, Hvorup Klit, Ingstrup
162 6 kr 3,00 Andersen, Nicoline - Steffensen, Hans Chr.
165 10-11-1882 Mette Marie Andersen, Hans Chr. Steffensen, Hvorup Klit, Ingstrup
163 4 kr 2,00 Andersen, Mette Marie - Steffensen, Hans Chr.
166 10-11-1882 Karsow, her
164 6 kr 3,00 Karsow
167 20-11-1882 Petrea Petersen, Thomas Poulsen, Nørre Udflyttere, Vrendst.
165 2 kr 1,35 Petersen, Petrea - Poulsen, Thomas
168 20-11-1882 Christian Plum Aagesen, Thise Udflytter
166 4 kr 2,00 Plum Aagesen, Christian
169 20-11-1882 Thomas Christensen, Hvorup Klit med to 167 4 kr 2,35 Christensen, Thomas
170 24-11-1882 Anthon Christian Andersen, Søren Knudsen, Vestermark, Ingstrup
168 4 kr 2,00 Andersen, Anthon Christian - Knudsen, Søren
171 24-11-1882 Husmand Niels Eriksen, Børglum Hede, Vraa St.
169 4 kr 2,35 Eriksen, Niels
172 24-11-1882 Jens Christian Christensen, Chr. Jensen, Thise Udfl.
170 4 kr 2,00 Christensen, Jens Christian - Jensen, Chr.
173 24-11-1882 Ane Marie Morthensen, sognefogden, Vejby pr. Hjørring
171 4 kr 2,00 Morthensen, Ane Marie
174 26-11-1882 Carl Chr. Sørensen, Chr. Damsgård, Fristrup med to 172 4 kr 2,35 Sørensen, Carl Chr. - Damsgård, Chr.
175 27-11-1882 Postfuldmægtig Jensen
173 6 kr 3,00 Jensen
176 27-11-1882 Ahrend Arendsen, Vestermark, Ingstrup
174 4 kr 2,35 Arendsen, Ahrend
177 01-12-1882 Jens Christian Nielsen, Børglum med 2 175 4 kr 2,35 Nielsen, Jens Christian
178 02-12-1882 Lars Søndergaard, Ingstrup hel st. 176 4 kr 2,00 Søndergaard, Lars
179 02-12-1882 Kirstine Søndergaard side kn. 177 4 kr 2,00 Søndergaard, Kirstine
180 03-12-1882 Marie Andersen, Niels Pedersen, Vrendsted Udfl. side kn. 178 4 kr 2,00 Andersen, Marie - Pedersen, Niels
181 03-12-1882 Nielsine Marie Nielsen, Jens Christensen Tegl, Vrend. Udfl. hel st. 179 4 kr 2,00 Nielsen, Nielsine Marie - Tegl, Jens Christensen
182 03-12-1882 Mads Sørensen, Jens Jensen, Søndergaard
180 4 kr 2,00 Sørensen, Mads - Jensen, Jens
183 03-12-1882 Jens Jørgen Nielsen, Husmand Niels Chr. Jørgensen, Skjøttrup
181 4 kr 2,00 Nielsen, Jens Jørgen - Jørgensen, Niels Chr.
184 03-12-1882 Ole Andersen Nielsen, husmand Niels Chr. Jørgensen, Skjøttrup
182 4 kr 2,00 Andersen Nielsen, Ole - Jørgensen, Niels Chr.
185 03-12-1882 Gjertrud Ane Christensen, Thise Udflytter
183 4 kr 2,00 Christensen, Gjertrud Ane
186 03-12-1882 Ole Damgårds lille pige
184 4 kr 2,00 Damgård, Ole (datter)
187 03-12-1882 Marie Christine Christensen, Anders Nielsen, Vrendst.
185 4 kr 200,00 Christensen, Marie Christine
188 03-12-1882 Ane Marie Nielsen, Chr. Thomsen, murrer ?
186 4 kr 2,00 Nielsen, Ane Marie - Thomsen, Chr - ?
189 02-01-1883 Hans Peter Nielsen Justesen, Chr. Justesen, Skjøttrup med to 187 3 kr 2,00 Nielsen Justesen, Hans Peter - Justesen, Chr.
190 02-01-1883 Christen Johansen, Grønhøj (snedker)
188 4 kr 2,00 Johansen, Christen
191 02-01-1883 Thomas Jensen Sørensen
189 6 kr 3,00 Jensen Sørensen, Thomas
192 02-01-1883 Niels Peter Sørensen med hustru og søn
190 3 kr 2,00 Sørensen, Niels Peter
193 02-01-1883 Jens Thise med hustru
191 4 kr 2,35 Thise, Jens
194 02-01-1883 Thomas Peter Jensen, bødker, Vejby
192 4 kr 2,00 Jensen, Thomas Peter
195 02-01-1883 Frederikke Amalie Jensen, Vejby
193 4 kr 2,00 Jensen, Frederikke Amalie
196 02-01-1883 Marie Knudsen, Kjøbmand Nielsen, Børglum hel st. 194 4 kr 2,00 Knudsen, Marie - Nielsen
197 02-01-1883 Jens Severin Pedersen, Peder Christensens enke, Lyngby Torp br. 195 4 kr 2,00 Pedersen, Jens Severin - Christensen, Peder
198 02-01-1883 Søren Mølgaard med hustru
196 4 kr 2,00 Mølgaard, Søren
199 02-01-1883 Madame Jensen (styrmand Jensen), her
197 4 kr 2,00 Jensen
200 02-01-1883 Andrea Madsen, gjæstgiver Andersen, her
198 4 kr 2,00 Madsen, Andrea - Andersen
201 02-01-1883 Andrea Andreasen, Niels Christensen, Jonstrup, Saltum
199 4 kr 2,00 Andreasen, Andrea - Christensen, Niels
202 07-02-1883 Peder Larsen, Brønderslev
200 1 kr 1,00 Larsen, Peder
203 07-02-1883 Lars Pedersen Larsen, Erik Jensen, Østergaard
201 1 kr 1,00 Pedersen Larsen, Lars - Jensen, Erik
204 09-02-1883 Ane Marie Christiansen, Chr. Nielsen, Filholm, Brønderslev
202 6 kr 3,00 Christiansen, Ane Marie - Nielsen, Chr.
205 09-02-1883 Niels Andreas Pedersen, Peder Christensens enke, Lyngby Torp
203 4 kr 1,00 Pedersen, Niels Andreas - Christensen, Peder (enke)
206 09-02-1883 Peter Bang lille pige 204 4 kr 2,00 Bang, Peter
207 09-02-1883 Osine Grønbek
205 4 kr 2,00 Grønbek, Osine
208 12-02-1883 Christen Søndermark, Nørre Lyngby med hustru 206 3 kr 2,00 Søndermark, Christen
209 13-02-1883 Carl Severin Christiansen, Lars Andreas Sørensen, Alstrup, Br.slev
207 4 kr 2,00 Christiansen, Carl Severin - Sørensen, Lars Andreas
210 26-02-1883 Peter Vilhelm Tisselbak, Børglum lilledreng 208 4 kr 2,00 Tisselbak, Peter Vilhelm
211 26-02-1883 Petersen, gaardejer, Skjøttrup
209 4 kr 2,00 Petersen
212 26-02-1883 Petersen, gaardejer, Skjøttrup hustru 210 4 kr 2,00 Petersen
213 27-02-1883 Frøken Møller, Enggården, Brønderslev
211 4 kr 2,00 Møller
214 27-02-1883 Frøken Møller, Enggården, Brønderslev gruppe 212 4 kr 2,66 Møller
215 07-03-1883 Trine Andreasen, Søren Christian Jensen m. 4
213 4 kr 3,00 Andreasen, Trine - Jensen, Søren Christian
216 23-03-1883 Lauritz Henriksen, Søren Lassen, Vrendsted
214 4 kr 2,00 Henriksen, Lauritz - Lassen, Søren
217 23-03-1883 Ane Marie Jensen, Mads Nielsen, Libakken, Vrendsted
215 4 kr 2,00 Jensen, Ane Marie - Nielsen, Mads
218 23-03-1883 Else Jensen
216 4 kr 200,00 Jensen, Else
219 27-03-1883 Nicoline Jensen, Marie Jensen, Jens Chr. Larsen, Tirup, Hune
217 4 kr 2,00 Jensen, Nicoline - Jensen, Marie - Larsen, Jens Chr.
220 27-03-1883 Poul Jensen, Marie Jensen, Jens Chr. Larsen, Tirup, Hune
218 6 kr 3,00 Jensen, Poul - Jensen, Marie - Jens Chr. Larsen
221 29-03-1883 Niels Pedersen, Andreas Pedersen, ?, Saltum
219 4 kr 2,35 Pedersen, Niels - Pedersen, Andreas
222 01-04-1883 Murer Jens Jensen, Vittrup med 3
220 6 kr 3,00 Jensen, Jens
223 01-04-1883 Gruppe af konfirmanter
221 13 kr 6,50

224 04-04-1883 Frøken Kathrine Morthensen
222 4 kr 2,00 Morthensen, Kathrine
225 04-04-1883 Søren Lassen, Damsgård, Kristrup
223 4 kr 2,00 Lassen, Søren
226 08-04-1883 Maren Jensen, Rasmus Bonderups enke, Vrendst.
224 4 kr 2,00 Jensen, Maren - Bonderup, Rasmus (enke)
227 08-04-1883 Anthon Chr. Andersen, Anders Chr. Ulrik, Trudslev Kjær
225 4 kr 2,00 Andersen, Anthon CHr. - Ulrik, Anders Chr.
228 08-04-1883 Lars Søndergaard, Ingstrup
226 4 kr 2,00 Søndergaard, Lars
229 08-04-1883 Kirstine Søndergaard, Ingstrup
227 4 kr 2,00 Søndergaard, Kirstine
230 08-04-1883 Ane Marie Jensen, Niels Leds enke, Lyngby Torpe
228 4 kr 2,00 Jensen, Ane Marie - Led, Niels (enke)
231 08-04-1883 Jomfru Vilhelmine Christensen, Ingstrup
229 4 kr 2,00 Christensen, Vilhelmine
232 08-04-1883 Bertoline Jensen, Kjøttrupgaard med to 230 6 kr 3,35 Jensen, Bertoline
233 08-04-1883 Villads Jensen, Vittrup lille barn 231 4 kr 2,00 Jensen, Villads
234 08-04-1883 Maren Hansen Bang, Niels Thomsen, Lemmergaard, V. Hjerm.
232 4 kr 2,00 Bang, Maren Hansen - Thomsen, Niels
235 08-04-1883 Jens Jensen, Mølleejer Jørgen Jensen, Røgel, Aabybro
233 4 kr 2,00 Jensen, Jens - Jensen, Jørgen
236 08-04-1883 Rebslager Olsen lille dreng 234 6 kr 3,00 Olsen
237 02-05-1883 Fru Asp med to 235 9 kr 4,50 Asp
238 02-05-1883 Fru Asp lille dreng 236 6 kr 3,00 Asp
239 03-05-1883 Peter Kjellerup, Sindal
237 4 kr 2,00 Kjellerup, Peter
240 06-05-1883 Marie Larsen, Th. Mikkelsen, Lyngby Torpe
238 4 kr 2,00 Larsen, Marie - Mikkelsen, Th.
241 06-05-1883 Anders Chr. Hejlesen, Vittrup
239 4 kr 2,00 Hejlesen, Anders Chr.
242 06-05-1883 Lærer Bek, Vrendsted
240 6 kr 3,00 Bek
243 14-05-1883 Christen Nielsen, Jens Andreas Andersen, Brødslev Br. B. 241 6 kr 3,00 Nielsen, Christen - Andersen, Jens Andreas
244 14-05-1883 Jens Johansen, Søren Vestergaards enke, Faarup, Saltum hel st. 242 6 kr 3,00 Johansen, Jens - Vestergaard, Søren (enke)
245 14-05-1883 Ane Kirstine Johansen, Nestrupgaard, Saltum hel st. 243 6 kr 3,00 Johansen, Ane Kirstine
246 14-05-1883 Sofie Kirstine Nielsen, Lars Chr. Søndermark, Vrendsted sid. Kn. 244 5 kr 2,50 Nielsen, Sofie Kirstine
247 14-05-1883 Chr. Jensen, Aasendrup gruppe 245 4 kr 2,00 Jensen, Chr.
248 14-05-1883 Marinus Jensen, her lille barn 246 4 kr 2,00 Jensen, Marinus
249 15-05-1883 Erhardine Overgaard
247 4 kr 2,00 Overgaard, Erhardine
250 15-05-1883 Mette Marie Jensen, Chr. Johansen, Ingstrup
248 4 kr 2,00 Jensen, Mette Marie - Johansen, Chr.
251 15-05-1883 Sypige Christine Hansen, Vrendsted Enge
249 4 kr 2,00 Hansen, Christine
252 22-05-1883 Peder Jensen Rasmussen, Brødslev 2 små piger 250 4 kr 2,35 Jensen Rasmussen, Peder
253 22-05-1883 Frøken Jenny Jensen
251 6 kr 3,00 Jensen, Jenny
254 23-05-1883 Snedkersvend Petersen
252 2 kr 1,00 Petersen
255 23-05-1883 Farver Christensen
253 4 kr 2,00 Christensen
256 23-05-1883 Lars Aage Poulsen, sognefogden i Saltum
254 4 kr 2,00 Poulsen, Lars Aage
257 24-05-1883 Peder Bast lille barn 255 4 kr 2,00 Bast, Peder
258 27-05-1883 Lars ?, Skjøttrup med 2 256 4 kr 2,35 ?, Lars
259 27-05-1883 Thomas Christensen (Houman), Klitten
257 6 kr 3,00 Christensen, Thomas
260 27-05-1883 Skuespiller Nielsen lille dreng 258 6 kr 3,00 Nielsen
261 03-06-1883 Skomager Justesen
259 6 kr 3,00 Justesen
262 03-06-1883 Jomfru Dorthea Margrethe Bek, Vrendsted
260 1 kr 1,00 Bek, Dorthea Margrethe
263 17-06-1883 Marie Lassen, Anders Jensen, Thise Udflytter
261 6 kr 3,00 Lassen, Marie - Jensen, Anders
264 17-06-1883 Christine Jensen, Jens Severin, Alstrup
262 4 kr 2,00 Jensen, Christine - Severin, Jens
265 17-06-1883 Konradine Anine Olsen, Løkken Mølle
263 4 kr 2,00 Olsen, Konradine Anine
266 17-06-1883 Karen Marie Olsen, Erik Eriksen, Vrendsted
264 2 kr 1,35 Olsen, Karen Marie - Larsen, Erik
267 17-06-1883 Jomfru Olsen
265 4 kr 2,00 Olsen
268 17-06-1883 Jernstøber Larsens datter
266 6 kr 3,70 Larsen
269 17-06-1883 Styrmand Jensens lille dreng
267 4 kr 2,00 Jensen
270 23-06-1883 Lauritz Martin Pedersen, Niels Pedersen, Nørre Harritslev
268 4 kr 2,00 Pedersen, Lauritz Martin - Pedersen, Niels
271 25-06-1883 Jens Chr. Sørensen, Børglum
269 10 kr 5,00 Sørensen, Jens Chr.
272 25-06-1883 Jens Chr. Sørensen, Børglum ældste datter 270 10 kr 5,00 Sørensne, Jens Chr. (datter)
273 25-06-1883 Jens Chr. Sørensen, Børglum yngste datter 271 10 kr 5,00 Sørensen, Jens Chr. (datter)
274 28-06-1883 Johanne Olsen, Ole Andersen, Vrendsted
272 4 kr 2,00 Olsen, Johanne - Andersen, Ole
275 01-07-1883 Lars Holmen, Vrendsted
272 4 kr 2,00 Holmen, Lars
276 01-07-1883 Ole Holmen, Vrendsted
273 4 kr 2,00 Holmen, Ole
277 01-07-1883 Dorthe Christine Nielsen, Nørrehaven, Tårs, Hjørring
274 4 kr 2,00 Nielsen, Dorthe Christine
278 01-07-1883 Kirstine Svendsen, Toppen, Aasendrup
275 4 kr 2,00 Svendsen, Kirstine
279 01-07-1883 Løkkens Mølle gruppe børn 276 4 kr 2,00

280 08-07-1883 Rebslagersvend Carl Christensen Olsen, her
277 4 kr 2,00 Christensen Olsen, Carl
281 08-07-1883 Jens Chr. Nielsen, Purkjær, Jetsmark
278 6 kr 3,00 Nielsen, Jens Chr.
282 08-07-1883 Jakobsen, Hundelev to små drenge 279 12 kr 6,00 Jakobsen
283 08-07-1883 Fru Ishøj
280 6 kr 3,35 Ishøj
284 12-07-1883 Sypige Ane Kirstine Larsen, Saltum Torpe
281 4 kr 2,00 Larsen, Ane Kirstine
285 13-07-1883 Thomas Christensen (Houman), Klitten gruppe 282 6 kr 3,00 Christensen, Thomas
286 15-07-1883 Kjøbmand Morthensen ( Gruppe) Victoria gruppe 283 6 kr 7,00 Morthensen 5 stk. 2,50 Victoria
287 16-07-1883 Bager Lassen lille dreng 284 12 kr 6,00 Lassen (dreng)
288 22-07-1883 Marie Nielsen, Kjættrupgård
285 4 kr 2,00 Nielsen, Marie
289 22-07-1883 Laura Lauritzen
286 4 kr 2,00 Lauritzen, Laura
290 22-07-1883 Andersen, Christensen, Haagesen, Victoria gruppe 287 6 kr 7,00 Andersen - Christensen - Haagensen
291 22-07-1883 Inger
288 4 kr 2,00 ?, Inger
292 22-07-1883 Gruppe af skolebørn fra Jelstrup
0 17 kr 17,00

293 29-07-1883 Karoline Bentzen, Christiansdal, Løkkens Vejkro gruppe 289 6 kr 3,00 Bentzen, Karoline
294 29-07-1883 Ane Marie Larsen, Mads Jørgensen, Boller, Lyngby
290 4 kr 2,00 Larsen, Ane Marie - Jørgensen, Mads
295 29-07-1883 Johanne Jensen, Jens Christoffersen, Vrendsted gruppe 291 6 kr 3,00 Jensen, Johanne - Christoffersen, Jens
296 29-07-1883 Jens Lauritz Hansen lille pige 292 4 kr 2,00 Hansen, Jens Lauritz
297 01-08-1883 Petersen, Skjøttrup lille dreng 293 2 kr 1,35 Petersen
298 02-08-1883 Niels Sørensen, Thise gruppe 294 6 kr 3,00 Sørensen, Niels
299 03-08-1883 Skrædder P. Chr. Andersen, Faarup Klit
295 4 kr 2,35 Andersen, P. Chr.
300 03-08-1883 Hans Chr. Hansen, Skjøttrup
296 4 kr 2,35 Hansen, Hans Chr.
301 05-08-1883 Frk. Karen Sørensen, Chr. Bisgaard, Stavad
297 4 kr 2,00 Sørensne, Karen - Bisgaard, Chr.
302 05-08-1883 Marie Jensen, Chr. Bisgaard, Stavad
298 4 kr 2,00 Jensen, Marie - Bisgaard, Chr.
303 07-08-1883 Chr. Mical Christensen, murer, Vraa St. ?
299 4 kr 2,00 Christensen, Chr. Mical
304 07-08-1883 Chr. Johansen Dietz
300 4 kr 2,00 Dietz, Chr. Johansen
305 08-08-1883 Jørgensen, Fattiggården, Skjøttrup to børn 301 4 kr 2,00 Jørgensen
306 08-08-1883 Jens Peter Thomsen, Vrendsted Enge gruppe m. 3 302 4 kr 2,00 Thomsen, Jens Peter
307 09-08-1883 Anthon Rommerdal, her
303 8 kr 4,00 Rommerdal, Anthon
308 09-08-1883 Ludvig Schuberth med to 304 4 kr 2,00 Schuberth, Ludvig
309 10-08-1883 Svennevig, Hjørring gruppe Victoria 305 6 kr 7,00 Svennevig
310 10-08-1883 Kirsten Sørensen
306 4 kr 2,00 Sørensen, Kirsten
311 10-08-1883 Andreas Christoffersen, Chr. Jensen, Aasendrup
307 4 kr 2,35 Christoffersen, Andreas - Jensen, Chr.
312 11-08-1883 Henriette Syhnbart
308 4 kr 2,00 Syhnbart, Henriette
313 12-08-1883 Brink lille dreng 309 4 kr 2,00 Brink
314 12-08-1883 Anthon Bast, her
310 0 kr 0,00 Bast, Anthon
315 12-08-1883 Hans Chr. Villumsen, Otto Jensen Dahl, Nr. Saltum, med to
311 5 kr 2,50 Villumsen, Hans Chr. - Jensen, Otto
316 12-08-1883 Mads Sørensen
312 4 kr 2,00 Sørensen, Mads
317 12-08-1883 Niels Jensen Sørensen
313 4 kr 2,00 Jensen Sørensen, Niels
318 12-08-1883 Ole Chr. Olsen, Lars Christensen, Aasendrup
314 4 kr 2,00 Olsen, Ole Chr. - Christensen, Lars
319 12-08-1883 H.C. Holmen, Vrendsted
315 4 kr 2,00 Holmen, H.C.
320 12-08-1883 Ludvig Schubarth
316 6 kr 3,00 Schubarth, Ludvig
321 12-08-1883 Søren Peter Nielsen, Jens Andreas Andersen, Brødslev
317 6 kr 3,00 Nielsen, Søren Peter - Andersen, Jens Andreas
322 19-08-1883 Chr. Herman, Osvald Kjær, Søren Morthensen, V. Hjermitslev
318 4 kr 2,00 Herman, Chr. - Kjær, Osvald - Morthensen, Søren
323 19-08-1883 Maren Kirstine Jensen, Lars Roden, Aasendrup
319 6 kr 3,00 Jensen, Maren Kirstine - Roden, Lars
324 19-08-1883 Peter Christiansen, Chr. Sørensen, Stride, V. Hjermsl.
320 4 kr 2,00 Christiansen, Peter - Sørensen, Chr.
325 21-08-1883 Chr. Martinus Morthensen, Hother Jensen, Vrendsted
321 4 kr 2,00 Morthensen, Chr. Martinus - Jensen, Hother
326 23-08-1883 Doctor Weywadt børn 322 0 kr 0,00 Weywadt
327 23-08-1883 Postmester Hartmann lille pige 323 1 kr 1,00 Hartmann
328 23-08-1883 Toldassistent Bøye
324 6 kr 3,00 Bøye
329 23-08-1883 Severine
325 3 kr 1,50 ?, Severine
330 24-08-1883 Snedker Houmøller
326 6 kr 3,00 Houmøller
331 24-08-1883 Søren Chr. Jensen, Trudslev
327 4 kr 2,70 Jensen, Søren Chr.
332 24-08-1883 Christine Christensen
328 4 kr 2,00 Christensen, Christine
333 25-08-1883 Chr. Jensen Bisgaard, Stavad to børn 329 8 kr 4,00 Bisgaard, Chr. Jensen (børn)
334 25-08-1883 Senius Bast, her
330 4 kr 2,00 Bast, Senius
335 25-08-1883 Rebslagersvend Jensen, her
331 4 kr 2,00 Jensen
336 25-08-1883 Bager ? Familie
332 6 kr 3,00 ?
337 25-08-1883 Maren Jensen, bager Lassen, her
333 4 kr 2,00 Jensne, Maren, Lassen
338 02-09-1883 Chr. Martinus Thomsen, Lars Jensen, Ø. Borup
334 4 kr 2,00 Thomsen, Chr. Matinus - Jensen, Lars
339 04-09-1883 Søn af Jens Chr. Sørensen, Børglum
335 8 kr 4,00 Sørensen, Jens Chr. (søn)
340 04-09-1883 Bager Thomsens lille pige
336 6 kr 3,00 Thomsen (datter)
341 07-09-1883 Jens Chr. Nielsen, Niels Chr. Ottesen, smed Ejersted
337 4 kr 2,00 Nielsen, Jens Chr. - Ottesen, Niels Chr. - Ejersted
342 07-09-1883 Marie med tilnavn Kalve
338 4 kr 2,00 ?, Marie
343 07-09-1883 Jens Chr. Murers lille pige
339 4 kr 2,00 Murer, Jens Chr.
344 09-09-1883 Anders Nørgaard, Aasendrup med to 340 6 kr 3,35 Nørgaard, Anders
345 10-09-1883 Kirstine Mikkelsen, Jelstrup præstegaard
341 4 kr 2,00 Mikkelsen, Kirstine
346 10-09-1883 Helmine Mikkelsen, Skallerup præstegaard, Hjørring
342 4 kr 2,00 Mikkelsen, Helmine
347 10-09-1883 Rasmus Christensen, Thise Udflytter to smaa piger 343 6 kr 3,00 Christensen, Rasmus
348 10-09-1883 Slagter Madsens børn
344 6 kr 3,00 Madsen (børn)
349 12-09-1883 Jens Jespersen, Ingstrup
345 5 kr 3,00 Jespersen, Jens
350 12-09-1883 Lauritz Østergaard, Jelstrup
0 8 kr 7,00 Østergaard, Lauritz
351 14-09-1883 Jesper Chr. Nielsens enke, Grønhøj
346 4 kr 2,00 Nielsen, Jesper Chr. (enke)
352 16-09-1883 Niels Nielsen, Vester Borup
0 7 kr 8,00 Nielsen, Niels
353 16-09-1883 Maren Jensen, Jens Chr. Tegl, Vrendsted
347 4 kr 2,00 Jensen, Maren - Tegl, Jens Chr.
354 18-09-1883 Mette Christensdatter, Niels Chr. Andersen, Børglum
348 4 kr 2,00 Christensdatter, Mette - Andersen, Niels Chr.
355 18-09-1883 Chr. Peter Klitladen gruppe børn 349 8 kr 4,00 Klitladen, Chr. Peter
356 21-09-1883 Anna Frantzen Hjortnæs, V. Hjermitslev med to 350 4 kr 2,35 Hjortnæs, Anna Frantzen
357 22-09-1883 Væver Søren Nielsen, Vrendsted
351 4 kr 2,35 Nielsen, Søren
358 22-09-1883 Else Marie Pedersen, Ledet, Thise Udflytter
352 4 kr 2,00 Pedersen, Else Marie
359 23-09-1883 Karen Marie Lassen, Peder Mariegaard Brb 353 4 kr 2,00 Lassen, Karen Marie - Mariegaard, Peder
360 23-09-1883 Jens Peter Ingvardsen, Hvorup Klit
354 4 kr 2,00 Ingvardsen, Jens Peter
361 23-09-1883 Anders Chr. Hansen, Hvorup Klit
355 4 kr 2,00 Hansen, Anders Chr.
362 23-09-1883 Morthen Christensen 3 børn 356 4 kr 2,00 Christensen, Morthen
363 23-09-1883 Kathrine Thomsen
357 4 kr 2,00 Thomsen, Kathrine
364 23-09-1883 Marthin Schubarth
358 4 kr 2,00 Schubarth, Marthin
365 24-09-1883 Johanne Marie Kirstine Thomsen, N.C. Thomsens enke, Snestrup, Ingstrup
359 4 kr 2,00 Thomsen, Johanne Marie Kirstine
366 26-09-1883 Anna Andersen o, fl. gruppe 360 4 kr 6,50 Andersen, Anna
367 27-09-1883 Karoline Højen
361 4 kr 2,00 Højen, Karoline
368 29-09-1883 Mads Chr. Morthensen, Nørre Saltum lille pige 362 2 kr 1,35 Morthensen, Mads Chr. (pige)
369 30-09-1883 Karen Marie Pedersen, Anders Nørgaard, Aaasendrup
363 4 kr 2,00 Pedersen, Karen Marie - Nørgaard, Anders
370 30-09-1883 Nicoline Andersen, Vester Dammen, Vrejlev, Hjørring
364 6 kr 3,00 Andersen, Nicoline
371 01-10-1883 Sypige Marie Christensen, Rasmus Christensen
366 4 kr 2,00 Christensen, Marie - Christensen, Rasmus
372 01-10-1883 Kirsten Rasmussen, Rasmus Christensen, Thise
367 6 kr 3,00 Rasmussen, Kirsten - Christensen, Rasmus
373 07-10-1883 Chr. Bast 3 børn 368 4 kr 2,40 Bast, Chr.
374 07-10-1883 Møller Anders Nørgaard, Aasendrup
369 6 kr 3,00 Nørgaard, Anders
375 07-10-1883 Skrædder Andersen to børn og gruppe 4 370 4 kr 2,70 Andersen
376 12-10-1883 Anders Ulrik, Trudslev Kjær gruppe 371 4 kr 2,00 Ulrik, Anders
377 12-10-1883 Boline Bek Petersen, Søren Larsen, Nørre Rubjerg ?
372 4 kr 2,00 Bek Petersen, Boline
378 12-10-1883 Ane Kirstine Nielsen, Rasmus Bonderups enke side knæ 373 4 kr 2,00 Nielsen, Ane Kirstine
379 12-10-1883 Niels Pedersen med to 374 6 kr 3,00 Pedersen, Niels
380 12-10-1883 Peder Chr. Christensen, P. Chr. Christensen, Vestergaard, Vittrup, Villads Jensen
375 1 kr 1,00 Christensen, Peder Chr. - Christensen, P. Chr. - Jensen, Villads
381 16-10-1883 Thomasine Jensen, Jens Chr. Sørensen, Hune
376 4 kr 2,00 Jensen, Thomasine - Sørensen, Jens Chr.
382 16-10-1883 Jomfru Osine Grønbek
377 6 kr 3,00 Grønbek, Osine
383 16-10-1883 Kirstine Mikkelsen, her lille pige 378 4 kr 2,00 Mikkelsen, Kirstine
384 16-10-1883 Skomager Justesen
379 6 kr 3,00 Justesen
385 16-10-1883 Chr. Diget, V. Borup lille pige 380 6 kr 3,00 Diget, Chr.
386 21-10-1883 Marie Pedersen, Chr. Peter Christensen, Klitladen
381 4 kr 2,00 Pedersen, Marie - Christensen, Chr. Peter
387 21-10-1883 ? Thomsen, Klitten
382 4 kr 2,00 Thomsen, ?
388 21-10-1883 ? Thomsen, Klitten gruppe 383 2 kr 2,00 Thomsen, ?
389 21-10-1883 Niels Christensen, Ingstrup, gaardbestyrer
384 4 kr 2,00 Christensen, Niels
390 21-10-1883 Mariane Bonderup, Vrendsted
385 4 kr 2,00 Bonderup, Mariane
391 21-10-1883 Anders Poulsen Christensen, bødker Chr. Christensen, Vittrup
386 4 kr 2,00 Poulsen Christensen, Anders - Christensen, Chr.
392 21-10-1883 Anders Møller jun., Brødslev
387 4 kr 2,00 Møller, Anders
393 21-10-1883 Boline Marie Steffensen, Rubjerg Mølle
388 4 kr 2,00 Steffensen, Boline Marie
394 21-10-1883 Niels Thomsens datter & søn
389 6 kr 3,00 Thomsen, Niels (datter og søn)
395 03-11-1883 Anthon Nielsen, Jens Thomsen ?, V. Hjermitslev
390 4 kr 2,00 Nielsen, Anthon - Thomsen, Jens
396 04-11-1883 Sofie Carlsen, Børglum Kloster brud 391 8 kr 4,00 Carlsen, Sofie
397 07-11-1883 Niels Chr. Nielsen, P. Chr. Andersen, Thise Udflytter
392 4 kr 2,00 Nielsen, Niels Chr. - Andersen, P. Chr.
398 09-11-1883 Petrea Christine Nielsen, Albert Nielsen, Sigsgaard, Jetsmark
393 6 kr 3,00 Nielsen, Petrea Christine - Nielsen, Albert
399 09-11-1883 Sine Nielsen, kjøbmand Morthensen
394 6 kr 3,00 Nielsen, Sine - Morthensen
400 16-11-1883 Mejerske Marie Holst, Brødslev ?
395 4 kr 2,00 Holst, Marie
401 20-11-1883 Forvalter A.P. Jensen, Børglum Kloster, Vraa
396 4 kr 2,00 Jensen, A.P.
402 28-11-1883 Mads Jensen Madsen, Steenbergaard
397 4 kr 2,00 Jens Madsen, Mads
403 01-12-1883 Ane Elisabeth Nielsen, Brül, Børglum Kloster
398 4 kr 2,00 Nielsen, Ane Elisabeth
404 01-12-1883 Ane Jensen, Furreby
399 4 kr 2,00 Jensen, Ane
405 01-12-1883 Johanne Thøgersen, Peder Rasmusen, Brødslev
400 4 kr 2,00 Thøgersen, Johanne - Rasmusen, Peder
406 01-12-1883 Juliane Marie Nielsen, Niels Morthensen, Vrendsted
401 4 kr 2,00 Nielsen, Juliane Marie - Morthensen, Niels
407 01-12-1883 Jens Thise lille barn 402 4 kr 2,00 Thise, Jens (barn)
408 01-12-1883 Lise Thøgersen
403 4 kr 2,00 Thøgersen, Lise
409 01-12-1883 Anders Nørgaard, Aasendrup hustru 404 2 kr 1,25 Nørgaard, Anders (hustru)
410 01-12-1883 Skrædder (Sand), her
405 4 kr 2,00 Sand
411 01-12-1883 Døvstumme pige
406 3 kr 2,00

412 01-12-1883 Døvstumme pige med brødre
407 3 kr 0,00

413 01-12-1883 Bager Kassow lille barn 408 6 kr 3,00 Kassow (barn)
414 01-12-1883 Ellen Marie Nielsen, Lars Nielsen, Toft, Vrendsted
410 6 kr 3,00 Nielsen, Ellen Marie - Nielsen, Lars
415 01-12-1883 Carl Anthon Ludvig Jensen, Børglum med to 411 4 kr 2,00 Jensen, Carl Anthon Ludvig
416 01-12-1883 Georgine Christine Jensen, Vilhelm Nielsen, Ingstrup
412 4 kr 2,00 Jensen, Georgine Christine - Nielsen, Vilhelm
417 01-12-1883 Christine Jensen, Hans P. Olsen, V. Hjermitslev
413 1 kr 1,00 Jensen, Christine - Olsen, Hans P.
418
Kathrine Nielsen, Jens Svendsen, Lyngby
414 4 kr 2,00 Nielsen, Kathrine - Svendsen, Jens Januar-februar 1884
419
Andreas Johansen, Rubjerg gl. mand 415 4 kr 2,00 Johansen, Andreas Januar-februar 1884
420
Søren Peter Nielsen, Hune skole, Aabybro
416 4 kr 2,00 Nielsen, Søren Peter Januar-februar 1884
421
Niels Christensen Nørgaard, Trudslev
417 4 kr 2,00 Nørgaard, Niels Christensen Januar-februar 1884
422
Frederik Pedersen, Kjølvrings Kjær, Aabybro
418 6 kr 3,00 Pedersen, Frederik Januar-februar 1884
423
Ane Kirstine Larsen, Saltum (Søndre)
419 4 kr 2,00 Larsen, Ane Kirstine Januar-februar 1884
424
Anders Peter Andersen
420 4 kr 2,00 Andersen, Anders Peter Januar-februar 1884
425
Chr. Peter Nielsen, Manne, Thise Sogn
421 4 kr 2,00 Nielsen, Chr. Peter Januar-februar 1884
426
Kirstine Jensen, Chr. Andersen, Skjøttrup
422 4 kr 2,00 Jensen, Kirstine - Andersen, Chr. Januar-februar 1884
427
Sypige Jensine Jensen, Vester Hjermitslev
423 4 kr 2,00 Jensen, Jensine Januar-februar 1884
428
Inger Pedersen
424 4 kr 2,00 Pedersen, Inger Januar-februar 1884
429
Hanne Nielsen
425 4 kr 2,00 Nielsen, Hanne Januar-februar 1884
430
Jørgen Nielsen
426 3 kr 1,70 Nielsen, Jørgen Januar-februar 1884
431
Jens Chr. Nielsen, Jens Andersen, Skjøttrup
427 4 kr 2,00 Nielsen, Jens Chr. - Andersen, Jens Januar-februar 1884
432
Frøknerne Morthensen med overtøj 428 6 kr 3,00 Morthensen Januar-februar 1884
433
Gustav Bast
429 6 kr 3,00 Bast, Gustav Januar-februar 1884
434
Tante Lene
430 6 kr 3,00 ?, Lene Januar-februar 1884
435
Jomfru Kjellerup
431 6 kr 3,00 Kjellerup Januar-februar 1884
436
Maren Eriksen
432 4 kr 2,00 Eriksen, Maren Januar-februar 1884
437
Hanne Christensen Rykind
433 4 kr 2,00 Rykind, Hanne Christensen Januar-februar 1884
438
Hanne Christensen Rykind gruppe 434 4 kr 2,00 Rykind, Hanne Christensen Januar-februar 1884
439
Marie hos Winthers
435 4 kr 2,00 ?, Marie Januar-februar 1884
440
Ane Christensen, hersteds
436 4 kr 2,00 Christensen, Ane Januar-februar 1884
441
Frøken Toft
437 6 kr 3,00 Toft Januar-februar 1884
442
Søren Jørgensens lille pige
438 4 kr 2,00 Jørgensen, Søren (datter) Januar-februar 1884
443
Marie Larsen, Borup
439 6 kr 3,00 Larsen, Marie Marts-april 1884
444
Anders Hansens enke
440 4 kr 2,00 Hansen, Anders (enke) Marts-april 1884
445
Frøken Spliid
441 6 kr 3,00 Spliid Marts-april 1884
446
Lærer Bek lille pige 442 6 kr 3,00 Bek (datter) Marts-april 1884
447
Christian, lærling hos Asp
443 4 kr 2,00 ?, Christian Marts-april 1884
448
Sevrine
444 4 kr 2,00 ?, Sevrine Marts-april 1884
449
Sevrine med søster 445 4 kr 2,00 ?, Sevrine Marts-april 1884
450
Rasmus Bonderups datter, Vrendsted
446 4 kr 2,00 Bonderup, Rasmus (datter) Marts-april 1884
451
Frøknerne Petersen
447 4 kr 2,00 Petersen Marts-april 1884
452
Kirstens søster fra Vejby
448 6 kr 3,00 ?, Kirsten Marts-april 1884
453
Rasmus Julius Nielsen, Ny Hammelmose, Brønderslev
449 6 kr 3,00 Nielsen, Rasmus Julius Marts-april 1884
454
Jens Peter Jensen, Vrendsted Udflytter
450 4 kr 2,00 Jensen, Jens Peter Marts-april 1884
455
Fru Meyer, her
451 12 kr 6,00 Meyer Marts-april 1884
456
Sypige Christine Jensen, smed O.P. Olsen, V. Hjerm.
452 4 kr 2,00 Jensen, Christine - Olsen, O.P. Marts-april 1884
457
Pouline Sørensen, Anders Jørgen Sørensen, Ingstrup
453 4 kr 2,00 Sørensen, Pouline - Sørensen, Anders Jørgen Marts-april 1884
458
Hans Chr. Pedersen, Vejby
454 6 kr 3,00 Pedersen, Hans Chr. Maj 1884
459
Peder Chr. Andersen, Børglum Kloster ?
455 4 kr 2,00 Andersen, Peder Chr. Maj 1884
460
Nielsine Jensen, forpagter Peder Eriksen, Saltum P. Gaard
456 4 kr 2,00 Jensen, Nielsine - Eriksen, Peder Maj 1884
461
Jens Chr. Jensen, Peder Jensen Møller, Alstrup
457 4 kr 2,00 Jensen, Jens Chr. - Møller, Peder Jensen Maj 1884
462
Maren Kirstine Jensen, Svend Chr. Nielsen, V. Udfl.
458 6 kr 3,00 Jensen, Maren Kirstine - Nielsen, Svend Chr. Maj 1884
463
Anthon Christensen, Holmgaard, V. Hjermitslev
459 3 kr 5,00 Christensen, Anthon Maj 1884
464
Niels Jeppesen, Ole Chr. Jensen, Thise br. 460 6 kr 3,00 Jeppesen, Niels - Jensen, Ole Chr. Maj 1884
465
Mikkel Pedersen, Nørre Lyngby to drenge 461 4 kr 2,00 Pedersen, Mikkel (drenge) Maj 1884
466
Helene Justesen, her
462 4 kr 2,00 Justesen, Helene Maj 1884
467
Christine og Jensine
463 4 kr 2,00 ?, Christine og Jensine Maj 1884
468
Osine Grønbek og Karoline Højen
464 4 kr 2,00 Grønbek, Osine - Højen, Karoline Maj 1884
469
Madame Sand
465 4 kr 2,00 Sand Maj 1884
470
Skomager Justesen med kjæreste
466 4 kr 2,00 Justesen Maj 1884
471
Thomas Winther
467 6 kr 3,00 Winther, Thomas Maj 1884
472
Missjonær Christensens hustru
468 4 kr 2,00 Christensen Maj 1884
473
Kjøbmand Asp
469 12 kr 6,00 Asp Maj 1884
474
Sadelmagersvend Jensen, Holmen
470 6 kr 3,00 Jensen Maj 1884
475
Mariane Nielsen, sømand Chr. Nielsen, Blokhus
471 6 kr 3,00 Nielsen, Mariane - Nielsen, Chr. Maj 1884
476
Anders Poulsen Jakobsen med to 472 8 kr 4,00 Poulsen Jakobsen, Anders Maj 1884
477
Anders Poulsen Jakobsen alene 473 4 kr 2,00 Poulsen Jakobsen, Anders Maj 1884
478
Skræddermester Andersen børn 474 4 kr 2,00 Andersen Maj 1884
479
Christen Madsen, Ingstrup søn 475 6 kr 3,00 Madsen, Christen (søn) Maj 1884
480
Søren Christian Jensen, Trudslev søn 476 6 kr 3,00 Jensen, Søren Christian (søn) Maj 1884
481
Ane Kathrine Thomsen, Chr. Jensen, Aasendrup
477 6 kr 3,00 Thomsen, Ane Kathrine - Jensen, Chr. Maj 1884
482
Anthon Aagaard
478 4 kr 2,35 Aagaard, Anthon Maj 1884
483
Christiane Aagaard
479 6 kr 3,00 Aagaard, Christiane Maj 1884
484
Marie Kirstine Larsen, Brüel, Børglum Kloster
480 4 kr 2,00 Larsen, Marie Kirstine - Brüel Maj 1884
485
Dusine Kathrine Pedersen, P. Pedersens enke, Vrendsted
481 4 kr 2,00 Pedersen, Dusine Kathrine Maj 1884
486
Hr. lærer Hjortnæs, Vrendsted
482 12 kr 6,00 Hjortnæs Maj 1884
487
Ane Kathrine Bang, Chr. Rykind, Vrendsted
483 4 kr 2,00 Bang, Ane Kathrine - Rykind, Chr. Maj 1884
488
Lars Poulsen, Furreby
484 4 kr 2,00 Poulsen, Lars Maj 1884
489
Smed Hans Peder Olsen, V. Hjermitslev, Brønderslev
485 6 kr 3,00 Olsen, Hans Peder Maj 1884
490
Ane Kirstine Morthensen, Bruel, Børglum Kloster
486 6 kr 3,00 Morthensen, Ane Kirstine - Bruel Maj 1884
491
Oluf Nielsen, Rottbøll, Bruel, Børglum Kloster
487 6 kr 3,00 Nielsen, Oluf - Rottbøll - Bruel Maj 1884
492
Lars Andersen, Skjøttrup
488 4 kr 5,00 Andersen, Lars Maj 1884
493
Dyrlæge Jakobsen, Vedsted, Aabybro
489 6 kr 3,00 Jakobsen Maj 1884
494
Carl Chr. Sørensen, Østergaard, Vittrup
490 2 kr 1,35 Sørensen, Carl Chr. Maj 1884
495
Anders Møller, Brødslev, sognefoged
491 6 kr 3,00 Møller, Anders Maj 1884
496
Ane Johanne Nielsen, Brüel, Br. St.
492 4 kr 2,00 Nielsen, Ane Johanne Maj 1884
497
Frøknerne Petersen & Mørk
493 6 kr 3,00 Petersen - Mørk Maj 1884
498
August Sørensen, Blokhus
494 4 kr 2,00 Sørensen, August Maj 1884
499
Gjertrud Marie Christensen, Bruel, Børglum Kloster
495 4 kr 2,00 Christensen, Gjertrud Marie - Bruel Maj 1884
500
Jens Andersen, Peder Mariegaard, Vrendsted
496 6 kr 3,00 Andersen, Jens - Mariegaard, Peder Maj 1884
501
Maren Jensen, Chr. Eriksen, Vrendsted
497 4 kr 2,00 Jensen, Maren - Eriksen, Chr. Maj 1884
502
Else Marie Pedersen, Peder Vejby, Ingstrup
498 4 kr 2,00 Pedersen, Else Marie - Vejby, Peder Maj 1884
503
Niels Hansen, Knudsgaard, Vrendsted
499 8 kr 4,00 Hansen, Niels Maj 1884
504
Husmand P. Christensen, Hjermitslev Kjær
500 0 kr 0,00 Christensen, P. Maj 1884
505
Sypige Ane Marie Jensen, Niels Jensen, Vittrup
501 4 kr 2,00 Jensen, Ane Marie Maj 1884
KLvis02-1884-1886-nr801-1099
KLvis02-1884-1886-nr801-1099
ID Dato Beskrivelse Motiv Fotonr Stk Pris Navneform Bemærkninger2
3 1884-11 Christen Nielsen, Holt, S. Bindsl.
801 4 kr 2,35 Nielsen, Christen
4 1884-11 Marie Elisabeth Johnson, Karlsminde
802 6 kr 3,00 Johnson, Marie Elisabeth
5 1884-11 Anthon Jørgensen, gaardejer Anders P. Nielsen, Skallerup
803 6 kr 3,00 Jørgensen, Anthon - Nielsen, Anders P.
6 1884-11 Trine Nielsen, Tangelbjerg, Hellevad
804 6 kr 3,00 Nielsen, Trine
7 1884-11 Jomfru Møller, farver Svendsen, her
805 8 kr 4,00 Møller
8 1884-11 V. Cornelius, her
806 3 kr 2,00 Cornelius, V.
9 1884-11 Grethe Jensen, Peter Knudsen, Gjurup
807 6 kr 3,00 Jensen, Grethe - Knudsen, Peter
10 1884-11 Knudsine Nielsen, Peter Knudsen, Gjurup
808 6 kr 3,00 Nielsen, Knudsine - Knudsen, Peter
11 1884-11 Ane Johanne Hansen, Hans Højrup lille pige 809 6 kr 3,00 Hansen, Ane Johanne - Højrup, Hans
12 1884-11 Christine Andersen, Vestermark, Sindal
810 4 kr 2,35 Andersen, Christine
13 1884-11 Nielsine Christine Paulsen, Gutzen Jensen
811 6 kr 3,00 Paulsen, Nielsine Christine - Jensen, Gutzen
14 1884-11 Kirsten Marie Christensen, Toft, Vidstrup
812 6 kr 3,00 Christensen, Kirsten Marie
15 1884-11 Sypige Karen Pedersen, Højrup, Horne
813 6 kr 3,00 Pedersen, Karen
16 1884-11 Johanne Marie Nielsen, Højrup, Horne
814 6 kr 3,00 Nielsen, Johanne Marie
17 1884-11 Jens Mikal Jensen, skomager, Rughaven, Sønder Ugilt, Sindal
815 6 kr 3,00 Jensen, Jens Mikal
18 1884-11 Kirstine Pedersen, Kristen Larsen, Bagterp
816 6 kr 3,00 Pedersen, Kirstine - Larsen, Kristen
19 1884-11 Kirsten Marie Christensen, Skibsby
817 6 kr 3,00 Christensen, Kirsten Marie
20 1884-11 Skomager Niels Chr. Jørgensen, Godthaab, Taars
818 6 kr 3,00 Jørgensen, Niels Chr.
21 1884-11 Ole Chr. Thomsen, Niels Holte, Sæsing, Taars
819 4 kr 2,35 Thomsen, Ole Chr. - Holte, Niels
22 1884-11 Jens Peter Petersen, elev, Stenum højskole, Brdrslev
820 6 kr 3,00 Petersen, Jens Peter
23 1884-11 Jens Chr. Pedersen, elev, Stenum højskole, Brdrslev
821 4 kr 2,35 Pedersen, Jens Chr.
24 1884-11 Jensine Thomine Hansen 2 Pe 822 8 kr 4,00 Hansen, Jensine Thomine afhentes
25 1884-11 Frk. Robbild, Egebjerg
823 1 kr 1,00 Robbild
26 1884-11 Ane Marie Christensen, Vester Horne
824 6 kr 3,00 Christensen, Ane Marie
27 1884-11 Sypige Nielsine Nielsen, Lars P. Nielsen, Skallerup
825 6 kr 3,00 Nielsen, Nielsine - Nielsen, Lars. P. afhent
28 1884-11 Sypige Anna Jensen, Basingade
826 6 kr 3,00 Jensen, Anna afhent
29 1884-12 Juliane Sørensen
827 3 kr 2,00 Sørensen, Juliane
30 1884-12 Jørgine Sørensen
828 3 kr 2,00 Sørensen, Jørgine
31 1884-12 Frk. Borgen
829 6 kr 3,00 Borgen
32 1884-12 Jensine Nielsen, husmand Niels Sørensen, Skibsby, Bertha Lund
830 6 kr 3,00 Nielsen, Jensine - Sørensen, Niels - Lund, Bertha
33 1884-12 Commis Sennels, Tugthusudsalget
831 4 kr 2,35 Sennels
34 1884-12 Johanne Olsen
832 4 kr 2,35 Olsen, Johanne
35 1884-12 Maler Andersen lille dreng 833 3 kr 2,00 Andersen (dreng)
36 1884-12 Postfuldmægtig Bülow
834 6 kr 3,00 Bülow
37 1884-12 Kirstine Larsen, Horsevad
835 6 kr 3,00 Larsen, Kirstine afhent. (bet. 2 kr.)
38 1884-12 Carl Lund, her
836 6 kr 3,00 Lund, Carl
39 1884-12 Marie Ebbesen
838 6 kr 3,00 Ebbesen, Marie
40 1884-12 Anna Larsen, kammerherre Moltke
839 6 kr 3,00 Larsen, Anna - Moltke
41 1884-12 Frøken Bülow
840 6 kr 3,00 Bülow
42 1884-12 Marie Ebbesen, madame Larsen
841
kr 0,00 Ebbesen, Marie - Larsen
43 1884-12 Fru Holmen, her
842 6 kr 3,00 Holmen
44 1884-12 Ane Frantsen, Kronholm, Rubjerg pr. Løkkens Vejkro
843 6 kr 3,00 Frantsen, Ane
45 1884-12 Fru Holmen
843 6 kr 3,00 Holmen Har intet nr. derfor 843 A
46 1884-12 Skrædder Sørensens datter
844 6 kr 3,00 Sørensen
47 1884-12 Frøken Ramsing, gjæstgiver Poulsen, Vraa. St.
845 6 kr 3,00 Ramsing - Poulsen
48 1884-12 Lars Chr. Jensen, Peter Olsen, Hundelev
846 6 kr 3,00 Jensen, Lars Chr. - Olsen, Peter
49 1884-12 Frøken Klejst
847 4 kr 2,35 Klejst
50 1884-12 Martin Sørensen Pillegaard, Højskolen, Brønderslev
848 6 kr 3,00 Pillegaard, Martin Sørensen
51 1884-12 Styrmand Rishøj, Vidstrup
849 12 kr 6,00 Rishøj
52 1884-12 Theodora Olsen, Høgsted
850 4 kr 2,35 Olsen, Theodora
53 1884-12 Lars Peter Enevoldsen, Steffen Morthensen, Rønnebjerg, Vrejlev, Vraa
851 3 kr 2,00 Enevoldsne, Lars Peter - Morthensen, Steffen
54 1884-12 Senius Berg, Carl A. Møller, her
852 6 kr 3,00 Berg, Senius - Møller, Carl A.
55 1884-12 ?, snedkersvend
853 6 kr 3,00 ?
56 1884-12 Sørensen, snedkersvend
854 6 kr 3,00 Sørensen
57 1884-12 Ane Marie Nielsen, Hestrup
855 4 kr 2,35 Nielsen, Ane Marie
58 1884-12 Stine Christensen, Anders Chr. Christensen, Sterup, Brøn.
856 6 kr 3,00 Christensen, Stine - Christensen, Anders Chr.
59 1884-12 Fru Bast, Løkken
857 0 kr 0,00 Bast
60 1884-12 Fru Bast, Løkken gruppe med to 858 0 kr 0,00 Bast
61 1884-12 Martha Thorstensen
858 6 kr 3,00 Thorstensen, Martha 858A
62 1884-12 Gunda Thorstensen
858 6 kr 3,00 Thorstensen, Gunda 858B
63 1884-12 Maler Andresen lille dreng 858 3 kr 2,00 Andresen 858C
64 1884-12 Tømmermester Andersen lille dreng 858 6 kr 3,00 Andersen 858D
65 1885-01 Ane Jensen, Jens Peter Andersen, Højen
859 6 kr 3,00 Jensen, Ane - Andersen, Jens Peter
66 1885-01 Rebslagersvend Melberg, Løkken br. 860 6 kr 3,00 Melberg
67 1885-01 Peter Christensen, Nørre Harritslev
861 4 kr 2,35 Christensen, Peter
68 1885-01 Anthon Jørgensen, Anders Peter Nielsen, Skallerup
862 4 kr 2,00 Jørgensen, Anthon - Nielsen, Anders Peter
69 1885-01 Inger Kathrine Christensen, Klastrup Mark gruppe 863 6 kr 4,00 Christensen, Inger Kathrine
70 1885-01 Mine Jensen, Bidstrup
864 6 kr 3,00 Jensen, Mine
71 1885-01 Frøken Senne
865 6 kr 3,00 Senne
72 1885-01 Segelcke
866 6 kr 3,00 Segelcke
73 1885-01 Politibetjent Christensen 3 pl. 867 18 kr 2,00 Christensen
74 1885-01 Søren Jensen, Børsen gruppe 868 6 kr 3,00 Jensen, Søren
75 1885-01 Forvalter Wandborg
869 6 kr 3,00 Wandborg
76 1885-01 Søren Jensen, Bidstrup
870 6 kr 3,00 Jensen, Søren
77 1885-01 Enkemadame Jensen, Lille Kirkestræde
871 6 kr 3,00 Jensen
78 1885-01 Barbersvend Lauritzen
872 6 kr 3,00 Lauritzen
79 1885-01 Skrædder C. Jensen
873 6 kr 3,00 Jensen, C.
80 1885-01 Skomager Pedersen, Feder, Løkken
874 4 kr 2,35 Pedersen
81 1885-01 Wandborg gruppe 875 6 kr 4,00 Wandborg
82 1885-01 Christine Christensen, Løkken
876 3 kr 2,00 Christensen, Christine
83 1885-01 Kirstine Andrea Andersen, Chr. Hansen, Jonstrup
877 6 kr 3,00 Andersen, Kirstine Andrea - Hansen, Chr.
84 1885-01 Brander Koghs søn 878 2 kr 1,35 Koghr
85 1885-01 Johanne Christiansen, værtshusholder Christiansen
879 6 kr 3,00 Christiansen, Johanne - Christiansen
86 1885-01 Frøken Ramløse, her
880 6 kr 3,00 Ramløse
87 1885-01 Pouline Kirstine Poulsen, her
881 6 kr 3,00 Poulsen, Pouline Kirstine
88 1885-01 Karoline Christensen, Vidstrup
882 6 kr 3,00 Christensen, Karoline
89 1885-01 Christen Andersen, Aalstrup
883 6 kr 3,00 Andersen, Christen
90 1885-01 Christen Andersen, Aalstrup hustru 884 6 kr 3,00 Andersen, Christen
91 1885-01 Ingeborg Steen
885 3 kr 2,00 Steen, Ingeborg
92 1885-01 Tømmermester Andersen gruppe 886 3 kr 2,00 Andersen
93 1885-01 Frøken Aabel, Bøgsted
887 3 kr 2,35 Aabel
94 1885-01 Berthel Christian Thomsen, Anders Peter Nielsen, Skallerup
888 6 kr 3,00 Thomsen, Berthel Christian - Nielsen, Anders Peter
95 1885-01 Helmine Mikkelsen, Skallerup Præstegaard
889 6 kr 3,00 Mikkelsen, Helmine
96 1885-01 Spor
890 6 kr 3,00 Spor
97 1885-01 Skrædersvend C.M. Andersen gruppe 891 3 kr 2,50 Andersen, C.M.
98 1885-01 Markus Sørensen
892 6 kr 3,00 Sørensen, Markus
99 1885-01 Ramsing
893 4 kr 2,35 Ramsing
100 1885-01 Mejerske Maren Pedersen, Skejerholt, Taars
894 6 kr 3,00 Pedersen, Maren
101 1885-01 Ole Christian Poulsen, Vidstrup gruppe 895 4 kr 3,00 Poulsen, Ole Christian
102 1885-01 Frøken Steffensen
896 6 kr 3,00 Steffensen
103 1885-01 Lars Pedersen, Løkken
897 6 kr 3,00 Pedersen, Lars
104 1885-01 Janus Andreasen, Fjeldsted, Sindal St. gruppe 898 6 kr 4,00 Andreasen, Janus
105 1885-01 Forpagter Lehn, Sindal Præstegaard
899 6 kr 3,00 Lehn
106 1885-01 Forpagter Lehn, Sindal Præstegaard hustru 900 6 kr 3,00 Lehn
107 1885-01 Johanne Kirstine Jensen, Højen
901 4 kr 2,35 Jensen, Johanne Kirstine 2 oval
108 1885-01 Laurette Marie Jensen, distriktsjordemoderen, Rakkeby
902 2 kr 1,35 Jensen, Laurette Marie
109 1885-01 Skrædder Christensen, Falbe Hansen
903 3 kr 2,00 Christensen - Hansen, Falbe
110 1885-01 Frøken Svendsen, Lønstrup
904 6 kr 3,00 Svendsen
111 1885-01 Frøken Vandborg, Vanggaard
905 6 kr 3,00 Vandborg
112 1885-01 Petrine Møller, Abel Møller, Damhuset, Taars
906 6 kr 3,00 Møller, Petrine - Møller, Abel
113 1885-01 Gine Sørensen, Mads Sørensen, Tornby gruppe 907 4 kr 3,00 Sørensen, Gine - Sørensen, Mads
114 1885-01 Frøken Svendsen Petersen
908 4 kr 3,00 Svendsen Petersen
115 1885-01 Amalie Simonsen, Simon Andersen, Uggerby Klit
909 6 kr 3,00 Simonsen, Amalie - Andersen, Simon
116 1885-01 Niels Peter Jensens enke, Poulstrup Mølle, Vraa gruppe 910 4 kr 3,00 Jensen, Niels Peter (enke)
117 1885-01 Petersen, Falbe Hansen
911 6 kr 3,00 Petersen - Hansen, Falbe
118 1885-01 Niels Christian Sørensen, Hæstrup gruppe 912 4 kr 2,35 Sørensen, Niels Christian
119 1885-01 Frøken Skibsby gruppe 913 4 kr 3,00 Skibsby
120 1885-01 Skrædersvend Haagensen, Løkken
914 6 kr 3,00 Haagensen
121 1885-01 Else Nielsen, sognefogden, Ugilt
915 6 kr 3,00 Nielsen, Else
122 1885-01 Margrethe Jensen, Skandinavien
916 6 kr 3,00 Jensen, Margrethe
123 1885-01 Murer Mikkelsens ældste datter
917 6 kr 3,00 Mikkelsen
124 1885-01 Murer Mikkelsens yngre datter
918 6 kr 3,00 Mikkelsen
125 1885-01 Charles Hegelund, C.M. Nielsen
919 8 kr 4,00 Hegelund, Charles
126 1885-01 Charles Hegelund gruppe 920 4 kr 2,35 Hegelund, Charles
127 1885-01 Gartner Petersen, Rønnovsholm gruppe 921 6 kr 4,00 Petersen
128 1885-02 Frøken Fangel, Skallerup Præstegaard
922 6 kr 3,00 Fangel
129 1885-02 Sypige Sine Nielsen
923 2 kr 1,35 Nielsen, Sine
130 1885-02 Frederik Martin Jensen, Smidstrup Mølle
924 6 kr 3,00 Jensen, Frederik Martin
131 1885-02 Sypige Marie Sørensen, Skibsby
925 6 kr 3,00 Sørensen, Marie
132 1885-02 Niels Peter Jensen, kjøbmand Jensen, her
926 6 kr 3,00 Jensen, Niels Peter - Jensen
133 1885-02 Nicolaj Nielsen, C.M. Nielsen
927 8 kr 4,35 Nielsen, Nicolaj - Nielsen, C.M.
134 1885-02 Frøken Bolle
928 6 kr 3,00 Bolle
135 1885-02 Karoline Monrad
929 6 kr 3,00 Monrad, Karoline
136 1885-02 Struve børnegruppe 930 6 kr 4,00 Struve
137 1885-02 Anders Christian Andersen
931 3 kr 2,00 Anders, Anders Christian
138 1885-02 Skrædersvend Hansen
932 6 kr 3,00 Hansen
139 1885-02 Fru Guldstad
933 1 kr 1,00 Guldstad
140 1885-02 Fru Guldstad børn 934 12 kr 6,00 Guldstad
141 1885-02 Jensine Jensen, kjøbmand Mogensen
935 6 kr 3,00 Jensen, Jensine - Mogensen
142 1885-02 Anna Jakobsen, skrædder Iversen
936 2 kr 1,35 Jakobsen, Anna - Iversen
143 1885-02 Mondtling gruppe 937 4 kr 2,00 Mondtling
144 1885-02 Mondtling alene 938 4 kr 2,00 Mondtling
145 1885-02 Marinus Pedersen, Løkken
939 6 kr 3,00 Pedersen, Marinus
146 1885-02 Alma, sagfører Skibsby
940 8 kr 4,00 ?, Alma - Skibsby
147 1885-02 Frøken Ramsing gruppe 941 4 kr 3,00 Ramsing
148 1885-02 Forvalter Krogsgaard, Mølgaard, Asdal
942 6 kr 3,00 Krogsgaard
149 1885-02 Kirstine Lassen, Horsevad
943 6 kr 3,00 Lassen, Kirstine
150 1885-02 Nielsine Sørensen, Peter Højer, Horne
944 6 kr 3,00 Sørensen, Nielsine - Højer, Peter
151 1885-02 Uhrmager Reffs, Løkken
945 6 kr 3,00 Reffs
152 1885-02 Her Skibsby
946 8 kr 4,00 Skibsby
153 1885-02 Petrine Lassen, Bidstrup
947 6 kr 3,00 Lassen, Petrine
154 1885-02 Mariane Iversen, Bidstrup
948 6 kr 3,00 Iversen, Mariane
155 1885-02 Marie Christensen
949 3 kr 2,00 Christensen, Marie
156 1885-02 Trine Nielsen, Niels Olsen, Holte, Serritslev br. 950 4 kr 2,35 Nielsen, Trine - Olsen, Niels
157 1885-02 Ane Kirstine Steffensen, Steffen Sørensen, Skallerup
951 2 kr 1,35 Steffensen, Ane Kirstine - Sørensne, Steffen
158 1885-02 Ole Larsen, Sønderskov Mark, Astrup gruppe 952 6 kr 4,00 Larsen, Ole
159 1885-02 Lars Chr. Larsen, Sønderskov Mark, Astrup
953 6 kr 3,00 Larsen, Lars Chr.
160 1885-02 Rasmusen
954 6 kr 3,00 Rasmusen
161 1885-02 Birgitte Jensen, Niels Højrup
955 2 kr 1,35 Jensen, Birgitte - Højrup, Niels
162 1885-02 Lærer Wulff
956 3 kr 2,00 Wulff
163 1885-02 Alfred Nørgaard, Brønderslev gruppe 957 4 kr 3,00 Nørgaard, Alfred
164 1885-02 Frøken Jensen ?
958 1 kr 1,00 Jensen ?
165 1885-02 Sagfører Skibsby lille søn 959 7 kr 5,50 Skibsby
166 1885-02 Frøken Kreutser
960 3 kr 2,00 Kreutser
167 1885-02 Kjøbmand Petersen, Fjerritslev
961 0 kr 0,00 Petersen
168 1885-02 Fru Neve
962 6 kr 3,00 Neve
169 1885-02 Frøken Larsen, Fureby
963 2 kr 1,35 Larsen
170 1885-02 Elisa Bolle
964 6 kr 3,00 Bolle, Elisa
171 1885-03 Commis Christensen, Haugaard
965 6 kr 3,00 Christensen - Haugaard
172 1885-03 Marie Sørensen
966 6 kr 3,00 Sørensen, Marie
173 1885-03 Marius Mikkelsen, Martin Jensen
967 6 kr 3,00 Mikkelsen, Marius - Jensen, Martin
174 1885-03 Andreasen, Hejse
968 6 kr 3,00 Andreasen
175 1885-03 Faye
969 6 kr 3,00 Faye
176 1885-03 Jens Jakobsen, Tørholm lille pige 970 6 kr 3,00 Jakobsen, Jens
177 1885-03 Provst Kampmann børn efter 3 plader 971 12 kr 6,00 Kapmann
178 1885-03 Mette Christensen, Kjøbmand Sund
972 6 kr 3,00 Christensen, Mette - Sund
179 1885-03 Bodil Andersen, Vestergaard, Bjergby
973 4 kr 2,00 Andersen, Bodil
180 1885-03 Karoline Holst, Lilleheden gruppe 974 4 kr 3,00 Holst, Karoline
181 1885-03 Anders Svendsen, Buheldt 2 plader 975 12 kr 6,00 Svendsen, Anders
182 1885-03 Arbejdsmand Anders Madsen, her gruppe 976 6 kr 4,00 Madsen, Anders
183 1885-03 Jomfru Jensen, Hotel Skandinavien
977 8 kr 4,00 Jensen
184 1885-03 Christine Andersen, Sandager, Astrup
978 6 kr 3,00 Andersen, Christine
185 1885-03 Marinus Andersen, Niels Andersen, Toft, Vidstrup
979 4 kr 2,35 Andersen, Marinus - Andersen, Niels
186 1885-03 Inger Marie Jensen, Chr. Tversted
980 6 kr 3,00 Jensen, Inger Marie - Tversted, Chr.
187 1885-03 Kirstine Nielsen, Vraa, Torslev, Sæby
981 6 kr 3,00 Nielsen, Kirstine
188 1885-03 Christian Nielsen, Vraa, Torslev, Sæby
982 6 kr 3,00 Nielsen, Christian
189 1885-03 Thora Bøgholdt, Kommunehuset, Vrejlev
983 3 kr 2,00 Bøgholdt, Thora
190 1885-03 Søren Peter Jensen, Tværsted
984 8 kr 5,00 Jensen, Søren Peter
191 1885-03 Pauline Christine Christensen, Sønder ?
985 10 kr 5,00 Christensen, Pauline Christine
192 1885-03 Mikalsen, skomager, Ugilt
986 6 kr 3,00 Mikalsen
193 1885-03 S. Engsig, Frederikshavn
987 6 kr 3,00 Engsig, S.
194 1885-03 Tømrer Jakob Jensen, her
988 4 kr 2,35 Jensen, Jakob
195 1885-03 Christian Madsen
989 6 kr 3,00 Madsen, Christian
196 1885-03 H.V. Højer, Henrik Nielsen
990 6 kr 3,00 Højer, H.V. - Nielsen, Henrik
197 1885-03 Skrædersvend Andersen gruppe 991 9 kr 0,00 Andersen
198 1885-03 Skrædersvend Andersen alene 992 6 kr 3,00 Andersen
199 1885-03 Mathiasen, skrædersvend
993 6 kr 3,00 Mathiasen
200 1885-03 Bogfører Jensen, C.M. Nielsen
994 12 kr 6,00 Jensen - Nielsen, C.M.
201 1885-03 Dorthea Marie Lars, Lars Pdersens enke, Ø. Hjerm.
995 3 kr 2,00 Larsen, Dorthea Marie
202 1885-03 Laura Schultz
996 6 kr 3,00 Schultz, Laura
203 1885-03 Forretningsfører Andersen, du Nord
997 6 kr 3,00 Andersen
204 1885-03 Skrædersvend Baggesen
998 6 kr 3,00 Baggesen
205 1885-03 Bankbogholder Christensens søn
999 6 kr 3,00 Christensen
206 1885-03 Bankbogholder Christensens datter
1000 6 kr 3,00 Christensen
207 1885-03 Frøken Rasmusen, Lønstrup
1001 6 kr 3,00 Rasmusen
208 1885-03 Jørgen Hansen, Klastrup teglværk, Jerslev, Brønderslev
1002 6 kr 3,00 Hansen, Jørgen
209 1885-03 Konradsen, Svineslagteriets kontor
1003 6 kr 3,00 Konradsen
210 1885-03 Christian Søndergaard, Ingstrup
1004 4 kr 3,35 Søndergaard, Christian
211 1885-03 Christian Nielsen, Ingstrup
1005 5 kr 3,35 Nielsen, Christian
212 1885-03 Madame Poulsen gruppe 1006 6 kr 3,00 Poulsen
213 1885-03 Frøken Lassen gruppe 1007 6 kr 4,00 Lassen
214 1885-03 Vilhelm Madsen, her
1008 6 kr 3,00 Madsen, Vilhelm
215 1885-03 Andreas Morthensen
1009 6 kr 3,00 Morthensen, Andreas
216 1885-03 C.C. Frederiksen, Skandinavien
1010 6 kr 3,00 Frederiksen, C.C.
217 1885-03 Christian Sørensen, Aastrup Mølle
1011 6 kr 3,00 Sørensne, Christian
218 1885-03 Banearbejder Rasmusen
1012 4 kr 2,00 Rasmusen bet. 2 kr. rest 2-
219 1885-03 Banearbejder Rasmusen børn 1013 4 kr 2,00 Rasmusen
220 1885-03 Rebslager Madsen børnegruppe 1014 3 kr 2,00 Madsen
221 1885-03 Marie Sørensen, bager Sundbek
1015 6 kr 3,00 Sørensen, Marie - Sundbek
222 1885-03 Marie Christensen
1016 6 kr 3,00 Christensen, Marie
223 1885-03 Maren Kirstine Balsersen, Tværs. Prstgr.
1017 3 kr 2,00 Balsersen, Maren Kirstine
224 1885-03 Ane Malene Poulsen, Burp Mark, Vraa
1018 2 kr 1,35 Poulsen, Ane Malene
225 1885-03 Jens Jensen, Astrup gruppe 1019 6 kr 4,00 Jensen, Jens
226 1885-03 Jens Christensen, Jerslev gruppe 1020 6 kr 4,00 Christensen, Jens
227 1885-03 Gine Petersen, Teklaborg, Sindal
1021 6 kr 3,00 Petersen, Gine
228 1885-03 Christine Steffensen, Hæstrup gruppe 1022 6 kr 4,00 Steffensen, Christine
229 1885-03 Marie Nielsen, Damen
1023 4 kr 2,00 Nielsen, Marie
230 1885-03 Sine Mogensen
1024 6 kr 3,00 Mogensen, Sine
231 1885-03 Johanne Marie Knudsen, Gjurup
1025 8 kr 4,00 Knudsen, Johanne Marie
232 1885-03 Typograf Nielsen gruppe 1026 6 kr 3,00 Nielsen
233 1885-03 Doctor Eliasens pige gruppe 1027 6 kr 3,00 Eliasen
234 1885-03 Sagfører Skibsby lille dreng 1028 7 kr 3,50 Skibsby
235 1885-03 Herredsfoged Gulstads pige
1029 6 kr 3,00 Gulstad
236 1885-03 Gruppe af ankemadame Jensens børn
1030 6 kr 3,00 Jensen
237 1885-03 Enkemadame Jensens datter
1031 6 kr 3,00 Jensen
238 1885-03 Enkemadame Jensens søn
1032 6 kr 3,00 Jensen
239 1885-03 Maler Jensen gruppe 1033 6 kr 3,00 Jensen
240 1885-03 Frøken Christensen maskedragt 1034 6 kr 3,00 Christensen
241 1885-03 Fru Junget, Hæstrup gruppe 1035 6 kr 3,00 Junget
242 1885-03 Hansen, Svineslagteriet
1036 3 kr 2,60 Hansen
243 1885-03 Thor, Svineslagteriet
1037 3 kr 2,00 Thor
244 1885-03 Mariane Aagaard, Lyngby
1038 6 kr 3,00 Aagaard, Mariane
245 1885-03 Johanne Marie Nielsen, Lyngby
1039 6 kr 3,00 Nielsen, Johanne Marie
246 1885-03 Bagersvend Sørensen
1040 6 kr 3,00 Sørensen
247 1885-03 Kontorist Petersen, sagfører Skibsby
1041 6 kr 3,00 Petersen - Skibsby
248 1885-03 Frøken Smidt
1042 6 kr 3,00 Smidt
249 1885-03 Her Smidt
1043 6 kr 3,00 Smidt
250 1885-03 Lundberg, tilskjærer
1044 8 kr 4,00 Lundberg
251 1885-03 Lundberg, tilskjærer hustru 1045 8 kr 4,00 Lundberg
252 1885-03 Sofie Blichfeld, Eriksholm, Vraa
1046 6 kr 3,00 Blichfeld, Sofie
253 1885-03 Martin Møller, værtshusholder gruppe 1047 6 kr 4,00 Møller, Martin
254 1885-03 Mariane Larsen, Skibsby fattiggaard
1048 6 kr 3,00 Larsen, Mariane
255 1885-03 Rebslager Madsen to drenge 1049 3 kr 2,35 Madsen
256 1885-03 Nielsine Larsen, Mikkel Løth, Tornby
1050 3 kr 2,00 Larsen, Nielsine - Løth, Mikkel
257 1885-03 Fru Schrader, Skallerup Prsgrd. dreng 1051 6 kr 3,00 Schrader
258 1885-03 C. Christensen, drejersvend
1052 6 kr 3,00 Christensen, C.
259 1885-03 Elsine Pedersen, Peder Baadsgaard, Rakkeby
1053 3 kr 2,00 Pedersen, Elsine - Baadsgaard, Peder
260 1885-03 Petrea Christine Madsen, Mikkel Andersen, Vester Vidstrup, Lønstrup
1054 2 kr 1,35 Madsen, Petrea Christine - Andersen, Mikkel
261 1885-03 Peter Henriksen Jensen, Aas, Taars
1055 6 kr 3,00 Henriksen Jensen, Peter
262 1885-03 Ane Margrethe Rasmusen, Bendt Tidemannsholm, Taars
1056 2 kr 1,35 Rasmusen, Ane Margrethe - Tidemannsholm, Bendt
263 1885-03 Else Marie Larsen, Jørgen Marigaard, Fristrup
1057 6 kr 3,00 Larsen, Else Marie - Marigaard, Jørgen
264 1885-03 Maren Nielsen, Anders Jensen, Bagterp
1058 3 kr 2,00 Nielsen, Maren - Jensen, Anders
265 1885-03 Marie Jørgensen, Jørgen Sørensen, Toft, Vidstrup
1059 4 kr 2,35 Jørgensen, Marie - Sørensen, Jørgen
266 1885-03 Anna Larsen, Jørgen Sørensen, Toft, Vidstrup
1060 4 kr 2,35 Larsen, Anna - Sørensen, Jørgen
267 1885-03 Frøken Andersen, her
1061 6 kr 3,00 Andersen
268 1885-03 Christiansen, Frederikshavn gruppe 1062 6 kr 4,00 Christiansen
269 1885-03 Kjøbmand Mogensens svigerinde
1063 3 kr 1,50 Mogensen
270 1885-03 Kjøbmand Mogensens børn
1064 3 kr 2,00 Mogensen
271 1885-03 Peder Christensen gruppe 1065 3 kr 2,00 Christensen, Peder
272 1885-03 Elsine Nielsen, T.B. Nielsen, Østergade
1066 2 kr 1,35 Nielsen, Elsine - Nielsen, T.B.
273 1885-03 Andreas Simmonsen, Uggerby
1067 12 kr 6,00 Simmonsen, Andreas
274 1885-03 Niels Lunds enke, Bindslev, Sindal
1068 3 kr 2,00 Lund, Niels (enke)
275 1885-03 Enkemadame Andersen, Bryggergade
1069 6 kr 3,00 Andersen
276 1885-04 Jørgen Christian Nielsen, Vidstedgaards Mark, Taars
1070 8 kr 4,00 Nielsen, Jørgen Christian
277 1885-04 P.C. Pedersen, handelskommis M. Sørensen, Tornby
1071 6 kr 3,00 Pedersen, P.C. - Sørensen, M.
278 1885-04 Andreas Morthensen, C.M. Nielsen
1072 4 kr 2,35 Morthensen, Andreas - Nielsne, C.M.
279 1885-04 Nielsen, fuldmægtig, Sæby
1073 6 kr 3,00 Nielsen
280 1885-04 Louise Larsen, Tugthusudsalget
1074 3 kr 2,00 Larsen, Louise
281 1885-04 Rosine Hansen gruppe 1075 4 kr 3,00 Hansen, Rosine
282 1885-04 Christensen, maler, tømrer Frejborg, Skagen gruppe 1076 6 kr 4,00 Christensen - Frejborg
283 1885-04 A.C. Christensen
1077 6 kr 3,00 Christensen, A.C.
284 1885-04 Marius Jensen
1078 6 kr 3,00 Jensen, Marius
285 1885-04 Inger Marie Hansen, Bredkjær, Hjørring Mark
1079 3 kr 2,00 Hansen, Inger Marie
286 1885-04 Jens Chr. Christensen, avlskarl, Korsholt, Sindal
1080 6 kr 3,00 Christensen, Jens Chr.
287 1885-04 J.B. Christensen, handelskommis, A.P. Olsen, Brdlv.
1081 6 kr 3,00 Christensen, J.B. - Olsen, A.P.
288 1885-04 Marie Jensen, Lars Christian Jensen, Skovsgaard, Asdal
1082 6 kr 3,00 Jensen, Marie - Jensen, Lars Christian
289 1885-04 Else Marie Morthensen, Trompgaard, Mygdal
1083 6 kr 3,00 Morthensen, Else Marie
290 1885-04 Zakarias Jensen, Vraa
1084 6 kr 3,00 Jensen, Zakarias
291 1885-04 Maren Christine Nielsen, Saxtrup, Bjergby
1085 6 kr 3,00 Nielsen, Maren Christine
292 1885-04 P. Lassen, P. Møller, Frederikshavn
1086 6 kr 3,00 Lassen, P. - Møller, P.
293 1885-04 Stine Larsen, Graf Hedegaard, Bindslev
1087 10 kr 5,00 Larsen, Stine
294 1885-04 S. Fogh, maler Folkersen, her
1088 6 kr 3,00 Fogh, S. - Folkersen
295 1885-04 Marie Christensen, Martin Møller
1089 6 kr 3,00 Christensen, Marie - Møller, Martin
296 1885-04 Albrecht gruppe 1090 4 kr 3,00 Albrecht
297 1885-04 Tandlæge Friis lille barn 1091 6 kr 3,00 Friis
298 1885-04 Klogh, Byfogedkontoret
1092 12 kr 6,00 Klogh
299 1885-04 Melberg, typograf
1093 2 kr 1,00 Melberg
300 1885-04 Melberg, typograf forlovede 1094 4 kr 2,35 Melberg
301 1885-04 Melberg, typograf, og forlovede gruppe 1095 3 kr 2,00 Melberg
302 1885-04 Skomager Sejbæk, her
1096 6 kr 3,00 Sejbæk
303 1885-04 Sofie Jakobsen, buntmager Henriksen
1097 6 kr 3,00 Jakobsen, Sofie - Henriksen
304 1885-04 Ane Marie Jensen, Niels Kiel, Nørre Bindslev
1098 7 kr 3,50 Jensen, Ane Marie - Kiel, Niels
305 1885-04 Christian Peder Christensen, Nolmose, Ugilt, Taars
1099 6 kr 3,00 Christensen, Christian Peder
306 1885-04 Maren Kathrine Nielsen, Kjul, Asdal
400 6 kr 3,00 Nielsen, Maren Kathrine 400 A
307 1885-04 Frøken Jensen, her gruppe 401 4 kr 3,00 Jensen 401 A
308 1885-04 Frøken Christiansen, Frederikshavn
402 6 kr 3,00 Christiansen 402 A
309 1885-04 Christine Jensen, Gjølstrup
403 6 kr 3,00 Jensen, Christine 403 A
310 1885-04 Sypige Christine Andersen, her
404 6 kr 3,00 Andersen, Christine 404 A
311 1885-04 Madame Steenberg, Brønderslev
405 6 kr 4,00 Steenberg 405 A
312 1885-04 Frøken Nielsen, værtshusholder Nielsen, Østergade
406 6 kr 3,00 Nielsen - Nielsen 406 A
313 1885-04 Frøken Gjelstrup, her gruppe 407 2 kr 1,50 Gjelstrup 407 A
314 1885-04 Laura Jensine Sørensen, sagfører Smidt
408 4 kr 2,35 Sørensen, Laura Jensine - Smidt 408 A
315 1885-04 Martine Jensen, sagfører Smidt
409 4 kr 2,35 Jensen, Martine - Smidt 409 A
316 1885-04 Frøken Kalum
410 2 kr 1,35 Kalum 410 A
317 1885-04 Drost, Østergade lille barn 411 12 kr 6,00 Drost 411 A
318 1885-04 Maren Nielsen, gaardejer Anders Jensen, Bagterp lille pige 412 3 kr 2,00 Nielsen, Maren - Jensen, Anders 412 A
319 1885-04 Fru Sund, her gruppe 413 4 kr 3,00 Sund 413 A
320 1885-04 Fru Sund, her lille pige 414 4 kr 2,00 Sund 414 A
321 1885-04 Anna Skjøtt gruppe 415 12 kr 6,00 Skjøtt, Anna 415 A
322 1885-04 Frøknerne Hartmann gruppe 416 6 kr 4,00 Hartmann 416 A
323 1885-04 Frøken Møller, Enggaarden
417 6 kr 3,00 Møller 417 A
324 1885-04 Frøken Jensen, herredsfoged Gulstad
418 2 kr 1,35 Jensen - Gulstad 418 A
325 1885-04 Gaardejer Petersen, Skjøttrup, Løkken
419 6 kr 3,00 Petersen 419 A
326 1885-04 Her Chr. Mikkelsen, her
420 8 kr 4,00 Mikkelsen, Chr. 420 A
327 1885-04 Frøken Andersen gruppe 421 5 kr 3,50 Andersen 421 A
328 1885-04 Gjørup
422 12 kr 6,00 Gjørup 422 A
329 1885-04 Christensen
423 1 kr 0,00 Christensen 423 A
330 1885-04 Sypige Ane Kathrine Hansen, Jerslev
424 4 kr 2,35 Hansen, Ane Kathrine 424 A
331 1885-04 Maren Kathrine Pedersen, Mads Klausen, Dalmark, Vejby
425 6 kr 3,00 Pedersen, Maren Kathrine - Klausen, Mads 425 A
332 1885-04 Mine Jensen, Spangerhede
426 6 kr 3,00 Jensen, Mine 426 A
333 1885-04 Martine Thomsen, Hjulskov, Jerslev, Brønderslev
427 6 kr 3,00 Thomsen, Martine 427 A
334 1885-04 Frøknerne Hansen, Kvælhals
428 4 kr 3,00 Hansen 428 A
335 1885-04 Sofie Altine Algreen Christensen, Hestehaven
429 6 kr 3,00 Algreen Christensen, Sofie Altine 429 A
336 1885-04 Christine Poulsen, her gruppe af sypiger 430 4 kr 3,00 Poulsen, Christine 430 A
337 1885-04 Anders Christian Jensen, her
431 4 kr 2,35 Jensen, Anders Christian 431 A
338 1885-04 Laurits Jakobsen, Sønderskoven, Astrup
432 6 kr 3,00 Jakobsen, Laurits 432 A
339 1885-04 Kristoffer Jensen, Peter Andersen, Hangbak, Bjergby
433 6 kr 3,00 Jensen, Kristoffer - Andersen, Peter 433 A
340 1885-04 Karoline Christensen, Lille Nejst, Hørmested
434 6 kr 3,00 Christensen, Karoline 434 A
341 1885-04 Magdalene Sørensen, gaardejer Søren Hejlesen, ØB
435 6 kr 3,00 Sørensen, Magdalene - Hejlesen, Søren 435 A
342 1885-04 Mine Rubak, Gjølstrup
436 6 kr 3,00 Rubak, Mine 436 A
343 1885-04 Christine Marie Nielsen, M. Mathiesen, Nørregade
437 6 kr 3,00 Nielsen, Christine Marie - Mathiesen, M. 437 A
344 1885-04 Johanne Marie Eriksen, Krogholt, Vrejlev
438 2 kr 1,35 Eriksne, Johanne Marie 438 A
345 1885-04 Madame Jensen, her lille dreng 439 8 kr 4,00 Jensen 439 A
346 1885-04 Garver Winther, Løkken to drenge 440 6 kr 4,00 Winther 440 A
347 1885-04 Murer Skov lille barn 441 6 kr 3,00 Skov 441 A
348 1885-04 Fru Vestergaard, Løkken gruppe 442 6 kr 4,00 Vestergaard 442 A
349 1885-04 Jens Peter Sørensen, Peter Andersen, Hangbak, Bjergby
443 6 kr 3,00 Sørensen, Jens Peter - Andersen, Peter 443 A
350 1885-04 Lærer Nielsen, Skibsby
444 3 kr 2,00 Nielsen 444 A
351 1885-04 Smedesvend S. Jensen
445 6 kr 3,00 Jensen, S. 445 A
352 1885-04 Isak Jensen
446 2 kr 1,35 Jensen, Isak 446 A
353 1885-04 Clausen, Svineslagteriet
447 6 kr 3,00 Calusen 447 A
354 1885-04 Christensen, Svineslagteriet
448 6 kr 3,00 Christensen 448 A
355 1885-04 Madame Carlsen, her gruppe 449 6 kr 4,00 Carlsen 449 A
356 1885-04 Frederikke Hermansen, her
450 6 kr 3,00 Hermansen, Frederikke 450 A
357 1885-04 Klemmensen
451 6 kr 3,00 Klemmensen 451 A
358 1885-04 Enkefru Segelcke, her
452 9 kr 4,50 Segelcke 452 A
359 1885-04 Karl Viggo Fischer, her
453 6 kr 3,00 Fischer, Karl Viggo 453 A
360 1885-04 Oline Jensen, gaardejer N.P. Marthensen, Øster Vraa
454 2 kr 1,35 Jensen, Olie - Marthensen, N.P. 454 A
361 1885-04 Johanne Marie Andersen, Ole Hansen, Vrendsted Prstgrd.
455 6 kr 3,00 Andersen, Johanne Marie - Hansen, Ole 455 A
362 1885-04 Jane Christensen, Jens Mathiasen, Bradsholt, Sindal
456 6 kr 3,00 Christensen, Jane - Mathiasen, Jens 456 A
363 1885-04 Kathrine Sørensen, Mølgaard, Tolstrup, Brønderslev
457 6 kr 3,00 Sørensen, Kathrine 457 A
364 1885-04 Mariane Jensen, Jens Rasmusen, Hundberg, Astrup
458 6 kr 3,00 Jensen, Mariane - Rasmusen, Jens 458 A
365 1885-04 Karoline Jensen, her
459 6 kr 3,00 Jensen, Karoline 459 A
366 1885-04 Marie Sørensen, Chr. Hansen, Rokholm, Grønnerup, Vraa
460 6 kr 3,00 Sørensen, Marie - Hansen, Chr. 460 A
367 1885-05 Kandidat Raben, Apotheket
461 7 kr 3,50 Raben 461 A
368 1885-05 Kjøbmand Bejk, Lønstrup
462 6 kr 4,00 Bejk 462 A
369 1885-05 Riis, Hjermitslevgaards Mølle
463 6 kr 3,00 Riis 463 A
370 1885-05 Syerske Karoline Pedersen, Bagterp
464 4 kr 2,35 Pedersen, Karoline 464 A
371 1885-05 Mejerske Marie Lauritsen, Kjædegaard, Bjergby
465 4 kr 2,35 Lauritsen, Marie 465 A
372 1885-05 Martine Christensen, J.C. Christensen, her
466 6 kr 3,00 Christensen, Martine - Christensen, J.C. 466 A
373 1885-05 Maren Ræbild Nedertang
467 2 kr 1,35 Ræbild Nedertang, Maren 467 A
374 1885-05 Sypige Sine Nielsen, Lørslev
468 2 kr 1,35 Nielsen, Sine 468 A
375 1885-05 Søren Christian Nielsen, Sønderskoven, Astrup, Sindal 2 pl. 469 12 kr 6,00 Nielsen, Søren Christian 469 A
376 1885-05 Ane Marie Mikkelsen, Mikkel Løth, Søndre Tornby
470 6 kr 3,00 Mikkelsen, Ane Marie - Løth, Mikkel 470 A
377 1885-05 Danselærer Vittendorf
471 0 kr 0,00 Vittendorf 471 A
378 1885-05 Snedkersvend C. Valter
472 6 kr 3,00 Valter, C. 472 A
379 1885-05 Jens Eskildsen gruppe 473 6 kr 4,00 Eskildsen, Jens 473 A
380 1885-05 Typograf Olsen, Amtstidende
474 6 kr 3,00 Olsen 474 A
381 1885-05 Christine Jensen, Hestrupgaard
475 4 kr 2,35 Jensen, Christine 475 A
382 1885-05 Marie Sørensen, bager Lundbek
476 3 kr 2,00 Sørensen, Marie - Lundbek 476 A
383 1885-05 Christian Krage, Uggerby
477 4 kr 2,35 Krage, Christian 477 A
384 1885-05 Frøken Bosen, her
478 6 kr 3,00 Bosen 478 A
385 1885-05 Fru Junget, Hirtsholmen
479 4 kr 3,00 Junget 479 A
386 1885-05 Anders Peter Jensen, Øster Linderum, Brønderslev
480 10 kr 5,00 Jensen, Anders Peter 480 A
387 1885-05 Chr. Christensen, Mølhusgaard, Vraa
481 6 kr 3,00 Christensen, Chr. 481 A
388 1885-05 Thomas Jensen, bødker P. Thomsen, Skagen gruppe 482 6 kr 4,00 Jensen, Thomas - Thomsen, P. 482 A
389 1885-05 Maren Christensen, Anders Jensen, Høngaard, Torslev, Flauenskjold
483 6 kr 3,00 Christensen, Maren - Jensen, Anders 483 A
390 1885-05 Kornbek, Lilholt, Mygdal
484 6 kr 3,00 Kornbek 484 A
391 1885-05 Karen Kirstine Larsen, Lars Chr. Larsen, Lyngby
485 6 kr 3,00 Larsen, Karen Kirstine - Larsen, Lars Chr. 485 A
392 1885-05 Mariane Petersen, Houbak
486 4 kr 2,35 Petersen, Mariane 486 A
393 1885-05 Madsine Christine Sørensen, Kobbeltved, Mygdal
487 6 kr 3,00 Sørensen, Madsine Christine 487 A
394 1885-05 Stine Jørgensen, Gjurup
488 6 kr 3,00 Jørgensen, Stine 488 A
395 1885-05 Jørgen Christen Christensen, Vestergaard, Gaarestrup
489 6 kr 3,00 Christensen, Jørgen Christen 489 A
396 1885-05 Bine Jensen, Linderumgaard, Ugilt
490 3 kr 2,00 Jensen, Bine 490 A
397 1885-05 Emmy Jensen, Stensbek, Nørre Bindslev
491 6 kr 3,00 Jensen, Emmy 491 A
398 1885-05 Mine Hansen, Bagterp
492 6 kr 3,00 Hansen, Mine 492 A
399 1885-05 Jomfru Jensen, Mygdal
493 6 kr 3,00 Jensen 493 A
400 1885-05 Fuldmægtig Fabricius
494 0 kr 0,00 Fabricius 494 A
401 1885-05 Madame Olsen, Carl Nielsen, her
495 6 kr 3,00 Olsen - Nielsen, Carl 495 A
402 1885-05 Skrædder Niels Chr. Nielsen, Tværsted
496 12 kr 6,00 Nielsen, Niels Chr. 496 A
403 1885-05 Smed Christen Jensen, Stenum
497 4 kr 3,00 Jensen, Christen 497 A
404 1885-05 Jens Sørensen, Taars Fattiggaard
498 6 kr 3,00 Sørensen, Jens 498 A
405 1885-05 Saddelmagersvend Christensen
499 4 kr 2,35 Christensen 499 A
406 1885-05 Lauritz Nielsen, her gruppe 500 3 kr 2,00 Nielsen, Lauritz 500 A
407 1885-05 Tømrersvend Christensen
501 2 kr 1,35 Christensen 501 A
408 1885-05 Nicoline Christine Christensen
502 3 kr 2,00 Christensen, Nicoline Christine
409 1885-05 Kjøbmand Asp, Løkken
503 12 kr 6,00 Asp
410 1885-05 Mine Christensen, Gl. Hammelmose, Vraa
504 3 kr 1,50 Christensen, Mine
411 1885-05 F. Nielsen, Aas Mølle, Taars
505 6 kr 3,00 Nielsen, F.
412 1885-05 Lærer Larsen, Vennebjerg lille pige 506 6 kr 3,00 Larsen
413 1885-05 Petrine Larsen, Højbro, Taars
507 8 kr 4,00 Larsen, Petrine
414 1885-05 Anna Larsen, bager Lundbek
508 4 kr 2,35 Larsen, Anna - Lundbek
415 1885-05 Peder Christian Nielsen, Skibsby Fattiggard
509 6 kr 3,00 Nielsen, Peder Christian
416 1885-05 Niels Nielsen, Lars Hansen, Skibsby
510 6 kr 3,00 Nielsen, Niels - Hansen, Lars
417 1885-05 Martine Diets, Bredfald Mølle
511 6 kr 3,00 Diets, Martine
418 1885-05 Christian Christiansen, Teklaborg, Sindal
512 6 kr 3,00 Christiansen, Christian
419 1885-05 Kathrine Nielsen, Søren Holt, Bagterp
513 6 kr 3,00 Nielsen, Kathrine - Holt, Søren
420 1885-05 Frits Pedersen, her gruppe 514 6 kr 4,00 Pedersen, Frits
421 1885-05 Christian Pedersen, Niels Peder Nielsen, Stenvad, Vraa
515 6 kr 3,00 Pedersen, Christian - Nielsen, Niels Peder
422 1885-05 Schults, her
516 6 kr 3,00 Schults
423 1885-05 Nielsen Kjærgaard
517 4 kr 2,35 Kjærgaard, Nielsen
424 1885-05 Segelcke
518 10 kr 5,00 Segelcke
425 1885-05 Fru Holst, Lilholt, Sindal
519 3 kr 2,50 Holst
426 1885-05 Frøken Toft, Lønstrup
520 6 kr 3,00 Toft
427 1885-05 Commis Mølgaard
521 6 kr 3,00 Mølgaard
428 1885-05 Pastor Jakobsen, Børglum
522 6 kr 4,00 Jakobsen
429 1885-05 Fabricius gruppe 523 0 kr 0,00 Fabricius
430 1885-05 Jomfru Olsen 2 pl. 524 8 kr 4,70 Olsen
431 1885-05 Frederik Christian Larsen, Buchwald, Vellingshøj
525 12 kr 6,00 Larsen, Frederik Christian
432 1885-05 Frøken Kjeldgaard, Sæby
526 12 kr 6,00 Kjeldgaard postopkrævning
433 1885-05 Commis N.M. Lund, Janus A. Larsen, Tværsted, Sindal
527 6 kr 3,00 Lund, N.M. - Larsen, Janus A. postopkrævning
434 1885-05 Peder Byrgesen gruppe 528 6 kr 2,00 Byrgesen, Peder
435 1885-05 Uhrmager Pedersen, Sæby
529 12 kr 6,00 Pedersen postopkrævning
436 1885-05 Niels Peter Larsen, Vester Tværsted, Sindal
530 6 kr 3,00 Larsen, Niels Peter
437 1885-05 Johanne Jensen, Vester Tværsted, Sindal
531 6 kr 3,00 Jensen, Johanne
438 1885-05 Former Anders Jensen, Løkken
532 6 kr 3,00 Jensen, Anders
439 1885-05 Niels Lassen, Løkken
533 12 kr 6,00 Lassen, Niels
440 1885-05 Niels Christian Mikkelsen, brygger Lassen, her
534 6 kr 3,00 Mikkelsen, Niels Christian - Lassen
441 1885-05 Thomas Hansen, ?
535 6 kr 3,00 Hansen, Thomas
442 1885-05 Marie Christensen, Thomas Nielsen, her gruppe 536 6 kr 4,00 Christensen, Marie - Nielsen, Thomas
443 1885-05 Chr. Marius Thomsen, skomager Justesen, Løkken
537 6 kr 3,00 Thomsen, Chr. Marius - Justesen
444 1885-05 Smed Petersen, her lille barn 538 6 kr 3,00 Petersen
445 1885-05 Christine Pedersen, Øster Horne
539 6 kr 3,00 Pedersen, Christine
446 1885-05 Else Marie Berthelsen, Lassen Sørensen, Nørre Bindslev
540 6 kr 3,00 Berthelsen, Else Marie - Lassen Sørensen
447 1885-05 Maskinarbejder Carl Jensen, Asaa gruppe 541 4 kr 3,00 Jensen, Carl
448 1885-05 Snedker Houmøller, Løkken gruppe 542 6 kr 4,00 Houmøller
449 1885-05 Line Nielsen, Vestergaard, Grynnerup, Vraa St.
543 6 kr 3,00 Nielsen, Line
450 1885-05 Vejinspegteur Lund lille barn 544 12 kr 6,00 Lund
451 1885-05 Ane Frederikke Nielsen, Højrup
545 6 kr 3,00 Nielsen, Ane Frederikke
452 1885-05 Senius Nørgaard, Aalbek Kro
546 6 kr 3,00 Nørgaard, Senius
453 1885-05 Mads Jensen, Mondrupgaard, Vrejlev, Vraa
547 6 kr 3,00 Jensen, Mads
454 1885-05 Jens Jul Hollensted, Brønderslev lille pige 548 6 kr 3,00 Jul Hollensted, Jens
455 1885-05 Chr. Peter Larsen, Lars Hansen, Skibsby
549 7 kr 3,50 Larsen, Chr. Peter - Hansen, Lars afhen.
456 1885-05 Marie Thomsen gruppe sypiger 550 6 kr 4,00 Thomsen, Marie
457 1885-06 Karen Margrethe Hansen, Ove Jensen gruppe 551 4 kr 3,00 Hansen, Karen Margrethe - Jensen, Ove
458 1885-06 Jens Nielsen, Bagterp Hede gruppe 552 6 kr 4,00 Nielsen, Jens
459 1885-06 Martine Andersen, Jens Hansen, Bagterp
553 4 kr 2,35 Andersen, Martine - Hansen, Jens afhentes
460 1885-06 Fru Jensen, poleti Jensen, her
554 6 kr 4,00 Jensen - Jensen
461 1885-06 Frøken Margrethe Jensen, Sæby
555 6 kr 3,00 Jensen, Margrethe
462 1885-06 Frøken Bolle
556 2 kr 1,35 Bolle
463 1885-06 Her Hartmann
557 1 kr 1,00 Hartmann
464 1995-06 Hartman børnegruppe 558 4 kr 3,00 Hartman
465 1885-06 Marie Thomsen, sypige, her
559 7 kr 3,50 Thomsen, Marie
466 1885-06 Toft, Lønstrup børnegruppe 560 6 kr 4,00 Toft
467 1885-06 Christense Petersen, her
561 6 kr 3,00 Petersen, Christense
468 1885-06 Kandidat Guldager, her
562 6 kr 3,00 Guldager
469 1885-06 Amtsfuldmægtig Thomsen, her lille barn 2 pl. 563 18 kr 9,00 Thomsen
470 1885-06 Lærer Jensen børnegruppe 564 0 kr 0,00 Jensen
471 1885-06 Søren Christian Thomsen, Skagen gruppe 565 4 kr 2,35 Thomsen, Søren Christian
472 1885-06 Rikard Rikardsen
566 6 kr 4,00 Rikardsen, Rikard
473 1885-06 Ane Martine Andersen, Nørre Elkjær
567 6 kr 3,00 Andersen, Ane Martine
474 1885-06 Ane Marie Pedersen, Enggaarden, Brønderslev
568 6 kr 3,00 Pedersen, Ane Marie
475 1885-06 Marie Jensen lille pige 569 3 kr 2,00 Jensen, Marie
476 1885-06 Johanne Marie Madsen, Ny Burholt, Br.
570 6 kr 3,00 Madsen, Johanne Marie
477 1885-06 Karen Marie Christensen, Ny Burholt, Br.
571 3 kr 2,00 Christensen, Karen Marie
478 1885-06 Margrethe Larsen, Øster Hjermitslev skole
572 4 kr 2,35 Larsen, Margrethe
479 1885-06 Anthon Nielsen, Vestergaard, Nørre Vraa
573 3 kr 2,00 Nielsen, Anthon
480 1885-06 Elsine Kristensen, Bindslev Præstegaard, Sindal
574 6 kr 3,00 Kristensen, Elsine
481 1885-06 Laurits Pedersen, Vester Nymark, Sindal
575 3 kr 2,00 Pedersen, Laurits
482 1885-06 Jens Lassen Thomsen, Bindslev Præstegaard, Sindal
576 6 kr 3,00 Lassen Thomsen, Jens
483 1885-06 Martinus Andersen, skomager, Serritslev br. 577 6 kr 3,00 Andersen, Martinus
484 1885-06 Thine Therkildsen, Hans Pedersen, Bjergby
578 6 kr 3,00 Therkildsen, Thine - Pedersen, Hans
485 1885-06 Peder Steffen Christensen, Ravndrup, Vester Horne
579 3 kr 2,00 Christensen, Peder Steffen
486 1885-06 Laurits Peder Andersen, Korsholt, Hørmested, Sindal
580 2 kr 1,35 Andersen, Laurits Peder
487 1885-06 Vilhelmine Christensen, Bragholt, Bindslev, Sindal
581 6 kr 3,00 Christensen, Vilhelmine
488 1885-06 Jens Chr. Christensen, avlskarl, Korsholt, Sindal
582 3 kr 2,00 Christensen, Jens Chr.
489 1885-06 Dorthea Johanne Christensen, Sindal Hede, Sindal
583 6 kr 3,00 Christensen, Dorthea Johanne
490 1885-06 Mariane Larsen, Lars Christensen, Saxtrup, Bjergby
584 6 kr 3,00 Larsen, Mariane - Christensen, Lars
491 1885-06 Ane Marie Nielsen, Trønskov, Bindslev, Sindal
585 2 kr 1,35 Nielsen, Ane Marie
492 1885-06 Ane Pedersen, Bastholm, Vrejlev, Vraa St.
586 6 kr 3,00 Pedersen, Ane
493 1885-06 Mejerske Martine Andersen, Fladbirk, Torslev, Sæby
587 4 kr 2,35 Andersen, Martine
494 1885-06 Hanne Nielsen, Fladbirk, Torslev, Sæby
588 4 kr 2,35 Nielsen, Hanne
495 1885-06 Martine Christiansen, Fladbirk, Torslev, Sæby
589 4 kr 2,35 Christiansen, Martine
496 1885-06 Thomine Jensen, Terpegaard, Tværsted
590 6 kr 3,00 Jensen, Thomine
497 1885-06 Frøken Holst, Vester Borup, Løkken
591 6 kr 3,00 Holst
498 1885-06 Baroline Mogensen, Øster Borup, Løkken
592 4 kr 2,35 Mogensen, Baroline
499 1885-06 Marie Knudsen, Lindholt, Taars
593 6 kr 3,00 Knudsen, Marie
500 1885-06 Thine Grøn, Bjergby gruppe 594 3 kr 2,50 Grøn, Thine afh.
501 1885-06 Frøken Holst gruppe 595 3 kr 2,50 Holst afhentes
502 1885-06 Jens Chr. Christensen, Chr. Isak Christensen, Rakkeby
596 4 kr 2,35 Christensen, Jens Chr. - Christensen, Chr. Isak
503 1885-06 Jensine Jensen, Milbak, Taars
597 6 kr 3,00 Jensen, Jensine afh.
504 1885-06 Sigrid Larsen, Rønnebjerg Skole, Vrejlev gruppe 598 6 kr 4,00 Larsen, Sigrid
505 1885-06 Ane Kathrine Pedersen, Stenum Højskole, Brndl.
599 6 kr 3,00 Pedersen, Ane Kathrine
506 1885-06 Ida Marie Nielsen, Lyngby Torp, Løkken
600 6 kr 3,00 Nielsen, Ida Marie
507 1885-06 Ane Kathrine Sørensen, Hverkjær, Bjergby
601 6 kr 3,00 Sørensen, Ane Kathrine
508 1885-06 Frøken Kvistdorf, proprietær Fangel, Koppersholt
602 6 kr 3,00 Kvistdorf - Fangel
509 1885-06 Sødebier, her lille barn 603 6 kr 3,00 Sødebier
510 1885-06 Hilma Elfrida Hermstrøm, Nørre Elkjær, Sindal St.
604 6 kr 3,00 Hermstrøm, Hilma Elfrida
511 1885-06 Jordhøj, Falbe Hansen & Møller
605 6 kr 3,00 Jordhøj
512 1885-06 Gartner Fløystrup lille pige 606 6 kr 3,00 Fløystrup
513 1885-06 Elisa Christensen, gaardejer Jens Christensen, Vollerup, Vraa
607 6 kr 3,00 Christensen, Elisa - Christensen, Jens
514 1885-06 Karoline Ramløse, Nørregade
608 2 kr 1,35 Ramløse, Karoline
515 1885-06 Mette Christensen gruppe 609 6 kr 4,00 Christensen, Mette
516 1885-06 Mariane Emilie Christoffersen, Vennebjerg Skole
610 3 kr 2,00 Christoffersen, Mariane Emilie
517 1885-06 Thomine Nielsen Kodal, Jelstrup Præstegaard
611 4 kr 2,35 Kodal, Thomine Nielsen
518 1885-06 Christine Mikkelsen, Jelstrup prstgrd.
612 4 kr 2,35 Mikkelsen, Christine